Podnikání


Záměrem Evropské unie je posilovat konkurenceschopnost svého průmyslu a podniků a podporovat tvorbu nových pracovních míst a hospodářský růst tím, že vytváří příznivé podnikatelské prostředí, zejména pro malé podniky a zpracovatelský průmysl.

Výroba dvouproudových motorů © Rolls Royce

Pro podnikání a průmysl jsou nesmírně důležité špičkové technologie.

Klíčem k hospodářské obnově je průmysl

Hospodářská obnova v Evropě je neodmyslitelně spojena s konkurenceschopností průmyslu, inovacemi a podnikáním.

Vzhledem ke globalizaci a vyostřování hospodářské soutěže ze strany rozvíjejících se zemí se bude dlouhodobá hospodářská prosperita Evropy opírat více o sílu naší průmyslové základny, než jen o sektor služeb a bankovnictví.

Cíle Unie v oblasti průmyslu a inovací do roku 2020 jsou:

  • posílit průmyslovou základnu a podporovat přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku
  • podporovat inovace jakožto prostředek k vytváření nových zdrojů hospodářského růstu
  • cíleně podporovat malé podniky a propagovat kulturu podnikání
  • zajistit celounijní trh se zbožím
  • přispět k rozvoji evropských aktivit ve vesmíru.

Malé podniky a podnikání

V Evropě existuje 23 milionů malých podniků (MSP), které představují 99 % všech firem, poskytují 67 % pracovních míst a podílejí se 85 % na vytváření nových pracovních příležitostí. Cílem politiky EU je usnadnit těmto podnikům přístup k finančním prostředkům a na trhy.

Žena hledící na velký stoh papírů © Imageselect

Jednou z priorit EU je snížit administrativní zátěž podniků.

Podnikatelský potenciál Evropy zatím není plně využit. 38 % Evropanů sice tvrdí, že kdyby mohli, tak by se osamostatnili, ale pouze 10 % z nich skutečně podniká. EU se snaží tento podíl zvýšit, jelikož je to jedna z cest, jak zvýšit zaměstnanost a oživit ekonomickou základnu.

Celoevropský trh se zbožím

Unie si klade za cíl odstranit překážky, které stále stojí v cestě obchodu, a zabránit vzniku nových. Proto vytváří vnitřní trh, jenž vychází vstříc potřebám firem i spotřebitelů a je založen na transparentních, jednoduchých a konzistentních pravidlech a normách.

Začátek stránky

Podniky

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Facebook

  • Podniky a průmyslová politikaEnglish (en)

Twitter

  • Erasmus pro mladé podnikateleEnglish (en)
  • Evropská komise – Podniky a průmyslEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?