Cosán nascleanúna

An Comhshaol


Le blianta anuas, tá roinnt de na caighdeáin chomhshaoil is airde ar domhan forbartha ag an AE. Cuidíonn an beartas comhshaoil caipiteal nádúrtha na hEorpa a chosaint, spreagann sé gnólachtaí chun geilleagar an AE a dhéanamh níos glaise, agus tugann sé cosaint do shláinte agus d'fholláine mhuintir an AE.

Caipiteal nádúrtha a chosaint

Trí reachtaíocht chomhshaoil an AE déantar an caipiteal nádúrtha ar linne uile é, amhail an t-uisce, an t-aer úr, gnáthóga nadúrtha agus na héin, a chosaint.

Féileacán de speiceas atá i mbaol © AE

Tá straitéis ag an AE le deireadh a chur le meath na speiceas atá i mbaol.

Oibríonn an Eoraip chun an dúlra a chosaint agus chun deireadh a chur le meath speiceas agus gnáthóg atá i mbaol; is trí Natura 2000 English a dhéanann sí é: líonra ina bhfuil 26,000 limistéar nádúrtha atá faoi chosaint a chlúdaíonn beagnach 20% de chríoch na hEorpa. Ní tearmainn ná anaclanna dúlra iad seo, ach ceantair inar féidir le daoine gníomhaíochtaí atá inbhuanaithe a dhéanamh gan cur isteach ar speicis agus gnáthóga atá neamhchoitianta nó leochaileach.

Geilleagar glas atá tíosach ar acmhainní

San am atá le teacht is ar na geilleagair a bhaineann úsáid thíosach as acmhainní nádúrtha tearca, amhail uisce, mianraí, miotail agus adhmad, a bheidh rath. Trí bheartas comhshaoil na hEorpa déantar iarracht dálaí a chruthú ina spreagfar daoine agus tionscail le húsáid níos cáiréisí a bhaint as acmhainní, ó thús go deireadh a bhfeidhme. Is é aidhm na mbeart comhshaoil:

  • cuidiú le daoine agus le gnólachtaí fíorluach acmhainní nádúrtha a thuiscint
  • laghdú a dhéanamh ar an tionchar ar an gcomhshaoil ó tháirgeadh agus ó thomhaltas, go háirithe i gcás bia, tithíochta agus iompair
  • a chinntiú go ndéantar dramhaíl a bhainistiú mar acmhainn
  • cuidiú strus uisce a chosc nó a laghdú san AE.
Bean ag ól uisce fuaráin © Bilderbox

Mar a mbíonn uisce glan, bíonn timpeallacht ghlan.

Cosaint ar shláinte agus ar fholláine mhuintir an AE

uisce, truailliú aeir agus ceimiceáin i measc na n-ábhar buartha is mó atá ag daoine i dtaobh an chomhshaoil. D'fhonn daoine a chosaint ar fhadhbanna timpeallachta agus ar rioscaí sláinte agus folláine, tá sé mar aidhm ag beartas an AE:

  • a chinntiú go bhfuil uisce óil agus uisce snámha sábháilte
  • feabhas a dhéanamh ar cháilíocht an aeir agus leibhéil torainn a laghdú
  • na héifeachtaí atá ag ceimiceáin dhíobhálacha a laghdú nó a dhíothú.

Dúshláin dhomhanda

Toisc go bhfuil daonra an domhain ag méadú i gcónaí, agus níos mó daoine ag dul chun cónaithe sna cathracha i rith an ama, tá na dúshláin atá roimh an gcomhshaol ag éirí níos práinní ar leibhéal domhanda. Teastaíonn tuilleadh beart lena chinntiú go mbeidh an t-aer, an t-uisce agus na haigéin glan i gcónaí, go mbainfear úsáid inbhuanaitheach as an talamh agus as éiceachórais, agus go gcuirfear srian ar an athrú aeráide. Tá príomhról in iarrachtaí idirnáisiúnta ag an AE chun teacht ar na réitigh is gá chun forbairt inbhuanaithe a chinntiú ar fud na cruinne.

Barr

An comhshaol

Arna fhoilsiú i Eanáir 2013

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


Barr


Físeáin


Fan ceangailte

Facebook

  • An Coimisiún Eorpach - ComhshaolEnglish (en)
  • Clár LIFE English (en)

Twitter

  • Clár LIFE English (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?