Επιχειρήσεις


Στόχος της ΕΕ είναι να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων της ΕΕ, καθώς και την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη με τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κυρίως για τις μικρές επιχειρήσεις και για τη μεταποιητική βιομηχανία.

Τεχνικός αεροσκαφών © Rolls Royce

Η τεχνολογία αιχμής είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.

Η βιομηχανία αποτελεί το κλειδί για την ανάκαμψη

Το κλειδί για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης βρίσκεται εν τέλει στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Λαμβανομένων υπόψη της παγκοσμιοποίησης και του εντεινόμενου ανταγωνισμού από τις αναδυόμενες χώρες, η οικονομική ευημερία των Ευρωπαίων εξαρτάται μακροπρόθεσμα από την ισχύ της βιομηχανικής βάσης της οικονομίας μας και όχι μόνο από τις υπηρεσίες και τις τράπεζες.

Οι στόχοι της ΕΕ στους τομείς της βιομηχανίας και της καινοτομίας για το 2020 είναι:

  • ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης και προώθηση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών
  • προώθηση της καινοτομίας ως μέσου δημιουργίας νέων πηγών οικονομικής ανάπτυξης
  • ενθάρρυνση των μικρών επιχειρήσεων και προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος
  • διασφάλιση μιας αγοράς εμπορευμάτων σε επίπεδο ΕΕ
  • συμβολή στην ευρωπαϊκή παρουσία στο διάστημα.

Μικρές επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα

Τα 23 εκατ. μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ευρώπη, που αντιστοιχούν στο 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων, παρέχουν το 67 % της απασχόλησης και δημιουργούν το 85 % των νέων θέσεων εργασίας. Στόχος της πολιτικής της ΕΕ είναι να διευκολύνει για τις ΜΜΕ την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τις αγορές.

Γυναίκα μπροστά σε στοίβα χαρτιών

Η μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ.

Το επιχειρηματικό δυναμικό της Ευρώπης δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως. Αν και το 38 % των Ευρωπαίων δήλωσαν ότι θα ήθελαν, αν μπορούσαν, να έχουν τη δική τους επιχείρηση, σήμερα μόνο ένα 10 % αυτοαπασχολείται. Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για να αυξήσει αυτό το ποσοστό, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να δοθεί νέα πνοή στην οικονομία.

Μια αγορά εμπορευμάτων σε επίπεδο ΕΕ

Η ΕΕ στοχεύει στην εξάλειψη των υφιστάμενων εμπορικών φραγμών και στην αποτροπή νέων, με την προώθηση μιας αγοράς φιλικής προς τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, η οποία θα βασίζεται σε διαφανείς, απλούς και συνεπείς κανόνες και πρότυπα.

Αρχή σελίδας

Επιχειρήσεις

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριος του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Facebook

  • Επιχειρήσεις και βιομηχανική πολιτικήEnglish (en)

Twitter

  • Erasmus για νεαρούς επιχειρηματίεςEnglish (en)
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Επιχειρήσεις και βιομηχανίαEnglish (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;