Navigacijska pot

Podjetja


Evropska unija si prizadeva za krepitev konkurenčnosti evropske industrije in podjetij ter spodbuja odpiranje novih delovnih mest in gospodarsko rast, zlasti z oblikovanjem poslovno prijaznega okolja za mala podjetja in predelovalno industrijo.

Delavec pri sestavljanju turboventilacijskega motorja © Rolls Royce

Vrhunska tehnologija je pomembna za podjetja in industrijo.

Industrija je ključna za oživitev gospodarstva

Za oživitev evropskega gospodarstva je treba okrepiti konkurenčnost njene industrije, inovacije in podjetništvo.

Evropska dolgoročna gospodarska blaginja bo zaradi globalizacije in čedalje večje konkurence držav v vzponu odvisna tudi od močne evropske industrije, ne samo od storitvenega in bančnega sektorja.

Cilj politike EU na področju industrije in inovacij do leta 2020:

  • okrepiti industrijske temelje Evrope in spodbuditi prehod na nizkoogljično gospodarstvo
  • spodbuditi inovativnost, ki bo omogočila gospodarsko rast
  • spodbuditi ustanavljanje malih podjetij in kulturo podjetništva
  • zagotoviti vseevropski trg za blago
  • podpirati evropsko navzočnost v vesolju.

Mala podjetja in podjetništvo

23 milijonov evropskih malih in srednje velikih podjetij (MSP) predstavlja 99 % vseh podjetij, zagotavlja 67 % delovnih mest in ustvari 85 % vseh novih delovnih mest v EU. Evropska unija se zavzema za lažji dostop MSP do finančnih sredstev in trgov.

Podjetnica ob kupu papirjev © Imageselect

Zmanjševanje upravnih postopkov za podjetja spada med glavne cilje EU.

Podjetniški potencial v Evropi ni v celoti izkoriščen. Čeprav si 38 % vseh Evropejcev želi ustanoviti svoje podjetje, je dejansko samozaposlenih le 10 %. EU želi ta delež povečati, s čimer bi ustvarili nova delovna mesta in oživili evropsko gospodarsko jedro.

Vseevropski trg za blago

EU želi odpraviti obstoječe ovire v trgovanju in preprečiti nove z uveljavljanjem podjetjem in potrošnikom prijaznega evropskega trga, ki bo temeljil na preglednih, jasnih in doslednih predpisih in standardih.

Na vrh

Podjetništvo

Rokopis je bil posodobljen november 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhOstanite povezani

Facebook

  • Podjetništvo in industrija – politikeEnglish (en)

Twitter

  • Erasmus za mlade podjetnikeEnglish (en)
  • Evropska komisija – podjetništvo in industrijaEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?