Cosán nascleanúna

Fiontraíocht


Féachann an AE le hiomaíochas thionscal agus gnólachtaí an AE a neartú agus borradh a chur faoi chruthú fostaíochta agus faoin bhfás eacnamaíoch trí thimpeallacht a chruthú atá fabhrach do ghnólachtaí, do ghnólachtaí beaga agus don tionscal monaraíochta go háirithe.

Monarcha gluaisteán © Rolls Royce

Ní féidir le gnólachtaí ná lucht tionscail déanamh gan teicneolaíocht cheannródaíoch.

Eochair téarnaimh tionscal

Má tá geilleagar na hEorpa le téarnamh, teastaíonn, thar aon ní eile, cumas iomaíochta tionsclaíoch, nuáil agus fiontraíocht.

Toisc an domhandaithe agus toisc méadú a bheith ag teacht ar chumas iomaíochta tíortha atá i mbéal an tionsclaithe, tá folláine fhadtéarmach gheilleagar na hEorpa ag brath ar bhonn tionsclaíoch láidir a bheith aige seachas ar sheirbhísí agus ar bhainc amháin.

Spriocanna an AE don bhliain 2020 maidir le tionscal agus nuáil:

  • an bonn tionsclaíoch a neartú agus an t-aistriú go geilleagar ísealcharbóin a chur chun cinn
  • an nuáil a chur chun cinn mar uirlis spreagtha fáis
  • gnólachtaí beaga a chothú agus meon na fiontraíochta a chur chun cinn
  • féachaint chuige go mbeidh margadh uile-Eorpach ann d'earraí
  • ról na hEorpa sa spás a mhéadú.

Gnólachtaí beaga agus fiontraíocht

Fiontair bheaga agus mheánmhéide atá in 99% de ghnólachtaí na hEorpa, tá 67% den fhórsa oibre fostaithe ag fiontair den sórt sin agus is iad a chruthaíonn 85% de phoist nua. Féachann beartas an AE leis an rochtain atá ag fiontair bheaga agus mheánmhéide ar mhaoiniú agus ar mhargaí a éascú.

Bean in aice le carn páipéar © Imageselect

Ar cheann de na tosaíochtaí atá ag an AE do réimse an ghnó tá páipéarachas a laghdú.

Níltear ag baint lánleasa as acmhainn fiontraíochta na hEorpa. Cé gur mhaígh 38% de mhuintir na hEorpa gur mhaith leo a bheith féinfhostaithe, níl ach 10% acu féinfhostaithe. Tá an AE ag obair chun an céatadán sin a mhéadú féachaint poist a chruthú agus an geilleagar a threisiú.

Margadh uile-Eorpach d'earraí

Bíonn an AE ag féachaint le deireadh a chur le bacainní ar thrádáil atá fós ann agus gan cinn nua a chruthú trí mhargadh atá fabhrach do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí a chur chun cinn san AE, margadh atá bunaithe ar an trédhearcacht, ar rialacha simplí comhleanúnacha, agus ar chaighdeáin.

Barr

Fiontraíocht

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Facebook

  • Beartas fiontraíochta agus tionsclaíochtaEnglish (en)

Twitter

  • Erasmus d'Fhiontraithe ÓgaEnglish (en)
  • An Coimisiún Eorpach - Fiontraíocht agus TionsclaíochtEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?