Mogħdija tan-navigazzjoni

Intrapriża


L-UE għandha l-għan li tippromwovi l-kompetittività tal-industrija u n-negozji tal-UE u li ttejjeb il-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir ekonomiku billi jinħoloq ambjent li jiffavorixxi n-negozju, b’mod partikolari għan-negozji żgħar u l-industrija tal-manifattura.

Raġel jaħdem fuq magna turbofan © Rolls Royce

L-aktar teknoloġija avvanzata hija importanti ħafna għall-industrija u n-negozju.

L-industrija hija kruċjali għall-irkupru

Iċ-ċavetta għall-irkupru ekonomiku fl-Ewropa fl-aħħar mill-aħħar hija f’idejn il-kompetittività industrijali, l-innovazzjoni u l-intraprenditorija.

Bil-globalizzazzjoni u l-intensifikazzjoni tal-kompetizzjoni minn pajjiżi emerġenti, il-prosperità ekonomika f'terminu twil tal-Ewropa se jiddependi fuq is-saħħa tal-bażi industrijali tagħna aktar milli fuq is-servizzi u l-banek biss.

L-għanijiet tal-industrija u l-innovazzjoni tal-UE għall-2020:

  • it-tisħiħ tal-bażi industrijali u l-promozzjoni tat-tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx ta’ karbonju
  • il-promozzjoni tal-innovazzjoni bħala mezz kif jiġu ġġenerati sorsi ġodda ta’ tkabbir ekonomiku
  • l-inkuraġġiment lin-negozji ż-żgħar u l-promozzjoni ta’ kultura intraprenditorjali
  • l-iżgurar ta’ suq tal-UE għall-prodotti
  • il-kontribuzzjoni għall-preżenza Ewropea fl-ispazju.

Negozji żgħar u intraprenditorija

It-23 milun negozju żgħar (SMEs) jirrappreżentaw 99% tan-negozji, jipprovdu 67% tal-impjiegi u joħolqu 85% tal-impjiegi l-ġodda kollha. Il-politika tal-UE għandha l-għan li tiffaċilita l-aċċess tal-SMEs għall-finanzi u s-swieq.

Mara b'munzell dokumenti © Imageselect

It-tnaqqis tal-burokrazija żejda għan-negozji huwa ta’ importanza kbira fl-aġenda tal-UE.

Il-potenzjal intraprenditorjali tal-Ewropa mhuwiex sfruttat għal kollox. Għalkemm 38 % tal-Ewropej kollha qalu li jixtiequ li kieku jistgħu jkunu sidien tagħhom infushom, 10% biss qegħdin jaħdmu għal rashom. L-UE qed taħdem biex jiżdied dan il-persentaġġ biex jinħolqu l-impjiegi u tingħata spinta lill-bażi ekonomika.

Suq tal-UE għall-prodotti

L-UE timmira li tneħħi l-ostakoli għall-kummerċ li għadhom jeżistu u tevita l-ħolqien ta’ oħrajn ġodda billi tippromwovi suq tal-UE attraenti għan-negozji u l-konsumaturi, ibbażat fuq standards trasparenti, sempliċi u konsistenti.

Fuq

L-intrapriża

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqIbqa’ mgħaqqad

Facebook

  • Politika dwar l-intrapriża u l-industrijaEnglish (en)

Twitter

  • Erasmus għall-Intraprendituri ŻgħażagħEnglish (en)
  • Kummissjoni Ewropea - Intrapriża u industrijaEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?