Naršymo kelias

Įmonės


ES siekia didinti ES pramonės ir įmonių konkurencingumą ir skatinti darbo vietų kūrimą bei ekonomikos augimą sudarydama verslui, visų pirma mažosioms įmonėms ir gamybos pramonei, palankią aplinką.

Su turboventiliatoriniu varikliu dirbantis vyras © Rolls Royce

Pažangiosios technologijos yra nepaprastai svarbios verslui ir pramonei.

Pramonė – vienas iš reikšmingiausių ekonomikos atsigavimo veiksnių

Vienas iš reikšmingiausių Europos ekonomikos atsigavimo veiksnių yra pramonės konkurencingumas, inovacijos ir verslumas.

Dėl globalizacijos ir didėjančios besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių konkurencijos Europos ekonomikos klestėjimas ilgainiui priklausys ne vien nuo paslaugų ir bankų, bet ir nuo mūsų pramoninės bazės tvirtumo.

2020 m. ES pramonės ir inovacijų tikslai:

  • stiprinti pramoninę bazę ir skatinti pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos;
  • propaguoti inovacijas kaip naujų ekonomikos augimo šaltinių kūrimo priemonę;
  • skatinti mažąsias įmones ir puoselėti verslumo kultūrą;
  • užtikrinti ES masto prekių rinką;
  • prisidėti prie Europos dalyvavimo kosmoso programose.

Mažosios įmonės ir verslumas

23 mln. Europos mažųjų įmonių (MVĮ) sudaro 99 % visų įmonių. Jose sukurta 67 % darbo vietų ir kuriama 85 % visų naujų darbo vietų. ES politika siekiama palengvinti MVĮ galimybes gauti finansavimą ir patekti į rinkas.

Moteris prie popierių šūsnies © Imageselect

Mažinti biurokratines kliūtis įmonėms – vienas svarbiausių ES darbotvarkės uždavinių.

Europos verslumo potencialas visapusiškai neišnaudotas. Nors 38 % visų europiečių teigia, kad, jei galėtų, jie norėtų dirbti savarankiškai, iš tikrųjų savarankiškai dirba tik 10 % asmenų. ES siekia padidinti šią procentinę dalį, kad būtų kuriamos darbo vietos ir atnaujinamas ekonominis pagrindas.

ES masto prekių rinka

ES siekia pašalinti tebekylančias kliūtis prekybai ir išvengti naujų kliūčių propaguodama verslui ir vartotojams palankią ES rinką, grindžiamą skaidriomis, paprastomis ir nuosekliomis taisyklėmis bei standartais.

Į puslapio pradžią

Įmonės

Rankraštis atnaujintas 2014 m. novembris mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių


Į puslapio pradžiąPrisijunkite

Facebook

  • Įmonių ir pramonės politikaEnglish (en)

Twitter

  • Programa „Erasmus“ jauniesiems verslininkamsEnglish (en)
  • Europos Komisija. Įmonės ir pramonėEnglish (en)

Į puslapio pradžią

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?