EU:s utvidgning


Utvidgning är den process som innebär att nya länder ansluter sig till EU. Sedan starten 1957 har EU vuxit från 6 länder till 28.

Sprida välstånd och demokrati

Under de senaste 50 åren har EU hjälpt nya länder till medlemskap och på så sätt främjat ekonomisk tillväxt och demokrati i forna diktaturer.

Förena öst och väst

De sex länder som bildade EU 1957 var Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland.

Sedan 1973 har flera andra västeuropeiska länder gått med i EU.

År 2004 och 2007 blev många tidigare kommunistländer i Central- och Östeuropa EU-medlemmar. År 2013 gick Kroatien med och EU har nu 28 medlemsländer.

Lista över länder och anslutningsår

Vilka länder kan gå med?

I EU-fördraget står att alla europeiska länder kan ansöka om medlemskap om de respekterar EU:s demokratiska värderingar och förbinder sig att främja dem.

Men ett land kan bara bli medlem om det uppfyller alla kriterier för medlemskap:

 • Politiska – det måste ha stabila insitutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
 • Ekonomiska – det måste ha en fungerande marknadsekonomi och förmåga att hantera konkurrenstrycket och marknadskrafterna i EU.
 • Rättsliga – det måste acceptera fastställd EU-lagstiftning och praxis – särskilt målen för den politiska, ekonomiska och monetära unionen.

Hur fungerar det?

Anslutningsprocessen sker i tre steg (som alla nuvarande EU-länder måste godkänna):

 1. Landet erbjuds utsikter till medlemskap.
 2. Landet blir officiell kandidat för medlemskap.
 3. Kandidatlandet inleder formella medlemskapsförhandlingar, där landet ofta genomför reformer för att anta gällande EU-lagstiftning.

När förhandlingarna och reformerna har avslutats på ett tillfredsställande sätt för båda parter blir landet medlem i EU – under förutsättning att alla EU-länder ger sitt godkännande.

Vilka länder står på tur?

EU har erbjudit åtta länder utsikter till medlemskap: Albanien, Island, Turkiet och alla länder i f.d. Jugoslavien (utom Slovenien och Kroatien som redan är med i EU).

Sex av dem har fått officiell status som kandidatland:

 • Albanien Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Makedonien Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Island Deutsch (de) English (en) français (fr) (förhandlingarna vilande efter beslut av den isländska regeringen)
 • Montenegro Deutsch (de) English (en) français (fr) (förhandlingar pågår)
 • Serbien Deutsch (de) English (en) français (fr) (förhandlingar pågår)
 • Turkiet Deutsch (de) English (en) français (fr) (förhandlingar pågår)

Till början

Utvidgning

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Facebook

 • EU-kommissionen – UtvidgningEnglish (en)

Twitter

 • EU-kommissionen – UtvidgningEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?