You are here:

Okoliš

Standardi zaštite okoliša EU-a među najvišima su u svijetu. Politikom zaštite okoliša potiču se zeleno gospodarstvo EU-a, zaštita prirode te očuvanje zdravlja i kakvoće života stanovnika EU-a.

Zeleni rast

Moguće je istovremeno štititi okoliš i održavati konkurentnost EU-a na globalnom tržištu, a politika zaštite okoliša može imati ključnu ulogu u stvaranju radnih mjesta i poticanju ulaganja. „Zeleni rast” znači razvoj integriranih politika kojima se promiče održivi okvir za zaštitu okoliša. Ekološke inovacije mogu se provoditi i izvoziti što Europu čini konkurentnijom, a istovremeno se povećava kakvoća života ljudi. Pravednost je od najveće važnosti u tim nastojanjima.

Zaštita prirode

Priroda je sustav koji nas održava na životu te se stoga moramo brinuti za nju. Dijelimo resurse poput vode, zraka, prirodnih staništa i vrste koje oni uzdržavaju, ali i standarde zaštite okoliša kojima ih štitimo.

Europa nastoji zaštititi te prirodne resurse i zaustaviti nestajanje ugroženih vrsta i staništa. Natura 2000 je mreža koja obuhvaća 26 000 zaštićenih prirodnih područja na gotovo 20 % kopnene površine EU-a gdje je moguće provoditi održive ljudske aktivnosti bez ugrožavanja rijetkih i ranjivih vrsta staništa.

Zaštita zdravlja i dobrobiti ljudi koji žive u EU-u

Voda, onečišćenje zraka i kemikalije najvažnije su brige Europljana u pogledu zaštite okoliša. Kako bi se ljude zaštitilo od pritisaka povezanih s okolišem i rizika u pogledu zdravlja i dobrobiti, ciljevi su politike EU-a sljedeći:

  • zajamčiti sigurnu vodu za piće i kupanje
  • poboljšati kakvoću zraka i smanjiti buku
  • smanjiti ili ukloniti učinke štetnih kemikalija.

Globalni izazovi

Budući da se broj stanovnika u svijetu povećava, a sve veći broj ih živi u gradovima, ujedno raste i potreba za rješavanjem globalnih izazova u području zaštite okoliša. Potrebno je poduzeti više mjera kako bi se osigurale

  • čistoća zraka, oceana i ostalih vodnih resursa
  • održiva upotreba zemlje i ekosustava
  • razine klimatskih promjena kojima se može upravljati.

Kao globalni dionik EU ima ključnu ulogu u međunarodnim nastojanjima za promicanje održivog razvoja na globalnoj razini.

Sadašnja politika do 2020. temelji se na Sedmom programu djelovanja za okoliš Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) za kojeg odgovornost dijele ustanove EU-a i nacionalne vlade.