Környezetvédelem


A több évtized alatt kidolgozott uniós környezetvédelmi előírások a legszigorúbbak közé tartoznak a világon. A környezetvédelmi politika az európai természeti tőke védelmét szolgálja, arra ösztönzi a vállalatokat és a vállalkozásokat, hogy helyezzék környezetbarát alapokra az uniós gazdaságot, ezen túlmenően pedig védelmezi az Európai Unióban élő emberek egészségét és jóllétét.

A természeti tőke védelme

Az európai uniós környezetvédelmi jogszabályok az európai természeti tőke – így például az európai vizek, a levegőminőség, a természetes élőhelyek és a madárvilág – védelmét szolgálják.

Veszélyeztetett lepkefaj virágon megpihenő példánya © EU

Az Európai Unió stratégiát dolgozott ki abból a célból, hogy megállítsa a veszélyeztetett állat- és növényfajok pusztulását.

Az EU arra törekszik, hogy védelmezze a természetet, és megállítsa a veszélyeztetett fajok és élőhelyek pusztulását. Ennek érdekében létrehozta a Natura 2000 English hálózatot, mely 26 000 védett természeti területet kapcsol össze. A Natura 2000 az EU szárazföldi területének csaknem 20%-át teszi ki. A hálózatot nem természetvédelmi területek alkotják, hanem olyan természeti területek, ahol lehet fenntartható emberi tevékenységet folytatni, ha az nem jelent kockázatot a ritka és veszélyeztetett fajokra és élőhelyeikre nézve.

Erőforrás-hatékony, környezetbarát gazdaság

A jövőben azok a gazdaságok lesznek sikeresek, amelyek a leghatékonyabban tudnak gazdálkodni a szűkös természeti erőforrásokkal, köztük a vízzel, az ásványi anyagokkal, a fémekkel és a faanyagokkal. Az EU környezetvédelmi politikája olyan feltételek megteremtésére irányul, amelyek a polgárokat és a vállalkozásokat egyaránt arra ösztönzik, hogy nagyobb körültekintéssel gazdálkodjanak az erőforrásokkal, azok teljes életciklusa során. A környezetvédelmi intézkedések azt hivatottak elősegíteni, hogy:

  • a polgárok és a vállalkozások ráébredjenek a természeti erőforrások tényleges értékére;
  • csökkenjen a termelés és a fogyasztás környezeti hatása, különösen az élelmiszerek, a lakások és a közlekedési eszközök tekintetében;
  • a hulladékkalerőforrásként bánjunk a hulladékkezelés és -gazdálkodás során;
  • ne alakuljon ki, illetve csökkenjen a vízszűkösség az Európai Unióban.
Fiatal nő szomját oltja egy ivókútnál © Bilderbox

Egészséges környezet = tiszta víz.

A cél az Európai Unióban élő emberek egészségének és jóllétének védelme

Az emberek elsősorban a vízellátással, a légszennyezéssel és a vegyi anyagokkal kapcsolatos problémákat tartják aggasztónak. Az EU – környezetvédelmi politikája révén – védelmezni kívánja az embereket a környezettel kapcsolatos kedvezőtlen hatásokkal és az egészségükre, illetve jóllétükre leselkedő veszélyekkel szemben. Ennek érdekében arra törekszik, hogy:

  • az Unióban az ivóvíz és a fürdővizek minősége megfelelő legyen;
  • javuljon a levegőminőség, és csökkenjen a zaj;
  • a vegyi anyagok a jövőben kisebb mértékben, illetve egyáltalán ne gyakoroljanak káros hatást a környezetre, illetve az egészégre.

Globális kihívások

A világ népességének és a városlakók számának növekedésével egyre sürgetőbbé válik, hogy megoldást találjunk a környezeti kihívásokra. Többet kell tennünk a levegő és a vizek tisztaságáért, a föld és az ökoszisztémák fenntartható hasznosításáért, valamint azért, hogy meg tudjunk birkózni az éghajlatváltozás következményeivel. Az Európai Unió kulcsszerepet játszik azokban a nemzetközi erőfeszítésekben, melyek célja, hogy a globális fejlődés eleget tegyen a fenntarthatóság követelményének.

Az oldal tetejére

Környezetvédelmi politika

Megjelent: 2013. január

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.


Az oldal tetejére


Kisfilmek


Maradj kapcsolatban

Facebook

  • Európai Bizottság – környezetvédelemEnglish (en)
  • LIFE program English (en)

Twitter

  • LIFE program English (en)

Az oldal tetejére

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?