Предприятия


Целта на ЕС е да насърчава конкурентоспособността на промишлеността и предприятията в ЕС, да се откриват повече работни места и да се повиши икономическия растеж, като се създават благоприятни условия за бизнес, по-специално за малките предприятия и производствения сектор.

Мъж, работещ по турбовентилаторен двигател © Rolls Royce

Модерните технологии са много важни за бизнеса и промишлеността.

Промишлеността е ключът към възстановяването

Ключът към икономическо възстановяване в Европа в крайна сметка е в конкурентоспособността на промишлеността, в иновациите и в предприемачеството.

Като се имат предвид глобализацията и засилващата се конкуренция от страна на държави с бързо развиваща се икономика, икономическият просперитет на Европа в дългосрочен план ще зависи от силата на нашата промишлена основа, а не толкова от услугите и банките.

Целите на ЕС в областта на промишлеността и иновациите за 2020 г. са:

  • укрепване на промишлената основа и насърчаване на прехода към нисковъглеродна икономика;
  • насърчаване на иновациите като средство за генериране на нови източници на растеж;
  • стимулиране на малките предприятия и насърчаване на култура на предприемачество;
  • гарантиране на пазар на стоки в рамките на целия ЕС;
  • принос към европейското присъствие в Космоса.

Малки предприятия и предприемачество

23-те милиона малки и средни предприятия (МСП) в Европа представляват 99 % от предприятията, осигуряват 67 % от работните места и създават 85 % от всички нови работни места. Целта на политиката на ЕС е да улесни достъпа до финансиране и пазари на МСП.

Жена до купчина документи © Imageselect

Намаляването на формалностите за предприятията заема важно място в програмата на ЕС.

Предприемаческият потенциал на Европа не се използва напълно. Въпреки че 38 % от европейците казват, че биха желали сами да си бъдат началници, едва 10 % в действителност са самостоятелно заети. ЕС работи за увеличаването на този процент като средство за създаване на работни места и обновяване на икономическата основа.

Пазар на стоки в рамките на целия ЕС

ЕС се стреми да премахне все още съществуващите пречки пред търговията и да избегне създаването на нови, като насърчава благоприятен за бизнеса и потребителите пазар в ЕС, основан на прозрачност, прости и последователни правила и стандарти.

Нагоре

Предприятия

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореОстанете на линия

Facebook

  • Предприятия и промишленост – политикаEnglish (en)

Twitter

  • „Еразъм“ за млади предприемачиEnglish (en)
  • Европейска комисия – Предприятия и промишленостEnglish (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?