Környezetvédelem


A több évtized alatt kidolgozott uniós környezetvédelmi előírások a legszigorúbbak közé tartoznak a világon. A környezetvédelmi politika az európai természeti tőke védelmét szolgálja, arra ösztönzi az uniós vállalatokat és vállalkozásokat, hogy helyezzék környezetbarát alapokra gazdasági tevékenységüket, ezen túlmenően pedig védelmezi az Európai Unióban élő emberek egészségét és jóllétét.

A természeti tőke védelme

Az európai uniós környezetvédelmi jogszabályok English az európai természeti tőke – így például az európai vizek, a levegőminőség, a természetes élőhelyek és a madárvilág – védelmét szolgálják.

Veszélyeztetett lepkefaj virágon megpihenő példánya © EU

Az Európai Unió stratégiát dolgozott ki abból a célból, hogy megállítsa a veszélyeztetett állat- és növényfajok pusztulását.

Az EU arra törekszik, hogy védelmezze a természetet, és megállítsa a veszélyeztetett fajok és élőhelyek pusztulását. Ennek érdekében létrehozta a Natura 2000 English hálózatot, mely 26 000 védett természeti területet kapcsol össze. A Natura 2000 az EU szárazföldi területének csaknem 20%-át teszi ki. A hálózatot nem természetvédelmi területek alkotják, hanem olyan természeti területek, ahol lehet fenntartható emberi tevékenységet folytatni, ha az nem jelent kockázatot a ritka és veszélyeztetett fajokra és élőhelyeikre nézve.

Erőforrás-hatékony, környezetbarát gazdaság

A jövőben azok a gazdaságok lesznek sikeresek, amelyek a leghatékonyabban tudnak gazdálkodni a szűkös természeti erőforrásokkal, köztük a vízzel, az ásványi anyagokkal, a fémekkel és a faanyagokkal. Az EU környezetvédelmi politikája olyan feltételek megteremtésére irányul, amelyek a polgárokat és a vállalkozásokat egyaránt arra ösztönzik, hogy nagyobb körültekintéssel gazdálkodjanak az erőforrásokkal, azok teljes életciklusa során. A környezetvédelmi intézkedések azt hivatottak elősegíteni, hogy:

  • a polgárok és a vállalkozások ráébredjenek a természeti erőforrások tényleges értékére;
  • csökkenjen a termelés és a fogyasztás környezeti hatása, különösen az élelmiszerek, a lakások és a közlekedési eszközök tekintetében;
  • a hulladékkalerőforrásként bánjunk a hulladékkezelés és -gazdálkodás során;
  • csökkenjen, illetve ne alakuljon ki vízszűkösség az Európai Unióban.
Fiatal nő szomját oltja egy ivókútnál © Bilderbox

Egészséges környezet = tiszta víz

A cél az Európai Unióban élő polgárok egészségének és jóllétének védelme

Az emberek elsősorban a vízellátással, a légszennyezéssel és a vegyi anyagokkal kapcsolatos problémákat tartják aggasztónak. Az EU – környezetvédelmi politikája révén – védelmezni kívánja az embereket a környezettel kapcsolatos kedvezőtlen hatásokkal és az egészségükre, illetve jóllétükre leselkedő veszélyekkel szemben. Ennek érdekében arra törekszik, hogy:

  • az Unióban az ivóvíz és a fürdővizek minősége megfelelő legyen;
  • javuljon a levegőminőség, és csökkenjen a zaj;
  • a vegyi anyagok a jövőben kisebb mértékben, illetve egyáltalán ne gyakoroljanak káros hatást a környezetre, illetve az egészégre.

Globális kihívások

A világ népességének és a városlakók számának növekedésével egyre sürgetőbbé válik, hogy megoldást találjunk a környezeti kihívásokra. Többet kell tennünk a levegő és a vizek tisztaságáért, a föld és az ökoszisztémák fenntartható hasznosításáért, valamint azért, hogy meg tudjunk birkózni az éghajlatváltozás következményeivel. Az Európai Unió kulcsszerepet játszik azokban a nemzetközi erőfeszítésekben, melyek célja, hogy a globális fejlődés eleget tegyen a fenntarthatóság követelményének.

Az EU környezetvédelmi politikájának irányát az uniós környezetvédelmi cselekvési programEnglish határozza meg. Az uniós intézményeknek és a tagállami kormányoknak kell gondoskodniuk a jelenleg hatályban lévő program végrehajtásáról és a prioritást jelentő célkitűzések 2020-ig történő megvalósításáról. 

Az oldal tetejére

Környezetvédelmi politika

Megjelent: 2013. január

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.


Az oldal tetejéreMaradj kapcsolatban

Facebook

  • Európai Bizottság – környezetvédelemEnglish (en)
  • LIFE program English (en)

Twitter

  • LIFE program English (en)

Az oldal tetejére

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?