You are here:

Környezetvédelem

Az uniós környezetvédelmi előírások a legszigorúbbak közé tartoznak a világon. A környezetvédelmi politika védelmezi a környezet állapotát, valamint az Európai Unióban élő emberek egészségét és életminőségét, és elősegíti, hogy az uniós gazdaság környezetbarát alapokon működjön.

Környezeti szempontból fenntartható növekedés

El lehet érni, hogy egymással párhuzamosan mind a környezet védelme, mind az EU globális versenyképességének megőrzése érdekében erőfeszítéseket tegyünk. Sőt, a környezetvédelmi politika nagyon fontos szerepet játszhat a munkahelyteremtésben és a befektetésösztönzésben. A „zöld”, azaz a környezetbarát gazdaság kiépítéséhez olyan integrált szakpolitikákat kell kidolgozni, amelyek fenntartható környezetvédelmi keretrendszer kialakítását teszik lehetővé. A környezetvédelmi innováció eredményeként megszülető újszerű megoldások hasznosítása és exportja révén javítani lehet Európa versenyképességét és az emberek életminőségét. E területek mindegyikén rendkívül fontos szem előtt tartani a méltányosság elvét.

Természetvédelem

A természet az emberi élet alapja, ezért létfontosságú, hogy védelmezzük a természeti erőforrásokat, köztük a vizet, a levegőt, a természeti élőhelyeket és a különböző növény- és állatfajokat. Ezeket az erőforrásokat közösen hasznosítjuk, ezért védelmük érdekében is közös normákat vezettünk be.

Az EU arra törekszik, hogy oltalmazza a természeti erőforrásokat, és hogy megálljt parancsoljon a veszélyeztetett fajok és élőhelyek pusztulásának. A Natura 2000 hálózat 26 000 védett természeti területet kapcsol össze, melyek együttesen az EU szárazföldi területének csaknem 20%-át teszik ki. A hálózatot olyan területek alkotják, ahol fenntartható emberi tevékenységet lehet folytatni, anélkül, hogy az kockázatot jelentene a ritka és veszélyeztetett fajokra és élőhelyeikre nézve.

A cél az Európai Unióban élő emberek egészségének és jóllétének védelme

Az emberek elsősorban a vízellátással, a légszennyezéssel és a vegyi anyagokkal kapcsolatos problémákat tartják aggasztónak. Az EU – környezetvédelmi politikája révén – védelmezni kívánja az embereket a környezettel kapcsolatos kedvezőtlen hatásokkal és az egészségükre, illetve jóllétükre leselkedő veszélyekkel szemben. Ennek érdekében arra törekszik, hogy:

  • az Unióban az ivóvíz és a fürdővizek minősége megfelelő legyen;
  • javuljon a levegőminőség, és csökkenjen a zaj;
  • a vegyi anyagok a jövőben kisebb mértékben, illetve egyáltalán ne gyakoroljanak káros hatást a környezetre, illetve az egészégre.

Globális kihívások

A világ népességének és a városlakók számának növekedésével egyre sürgetőbbé válik, hogy megoldást találjunk a környezeti kihívásokra. Többet kell tennünk azért, hogy:

  • megőrizzük a levegő és a vizek tisztaságát;
  • fenntarthatóan hasznosítsuk a termőföldet és az ökoszisztémákat;
  • megbirkózzunk az éghajlatváltozás következményeivel.

Globális szereplőként az Európai Unió kulcsszerepet játszik azokban a nemzetközi erőfeszítésekben, melyek célja, hogy a fejlődés világszinten eleget tegyen a fenntarthatóság követelményének.

Az európai uniós szakpolitika alapjául a 2020-ig terjedő időszakban a hetedik környezetvédelmi cselekvési program Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) szolgál, melynek végrehajtásáért az uniós intézmények és a tagállami kormányok egyaránt felelősséggel tartoznak.