Mogħdija tan-navigazzjoni

L-Ambjent


L-UE għandha wħud mill-ogħla standards ambjentali fid-dinja, li ġew żviluppati matul is-snin. Il-politika ambjentali tgħin biex tipproteġi l-kapital naturali tal-Ewropa, tħeġġeġ lin-negozji biex jieħdu passi lejn ekonomija tal-UE li tiffavorixxi l-ambjent, u tħares is-saħħa u l-benesseri tan-nies li qed jgħixu fl-UE.

Ħarsien tal-kapital naturali

Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ambjent English tħares il-kapital naturali komuni tagħna, bħall-ilma, il-kwalità tal-arja, il-ħabitats u l-għasafar.

Farfett fil-periklu li jinqered jistrieħ fuq fjura © EU

L-UE għandha strateġija biex ikun hemm anqas speċijiet fil-periklu li jinqerdu.

L-Ewropa taħdem biex tħares lin-natura u tieħu ħsieb lill-ispeċijiet u l-ħabitats fil-periklu li jinqerdu permezz ta' Natura 2000 English, netwerk ta' 26,000 żona naturali protetta li jkopru madwar 20% tal-massa tal-art tal-UE. Dawn mhumiex riżervi naturali, iżda żoni fejn jistgħu jsiru attivitajiet tal-bniedem li jkunu sostenibbli mingħajr ma jheddu l-ispeċijiet u l-ħabitats rari u vulnerabbli.

Ekonomija li tiffavorixxi l-ambjent u li ma taħlix ir-riżorsi

L-ekonomiji tal-futur li jirnexxu se jkunu dawk li jużaw b’mod effiċjenti r-riżorsi naturali skarsi bħall-ilma, il-minerali, il-metalli u l-injam. Il-politika tal-ambjent tal-Ewropa tipprova toħloq kundizzjonijiet li jħeġġu l-individwi u l-industriji biex joqogħdu aktar attenti kif jużaw ir-riżorsi, matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom. Il-miżuri ambjentali għandhom l-għan li:

  • jgħinu l-individwi u n-negozji jifhmu l-valur veru tar-riżorsi naturali
  • inaqqsu l-impatt ambjentali tal-produzzjoni u l-konsum, speċjalment l-ikel, l-akkomodazzjoni u t-trasport
  • jiżguraw li l-iskart jiġi ġestit bħala riżorsa
  • jgħinu biex jipprevjenu jew inaqqsu l-istress fuq l-ilma fl-UE.
Mara tixrob minn funtana tal-ilma © Bilderbox

L-ilma nadif jirrifletti ambjent b'saħħtu.

Inħarsu s-saħħa u l-benesseri tan-nies li qed jgħixu fl-UE

L-ilma, it-tniġġis tal-arja u l-kimiċi huma fost il-preokkupazzjonijiet ambjentali ewlenin tan-nies. Biex tħares lin-nies minn pressjonijiet relatati mal-ambjent u r-riskji għas-saħħa u l-benesseri, il-politika tal-UE għandha l-għan li:

  • tiżgura ilma sikur għax-xorb u għall-għawm
  • ittejjeb il-kwalità tal-arja u tnaqqas l-istorbju
  • tnaqqas jew telimina l-effetti ta’ kimiċi perikolużi.

Sfidi dinjin

Filwaqt li l-popolazzjoni tad-dinja qiegħda tkompli tespandi, u għadd dejjem jikber qed jgħixu fil-bliet, l-isfidi ambjentali dinjin saru aktar urġenti. Se tkun meħtieġa aktar azzjoni biex jiġi żgurat li l-arja, l-ilma u l-oċeani jibqgħu nodfa, li l-art u l-ekosistemi huma użati b’mod sostenibbli, u li t-tibdil fil-klima jinżamm f’livelli aċċettabbli. L-UE għandha rwol ewlieni fl-isforzi internazzjonali tagħha biex tiżviluppa s-soluzzjonijiet meħtieġa biex jiġi żgurat żvilupp sostenibbli fil-livell dinji.

Il-politika ambjentali tal-UE hi ggwidata mill-Programm ta' Azzjoni Ambjentali (EAP)English. Issa hu f’idejn l-istituzzjonijiet tal-UE u lill-gvernijiet membri biex jiżguraw li dan il-programm jiġi implimentat, u li l-għanijiet prijoritarji tiegħu huma ssodisfatti sal-2020. 

Fuq

L-Ambjent

Ippubblikat f’Jannar 2013

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqIbqa’ mgħaqqad

Facebook

  • Kummissjoni Ewropea - AmbjentEnglish (en)
  • Programm LIFE English (en)

Twitter

  • Programm LIFE English (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?