Navigatsioonitee

Ettevõtlus


ELi eesmärk on edendada ELi tööstuse ja ettevõtete konkurentsivõimet ning soodustada töökohtade loomist ja majanduskasvu, luues ettevõtlussõbraliku keskkonna eelkõige väikeettevõtjatele ja töötlevale tööstusele.

Mees töötab turboventilaatormootori kallal © Rolls Royce

Uuenduslik tehnoloogia on äris ja tööstuses hädavajalik.

Tööstus on majanduse elavdamise võti

Euroopa majanduse elavdamises mängivad põhirolli tööstuse konkurentsivõime, innovatsioon ja ettevõtlus.

Võttes arvesse üleilmastumist ning vajadust konkureerida tärkava turumajandusega riikidega, sõltub Euroopa pikaajaline majanduslik jõukus pigem meie tööstusbaasi tugevusest, kui üksnes teenustest ja pankadest.

EL on seadnud aastaks 2020 järgmised tööstuse ja innovatsiooniga seotud eesmärgid:

  • tugevdada Euroopa tööstusbaasi ja edendada üleminekut vähem CO2-heidet tekitavale majandusele;
  • edendada innovatsiooni kui vahendit majanduskasvu uute allikate loomiseks;
  • soodustada väikeettevõtjate tegevust ning edendada ettevõtluskultuuri;
  • tagada kaupadele kogu ELi hõlmav turg;
  • aidata kaasa Euroopa kohalolekule kosmoses.

Väikeettevõtjad ja ettevõtlus

Euroopa 23 miljonit väikeettevõtet (VKEd) moodustavad 99% kõigist ettevõtetest, nende arvele võib lugeda 67% töökohtadest ning nad loovad 85% kõigist uutest töökohtadest. ELi poliitika eesmärk on lihtsustada VKEde juurdepääsu rahastamisvõimalustele ja turgudele.

Naine paberikuhja kõrval © Imageselect

Ettevõtjate halduskoormuse vähendamine on üks ELi peamisi eesmärke.

Euroopa ettevõtluspotentsiaali ei ole täielikult ära kasutatud. Kuigi 38% eurooplastest sooviks võimalusel olla iseenda tööandjad, on vaid 10% füüsilisest isikust ettevõtjad. EL soovib nende osakaalu suurendada, et luua töökohti ja uuendada ELi tööstusbaasi.

ELi turg kaupadele

ELi eesmärk on kõrvaldada veel eksisteerivad kaubandustõkked ning vältida uute tekkimist, edendades ettevõtlus- ja tarbijasõbralikku ELi turgu, mis põhineb läbipaistvatel, lihtsatel ning ühtlastel eeskirjadel ja standarditel.

Üles

Ettevõtlus

Käsikiri on ajakohastatud november 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesPüsige liinil

Facebook

  • Ettevõtlus- ja tööstuspoliitikaEnglish (en)

Twitter

  • Programm Erasmus noortele ettevõtjateleEnglish (en)
  • Euroopa Komisjon - Ettevõtlus ja tööstusEnglish (en)

Üles

Seonduvad teemad

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?