Uzņēmējdarbība


ES tiecas veicināt ES rūpniecības un uzņēmumu konkurētspēju, darbvietu radīšanu un ekonomisko izaugsmi, gādājot par tādu vidi, kas būtu draudzīga uzņēmējdarbībai, īpaši mazajiem uzņēmumiem un ražošanas nozarei.

Vīrietis darbā ar turboreaktīvo gaisa plūsmas dzinēju © Rolls Royce

Progresīvās tehnoloģijas ir vitāli svarīgas uzņēmējdarbībai un rūpniecībai.

Rūpniecība — atveseļošanās pamats

Eiropas ekonomikas atveseļošanās pamatā ir rūpniecības konkurētspēja, inovācija un uzņēmējdarbība.

Līdz ar globalizāciju un konkurenci, ko rada jaunietekmes valstis un kas arvien saasinās, Eiropas ekonomiskā labklājība ilgtermiņā drīzāk būs atkarīga no tā, cik stipra būs mūsu rūpniecības bāze, nevis vienīgi no pakalpojumiem un bankām.

ES rūpniecības un inovācijas mērķi 2020. gadam:

  • nostiprināt Eiropas rūpniecības bāzi un veicināt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda izmešu līmeni;
  • sekmēt inovāciju, kas ļaus rast jaunus izaugsmes avotus;
  • atbalstīt mazos uzņēmumus un veicināt uzņēmējdarbības kultūru;
  • nodrošināt ES mēroga preču tirgu;
  • gādāt par Eiropas dalību kosmosa nozarē.

Mazie uzņēmumi un uzņēmējdarbība

Eiropas 23 miljoni mazo uzņēmumu (MVU) pārstāv 99 % ES uzņēmējdarbības, tie nodrošina 67 % darbvietu, un 85 % no visām jaunizveidotajām darbvietām ir mazajos uzņēmumos. ES politikas mērķis ir atvieglot MVU piekļuvi finansēm un tirgiem.

Pie papīru kaudzes sēdoša sieviete © Imageselect

ES prioritārs uzdevums ir kārtojamo formalitāšu samazināšana uzņēmumiem.

Eiropas uzņēmējdarbības potenciāls nav izmantots pilnībā. Kaut arī 38 % eiropiešu izteikušies, ka viņi vēlētos būt paši sev par noteicējiem, pašnodarbināti ir tikai 10 % Eiropas iedzīvotāju. ES strādā, lai palielinātu šo īpatsvaru, jo šādi tiktu radītas darbvietas un atjaunota ekonomikas bāze.

ES mēroga preču tirgus

Veidojot uzņēmējiem un patērētājiem draudzīgu ES tirgu, kura pamatā ir caurskatāmi, vienkārši un saskanīgi noteikumi un standarti, ES tiecas likvidēt joprojām pastāvošos tirdzniecības šķēršļus un nepieļaut jaunu šķēršļu radīšanu.

Uz augšu

Uzņēmējdarbība

Publicēts 2013.gada marta

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuEsiet informēti

Facebook

  • Uzņēmējdarbības un rūpniecības politikaEnglish (en)

Twitter

  • “Erasmus” jaunajiem uzņēmējiemEnglish (en)
  • Eiropas Komisija - Uzņēmējdarbība un rūpniecībaEnglish (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?