Ympäristö


EU on kehittänyt ympäristöpolitiikkaansa usean vuosikymmenen ajan, ja sen ympäristövaatimukset ovat maailman tiukimpia. Ympäristöpolitiikan avulla EU suojelee Euroopan luonnonpääomaa, kannustaa yrityksiä vihreään liiketoimintaan ja huolehtii EU:ssa asuvien ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista.

Luonnonpääoman suojelu

EU:n ympäristölainsäädännön English tarkoituksena on suojella yhteistä luonnonpääomaamme, kuten vesistöjä, ilmanlaatua, luontotyyppejä ja linnustoa.

Uhanalainen perhonen kukan päällä © EU

EU toteuttaa strategiaa, jolla pyritään estämään uhanalaisten lajien häviäminen.

EU pyrkii suojelemaan luontoa ja estämään uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen häviämisen Natura 2000 English -verkostonsa avulla. Verkostoon kuuluu 26 000 suojeltua luonnonvaraista aluetta, jotka kattavat lähes 20 prosenttia EU:n maa-alueesta. Natura 2000 -alueet eivät ole luonnonsuojelualueita, vaan niillä on sallittua sellainen ihmisen toiminta, joka on kestävän kehityksen mukaista eikä vaaranna harvinaisia ja haavoittuvia lajeja ja luontotyyppejä.

Resurssitehokas vihreä talous

Tulevaisuuden menestyvien talouksien on pystyttävä hyödyntämään tehokkaasti niukkoja luonnonvaroja, kuten vettä, mineraaleja, metalleja ja puuta. EU pyrkii ympäristöpolitiikallaan luomaan olosuhteet, jotka kannustavat yksilöitä ja yrityksiä käyttämään luonnonvaroja harkitsevammin koko niiden elinkaaren ajan. Ympäristötoimien tavoitteena on

  • saada yksilöt ja yritykset ymmärtämään luonnonvarojen todellinen arvo
  • vähentää tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksia erityisesti ruoan, asumisen ja liikenteen osalta
  • huolehtia siitä, että jätettä käsitellään resurssina
  • ehkäistä tai vähentää vesistressiä EU:ssa.
Nainen juo vettä suihkukaivosta © Bilderbox

Terve ympäristö, puhdas vesi.

Ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen EU:ssa

Vesien pilaantuminen, ilmansaasteet ja kemikaalit ovat keskeisiä ympäristöhuolia. Jotta ihmisiä voitaisiin suojella ympäristöön liittyviltä paineilta sekä terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvilta riskeiltä, EU haluaa

  • huolehtia juomaveden ja uimavesien turvallisuudesta
  • parantaa ilman laatua ja vähentää melusaastetta
  • vähentää tai poistaa haitallisten kemikaalien vaikutuksia.

Globaalit haasteet

Kun maapallon väestö kasvaa jatkuvasti ja kaupungistuminen lisääntyy, maailmanlaajuiset ympäristöhaasteet lisääntyvät entisestään. Lisää toimia tarvitaan, jotta ilma, vesi ja valtameret säilyisivät puhtaina, jotta maankäyttö ja ekosysteemit olisivat kestäviä ja jotta ilmastonmuutos pysyisi hallinnassa. EU:lla on keskeinen rooli kansainvälisessä yhteistyössä, jonka avulla kehitetään ratkaisuja kestävän kehityksen varmistamiseksi maailmanlaajuisesti.

EU:n ympäristöpolitiikkaa ohjaa sen Ympäristöä koskeva toimintaohjelmaEnglish. EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden hallitusten tehtävänä on nyt varmistaa, että ohjelma pannaan täytäntöön ja että sen ensisijaiset tavoitteet saavutetaan vuoteen 2020 mennessä. 

Sivun alkuun

Ympäristö

Julkaistu tammikuussa 2013

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunPidä yhteyttä

Facebook

  • Euroopan komissio – YmpäristöasiatEnglish (en)
  • LIFE-ohjelman English (en)

Twitter

  • LIFE-ohjelman English (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.