Miljø


EU har nogle af verdens højeste miljøstandarder, der er udviklet over flere årtier. Miljøpolitikken hjælper med at beskytte Europas naturressourcer, tilskynde virksomheder til at gøre EU's økonomi grønnere og beskytte sundhed og trivsel blandt folk i EU.

Beskyttelse af naturressourcerne

EU's miljølovgivning English beskytter vores fælles naturressourcer som vand, luftkvalitet, levesteder og fugle.

Truet sommerfugl hviler på en blomst © EU

EU har en strategi, der skal standse tilbagegangen i truede arter.

Europa arbejder på at beskytte naturen og standse tilbagegangen i truede arter og levesteder gennem Natura 2000 English, et netværk af 26 000 beskyttede naturområder, der dækker næsten 20 % af EU's landområde. Der er ikke tale om naturreservater, men områder, hvor bæredygtige menneskelige aktiviteter kan finde sted uden at true sjældne og sårbare arter og levesteder.

En ressourceeffektiv grøn økonomi

Fremtidens velfungerende økonomier er dem, der på mest effektiv vis anvender de knappe naturressourcer som vand, mineraler, metaller og tømmer. Europas miljøpolitik forsøger at skabe betingelser, der tilskynder enkeltpersoner og virksomheder til at anvende ressourcerne med mere omtanke i hele deres livscyklus. Miljøtiltag skal:

  • hjælpe enkeltpersoner og virksomheder med at forstå naturressourcernes sande værdi
  • mindske miljøbelastningen ved produktion og forbrug, især af fødevarer, bolig og transport
  • sikre, at affald forvaltes som en ressource
  • hjælpe med at forebygge eller mindske vandstress i EU.
Kvinde, der drikker vand fra fontæne © Bilderbox

Rent vand er tegn på et sundt miljø.

Beskyttelse af sundhed og trivsel blandt folk i EU

Vand, luftforurening og kemikalier er nogle af mange menneskers største miljøbekymringer. For at beskytte folk mod miljørelaterede belastninger og risici for deres sundhed og trivsel sigter EU's politik mod at:

  • garantere sikkert drikke- og badevand
  • forbedre luftkvaliteten og nedbringe støj
  • mindske eller fjerne virkningerne af skadelige kemikalier.

Globale udfordringer

Som verdens befolkning vokser, og flere og flere flytter til byerne, bliver de globale miljøudfordringer mere presserende. Der vil blive behov for en større indsats for at sikre, at vores luft, vand og have forbliver rene, at vores jord og økosystemer anvendes på bæredygtig vis, og at klimaforandringerne holdes på et acceptabelt niveau. EU spiller en vigtig rolle i de internationale bestræbelser på at udvikle de nødvendige løsninger til at sikre en bæredygtig udvikling i verden.

EU's miljøpolitik ledes af miljøhandlingsprogrammet)English. Det er nu op til EU's institutioner og medlemslande at sikre, at dette program gennemføres og at de prioriterede mål nås inden 2020. 

Til toppen

Miljø

Udgivet i januar 2013

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Facebook

  • Europa-Kommissionen – MiljøEnglish (en)
  • LIFE-program English (en)

Twitter

  • LIFE-program English (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Relaterede emner

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?