Navigointipolku

Yritykset


EU:n yrityspolitiikan tavoitteena on edistää teollisuus- ja yritystoiminnan kilpailukykyä ja lisätä työpaikkoja ja talouskasvua luomalla yrityksille suotuisa toimintaympäristö. Erityistä huomiota kiinnitetään pk-yritysten ja valmistusteollisuuden tarpeisiin.

Ohivirtausmoottoria asennetaan lentokonemoottoreita valmistavassa tehtaassa © Rolls Royce

Huipputeknologia on elintärkeää liike- ja teollisuuselämälle.

Teollisuustuotanto avain talouden toipumiselle

Keskeisiä avaimia Euroopan talouden elpymiselle ovat teollisuuden kilpailukyky, innovointi ja yrittäjyys.

Globalisaatio ja nousevan talouden maista tuleva kasvava kilpailu merkitsevät sitä, että EU:n pitkän aikavälin taloudellinen hyvinvointi riippuu ensisijassa unionin teollisuusperustan vahvuudesta eikä niinkään esimerkiksi palvelu- ja pankkisektoreista.

EU:n teollisuus- ja innovointipolitiikan tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä

  • vahvistaa EU:n teollisuusperustaa ja edistää siirtymistä vähähiiliseen talouteen
  • edistää innovointia, jonka avulla voidaan löytää uusia kasvumahdollisuuksia
  • tukea pienyrityksiä ja yrittäjyydelle suotuisten olosuhteiden luomista
  • varmistaa EU:n laajuiset markkinat tuotteille
  • tukea EU:n avaruusalan toimia.

Pk-yritykset ja yrittäjyys

Euroopassa on 23 miljoonaa pientä ja keskisuurta yritystä. Niiden osuus unionin kaikista yrityksistä on 99 prosenttia ja työpaikoista 67 prosenttia. Kaikista uusista työpaikoista 85 prosenttia syntyy pk-yrityksissä. EU-politiikan tavoitteena on helpottaa pk-yritysten rahoituksensaantia ja pääsyä markkinoille.

Nainen paperipinon vieressä © Imageselect

Yrityksiä rasittavan byrokratian vähentäminen on EU:lle tärkeä tavoite.

Euroopan yrittäjäpotentiaalia ei ole hyödynnetty riittävästi: vaikka 38 prosenttia eurooppalaisista ryhtyisi yrittäjäksi, jos se olisi mahdollista, silti vain 10 prosenttia toimii tällä hetkellä itsenäisinä ammatinharjoittajina. EU pyrkii nostamaan tätä osuutta, jotta EU:hun syntyisi uusia työpaikkoja ja talouden perustaa voitaisiin uudistaa.

EU:n laajuiset markkinat tuotteille

EU:n tavoitteena on poistaa jäljellä olevia kaupan esteitä ja välttää uusien esteiden luomista sisämarkkinoilla. Tähän pyritään edistämällä yrityksille suotuisia ja kuluttajaystävällisiä sisämarkkinoita, jotka perustuvat avoimiin, yksinkertaisiin ja johdonmukaisiin sääntöihin ja vaatimuksiin.

Sivun alkuun

Yritystoiminta

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunPidä yhteyttä

Facebook

  • Yritys- ja teollisuuspolitiikkaEnglish (en)

Twitter

  • Erasmus-vaihto nuorille yrittäjilleEnglish (en)
  • Euroopan komissio – Yritys- ja teollisuustoimintaEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.