Företag


EU vill främja företagens konkurrenskraft och stimulera till nya jobb och ekonomisk tillväxt genom att skapa ett bra företagsklimat, särskilt för småföretagen och tillverkningsindustrin.

Man som arbetar med en turbofläktmotor © Rolls Royce

Spetsteknologi har en avgörande betydelse för näringslivet.

Företagen är nyckeln till återhämtning

Nyckeln till ekonomisk återhämtning i EU ligger i näringslivets konkurrenskraft, innovation och entreprenörskap.

I tider av globalisering och ökad konkurrens från tillväxtekonomierna beror EU:s långsiktiga ekonomiska välstånd på styrkan i vår industribas och inte bara på tjänster och banker.

EU:s mål för 2020 i fråga om näringsliv och innovation är att

  • stärka industribasen och främja omställningen till ett utsläppssnålt samhälle
  • främja innovation som ett sätt att skapa tillväxt
  • uppmuntra småföretag och främja en företagarkultur
  • säkra en EU-marknad för varor
  • stödja EU:s rymdindustri.

Småföretag och entreprenörskap

EU:s 23 miljoner små och medelstora företag utgör 99 procent av alla företag och står för 67 procent av jobben och 85 procent av alla nya jobb. EU-politiken ska underlätta småföretagens tillgång till finansiering och marknader.

En kvinna tittar bekymrat på en trave papper © Imageselect

Att minska byråkratin för företagen står högt på EU:s dagordning.

EU:s företagarpotential förverkligas inte fullt ut. För även om 38 procent av EU-invånarna säger att de gärna skulle bli sin egen chef om de kunde är bara 10 procent egenföretagare. EU vill öka den här andelen som ett sätt att skapa jobb och föryngra den ekonomiska basen.

En EU-marknad för varor

EU vill få bort de handelshinder som fortfarande finns och förhindra nya hinder genom att främja en företags- och konsumentvänlig EU-marknad som bygger på öppna, enkla och enhetliga regler och normer.

Till början

Näringsliv

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Facebook

  • NäringslivspolitikEnglish (en)

Twitter

  • Erasmus för unga företagareEnglish (en)
  • EU-kommissionen – NäringslivEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?