Kruimelpad

Milieu


De EU heeft in de loop der jaren milieunormen ontwikkeld die tot de strengste ter wereld behoren. Het milieubeleid beschermt de Europese natuur, stimuleert bedrijven om de EU-economie te vergroenen en beschermt de gezondheid en het welzijn van EU-burgers.

Natuurlijke rijkdommen beschermen

De EU-milieuwetgeving English beschermt onze gezamenlijke natuurlijke rijkdommen, zoals water, lucht, habitats en vogels.

Met uitsterven bedreigde vlinder op bloem © EU

De EU wil het uitsterven van bedreigde soorten een halt toeroepen.

De EU beschermt de natuur en roept het uitsterven van bedreigde soorten en habitats een halt toe door middel van Natura 2000 English, een netwerk van zo'n 26.000 beschermde natuurgebieden die samen ongeveer 20% van het grondgebied van de Unie uitmaken. Het gaat hierbij niet om natuurreservaten, maar om gebieden waar duurzame menselijke activiteiten kunnen plaatsvinden zonder zeldzame of kwetsbare soorten en habitats te bedreigen.

Efficiënt omgaan met hulpbronnen

De economie van morgen kan alleen bloeien als zij efficiënt gebruik maakt van de schaarse natuurlijke hulpbronnen zoals water, mineralen, metalen en hout. Het milieubeleid van de EU stimuleert consumenten en bedrijven om zorgvuldiger met hulpbronnen om te gaan. Door middel van milieumaatregelen probeert de EU:

  • mensen en bedrijven bewuster te maken van de waarde van natuurlijke hulpbronnen
  • de impact van productie en consumptie op het milieu te verlagen, met name van voedselproductie, huisvesting en transport
  • van afval weer een hulpbron te maken
  • watertekorten in de EU te voorkomen of verminderen
Vrouw drinkt van fontein © Bilderbox

Schoon water: maatstaf voor een schoon milieu

Gezondheid en welzijn beschermen

Water, luchtvervuiling en chemische stoffen behoren tot de milieuaspecten waar men het meest bezorgd om is. Om mensen te beschermen tegen milieugerelateerde spanningen en risico's voor gezondheid en welzijn, probeert de EU met haar beleid:

  • voor veilig drink- en zwemwater te zorgen
  • de luchtkwaliteit te verbeteren en lawaaihinder te verminderen
  • de effecten van schadelijke chemische stoffen weg te nemen of te beperken

Mondiale problemen oplossen

Omdat de wereldbevolking blijft groeien en meer mensen naar de stad trekken, wordt de wereldwijde milieuproblematiek steeds nijpender. Er zal meer gedaan moeten worden om lucht, water en oceanen schoon te houden, om te zorgen dat land en ecosystemen duurzaam gebruikt worden en om de klimaatverandering binnen te perken te houden. De EU speelt een belangrijke rol bij internationale inspanningen voor een wereldwijde duurzame ontwikkeling.

Aan het milieubeleid van de EU wordt invulling gegeven met het MilieuactieprogrammaEnglish. Het is de taak van de EU-instellingen en de nationale regeringen om ervoor te zorgen dat dit ten uitvoer wordt gelegd en dat de doelstellingen voor 2020 worden bereikt. 

Naar boven

Milieu

Gepubliceerd in januari 2013

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenBlijf in contact

Facebook

  • Europese Commissie - MilieuEnglish (en)
  • LIFE-programma English (en)

Twitter

  • LIFE-programma English (en)

Naar boven

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Verwante thema’s

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?