Διαδρομή πλοήγησης

Περιβάλλον


Η ΕΕ διαθέτει ορισμένα από τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα παγκοσμίως, τα οποία χρειάστηκαν δεκαετίες για να αναπτυχθούν. Η περιβαλλοντική της πολιτική συμβάλλει στην προστασία του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης, ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να στραφούν σε δραστηριότητες πράσινης οικονομίας και διασφαλίζει την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ΕΕ.

Η προστασία του φυσικού κεφαλαίου

Η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ προστατεύει το κοινό μας φυσικό κεφάλαιο όπως το νερό, ο αέρας, τα ενδιαιτήματα και τα πτηνά.

Απειλούμενο με εξαφάνιση είδος πεταλούδας πάνω σε λουλούδι © EU

Η ΕΕ διαθέτει στρατηγική για να σταματήσει τη φθίνουσα πορεία των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.

Η Ευρώπη εργάζεται για την προστασία της φύσης και την αναστροφή της μείωσης των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών και ενδιαιτημάτων μέσω του Natura 2000 English, ενός δικτύου που αποτελείται από 26.000 προστατευόμενες φυσικές περιοχές και καλύπτει σχεδόν το 20% της έκτασης της ΕΕ. Οι περιοχές αυτές δεν είναι φυσικά πάρκα αλλά ζώνες όπου μπορούν να ασκούνται βιώσιμες ανθρώπινες δραστηριότητες εφόσον δεν απειλούν τα σπάνια και ευάλωτα είδη και ενδιαιτήματα.

Μια πράσινη οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων

Οι επιτυχημένες οικονομίες του μέλλοντος θα είναι αυτές που θα χρησιμοποιούν αποδοτικότερα τους λιγοστούς φυσικούς πόρους όπως το νερό, τα ορυκτά, τα μέταλλα και η ξυλεία. Η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες που παρακινούν τα άτομα αλλά και τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν προσεκτικότερα τους φυσικούς πόρους, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Στόχος των περιβαλλοντικών μέτρων είναι:

  • να βοηθηθούν οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις να κατανοήσουν την πραγματική αξία των φυσικών πόρων
  • να μειωθεί ο αντίκτυπος της παραγωγής και της κατανάλωσης στο περιβάλλον, κυρίως όσον αφορά τα τρόφιμα, τα κτίρια και τις μεταφορές
  • να διασφαλιστεί ότι τα απόβλητα αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης ως πόρος
  • να στηριχθεί η πρόληψη ή μείωση της πίεσης που ασκείται στους υδάτινους πόρους της ΕΕ.
Γυναίκα πίνει νερό από πηγή © Bilderbox

Καθαρό νερό σημαίνει υγιές περιβάλλον.

Διασφάλιση της υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ΕΕ

Το νερό, η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι χημικές ουσίες συγκαταλέγονται στις κύριες πηγές ανησυχίας των πολιτών. Για να προφυλαχθούμε από πιέσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον και από κινδύνους για την υγεία και την καλή κατάσταση, η πολιτική της ΕΕ έχει ως στόχο:

  • να διασφαλίσει ασφαλή πόσιμα νερά και νερά κολύμβησης
  • να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα και να μειώσει τον θόρυβο
  • να μειώσει ή να εξαλείψει τις συνέπειες των βλαβερών χημικών ουσιών.

Παγκόσμιες προκλήσεις

Καθώς ο πληθυσμός της γης συνεχίζει να αυξάνεται και οι πόλεις προσελκύουν όλο και περισσότερους κατοίκους, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις γίνονται πιεστικότερες παγκοσμίως. Για να διατηρήσουμε καθαρά τα νερά, τον αέρα και τις θάλασσες, για να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη χρήση της γης και των ενδιαιτημάτων, και να περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή σε διαχειρίσιμα επίπεδα, θα πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα. Η ΕΕ πρωτοστατεί στις παγκόσμιες προσπάθειες ανάπτυξης των λύσεων που θα μας οδηγήσουν σε μια βιώσιμη ανάπτυξη στον πλανήτη μας.

Αρχή σελίδας

Περιβάλλον

Δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2013

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδας


Βίντεο


Κρατήστε επαφή

Facebook

  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΠεριβάλλονEnglish (en)
  • Προγράμματος LIFE English (en)

Twitter

  • Προγράμματος LIFE English (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;