Przedsiębiorstwa


UE ma na celu wspieranie konkurencyjności przemysłu i przedsiębiorstw unijnych. Stara się też zwiększać zatrudnienie i pobudzać wzrost gospodarczy poprzez stwarzanie warunków sprzyjających przedsiębiorczości, zwłaszcza w sektorze małych przedsiębiorstw i przemysłu wytwórczego.

Mężczyzna pracujący przy silniku turbowentylatorowym © Rolls Royce

Nowatorskie technologie są niezbędne dla rozwoju przedsiębiorstw i przemysłu.

Rozwój przemysłu to rozwój gospodarczy

Ożywienie gospodarcze w Europie jest ściśle związane z konkurencyjnością przemysłu, innowacjami i przedsiębiorczością.

W dobie globalizacji i coraz większej konkurencji ze strony krajów wschodzących długotrwały dobrobyt gospodarczy Europy będzie zależał raczej od siły naszego przemysłu niż od sektora usług i banków.

Cele UE w dziedzinie przemysłu i innowacji do roku 2020 r.:

  • umacnianie przemysłu i wspieranie procesu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną
  • wspieranie innowacji w celu tworzenia nowych źródeł wzrostu gospodarczego
  • wspieranie małych przedsiębiorstw i promowanie kultury przedsiębiorczości
  • zapewnienie ogólnounijnego rynku towarów
  • wspieranie europejskiej obecności w przestrzeni kosmicznej.

Małe firmy i przedsiębiorczość

Europa ma 23 mln małych przedsiębiorstw (MŚP). Stanowią one 99 proc. ogółu przedsiębiorstw, generują łącznie 67 proc. miejsc pracy i tworzą 85 proc. wszystkich nowych miejsc pracy. Polityka UE ma ułatwiać MŚP dostęp do źródeł finansowania i rynków.

Kobieta obok sterty papierów © Imageselect

Jednym z priorytetów UE jest zmniejszenie biurokracji przy załatwianiu spraw biznesowych.

Europejski potencjał przedsiębiorczości nie jest w pełni wykorzystywany. Choć 38 proc. Europejczyków deklaruje chęć zostania swoim własnym szefem, to obecnie tylko 10 proc. pracuje na własny rachunek. UE dokłada starań, by zwiększyć ten odsetek, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy i ożywienia europejskiej gospodarki.

Ogólnounijny rynek towarów

UE pragnie usuwać istniejące przeszkody w handlu i unikać tworzenia nowych. W tym celu wspiera tworzenie unijnego rynku, który jest przyjazny dla firm i konsumentów i opiera się na przejrzystych, prostych i spójnych zasadach i normach.

Początek strony

Przedsiębiorstwa

Tekst zaktualizowano w listopad 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyBądźmy w kontakcie

Facebook

  • Polityka w zakresie przedsiębiorstw i przemysłuEnglish (en)

Twitter

  • Program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorcówEnglish (en)
  • Komisja Europejska – Przedsiębiorstwa i przemysłEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?