Διαδρομή πλοήγησης

Περιβάλλον


Η ΕΕ διαθέτει ορισμένα από τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα παγκοσμίως, τα οποία χρειάστηκαν δεκαετίες για να αναπτυχθούν. Η περιβαλλοντική της πολιτική συμβάλλει στην προστασία του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης, ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να στραφούν σε δραστηριότητες πράσινης οικονομίας και διασφαλίζει την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ΕΕ.

Η προστασία του φυσικού κεφαλαίου

Η περιβαλλοντική νομοθεσία English της ΕΕ προστατεύει το κοινό μας φυσικό κεφάλαιο όπως το νερό, ο αέρας, τα ενδιαιτήματα και τα πτηνά.

Απειλούμενο είδος πεταλούδας πάνω σε λουλούδι © EU

Η ΕΕ διαθέτει στρατηγική για να σταματήσει τη φθίνουσα πορεία των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.

Η Ευρώπη εργάζεται για την προστασία της φύσης και την αναστροφή της φθίνουσας πορείας των ειδών και ενδιαιτημάτων που απειλούνται με εξαφάνιση, μέσω του δικτύου Natura 2000 English το οποίο περιλαμβάνει 26.000 προστατευόμενες φυσικές περιοχές που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 20% της έκτασης της ΕΕ. Οι περιοχές αυτές δεν είναι φυσικά πάρκα αλλά ζώνες όπου μπορούν να ασκούνται βιώσιμες ανθρώπινες δραστηριότητες, εφόσον δεν απειλούν τα σπάνια και ευάλωτα είδη και ενδιαιτήματα.

Μια πράσινη οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων

Στο μέλλον, επιτυχημένες οικονομίες θα είναι όσες χρησιμοποιούν αποδοτικότερα τους όλο και πιο σπάνιους φυσικούς πόρους όπως το νερό, τα ορυκτά, τα μέταλλα και η ξυλεία. Η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες που παρακινούν τα άτομα αλλά και τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν προσεκτικότερα τους φυσικούς πόρους, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Στόχος των περιβαλλοντικών μέτρων είναι:

  • να βοηθηθούν τα μεμονωμένα άτομα και οι επιχειρήσεις να κατανοήσουν την πραγματική αξία των φυσικών πόρων
  • να μειωθεί ο αντίκτυπος της παραγωγής και της κατανάλωσης στο περιβάλλον, κυρίως όσον αφορά τα τρόφιμα, τα κτήρια και τις μεταφορές
  • να διασφαλιστεί ότι τα απόβλητα αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης ως πόρου
  • να στηριχθεί η πρόληψη ή μείωση της πίεσης που ασκείται στους υδάτινους πόρους της ΕΕ.
Γυναίκα πίνει νερό © Bilderbox

Καθαρό νερό σημαίνει υγιές περιβάλλον.

Διασφάλιση της υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ΕΕ

Το νερό, η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι χημικές ουσίες συγκαταλέγονται στις κυριότερες πηγές ανησυχίας των Ευρωπαίων πολιτών. Για να τους προφυλάξει από πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον και από κινδύνους που απειλούν την υγεία και την καλή φυσική τους κατάσταση, η ΕΕ εφαρμόζει μέτρα με στόχο:

  • να διασφαλίσει ασφαλή νερά, πόσιμα και κολύμβησης
  • να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα και να μειώσει τον θόρυβο
  • να μειώσει ή να εξαλείψει τις συνέπειες των βλαβερών χημικών ουσιών.

Παγκόσμιες προκλήσεις

Καθώς ο πληθυσμός της γης συνεχίζει να αυξάνεται και οι πόλεις προσελκύουν όλο και περισσότερους κατοίκους, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις γίνονται πιεστικότερες παγκοσμίως. Για να διατηρήσουμε καθαρά τα νερά, τον αέρα και τις θάλασσες, για να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη χρήση της γης και των ενδιαιτημάτων, και να περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή σε διαχειρίσιμα επίπεδα, θα πρέπει να λάβουμε και άλλα μέτρα. Η ΕΕ πρωτοστατεί στις παγκόσμιες προσπάθειες για εξεύρεση λύσεων που θα οδηγήσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη.

Η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ βασίζεται στο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (EAP)English. Εναπόκειται τώρα στα όργανα της ΕΕ και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών να διασφαλίσουν την εφαρμογή αυτού του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που θέτει για το 2020.  

Αρχή σελίδας

Περιβάλλον

Δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2013

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Facebook

  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΠεριβάλλονEnglish (en)
  • Προγράμματος LIFE English (en)

Twitter

  • Προγράμματος LIFE English (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;