Navigacijski put

Okoliš


EU ima neke od najviših standarda zaštite okoliša u svijetu, koji su se razvijali desetljećima. Politikom zaštite okoliša omogućuje se zaštita europskog priroodnog kapitala, poticanje poduzeća na stvaranje zelenijeg gospodarstva EU-a te zaštita zdravlja i dobrobiti ljudi koji žive u EU-u.

Zaštita prirodnog kapitala

Zakonodavstvom EU-a u području zaštite okoliša štiti se naš zajednički prirodni kapital, primjerice voda, kakvoća zraka, staništa i ptice.

Ugrožena vrsta leptira koji sjedi na cvijetu © EU

EU je razvio stratregiju za zaustavljanje izumiranja ugroženih vrsta.

Europa nastoji zaštititi prirodu i zaustaviti nestajanje ugroženih vrsta i staništa s pomoću mreže Natura 2000 English, koja obuhvaća 26 000 zaštićenih prirodnih područja na gotovo 20% kopnenih površina EU-a. Ta područja nisu prirodni rezervati, već zone u kojima se mogu obavljati održive ljudske aktivnosti bez ugrožavanja rijetkih i ranjivih vrsta i staništa.

Resursno učinkovito zeleno gospodarstvo

Uspješna gospodarstva sutrašnjice bit će ona koja najučinkovitije iskoriste rijetke prirodne resurse, primjerice vodu, minerale, metale i drvo. Europskom politikom zaštite okoliša pokušavaju se stvoriti uvjeti koji će pojedince i poduzeća potaknuti da opreznije koriste resurse za vrijeme njihova životnog ciklusa. Ciljevi su mjera zaštite okoliša:

  • pomoći pojedincima i poduzećima da shvate pravu vrijednost prirodnih resursa
  • smanjiti učinak proizvodnje i potrošnje na okoliš, osobito u pogledu hrane, smještaja i prijevoza
  • osigurati da se otpadom gospodari kao resursom
  • pomoći u sprečavanju ili ublažavanju nestašice vode u EU-u.
Žena koja pije vodu iz izvora © Bilderbox

Čista voda odraz je zdravog okoliša.

Zaštita zdravlja i dobrobiti ljudi koji žive u EU-u

Voda, onečišćenje zraka i kemikalije najvažnije su brige Europljana u pogledu zaštite okoliša. Kako bi se ljude zaštitilo od pritisaka povezanih s okolišem i rizika u pogledu zdravlja i dobrobiti, ciljevi su politike EU-a sljedeći:

  • osigurati vodu sigurnu za piće i kupanje
  • poboljšati kakvoću zraka i smanjiti buku
  • smanjiti ili ukloniti učinke štetnih kemikalija.

Globalni izazovi

Budući da se broj stanovnika u svijetu povećava i da ih sve više živi u gradovima, potrebno je hitno odgovoriti na globalne izazove u području žaštite okoliša. Bit će potrebno poduzeti više mjera kako bi se osiguralo da voda i oceani ostanu čisti, da se tlo i ekosustavi koriste na održiv način te da se klimatske promjene drže na razinama koje je moguće kontrolirati. EU ima ključnu ulogu u međunarodnim nastojanjima za pronalaženje rješenja koja su potrebna kako bi se osigurao održiv razvoj na globalnoj razini.

Vrh

Okoliš

Objavljeno u siječnju 2013.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"

 


Vrh


Video zapisi


Ostanite povezani

Facebook

  • OkolišEnglish (en)
  • LIFE programEnglish (en)

Twitter

  • Program LIFEEnglish (en)

Vrh

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Vezane teme

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?