Navigacijska pot

Širitev


Širitev je postopek, s katerim se država pridruži Evropski uniji. Število držav EU se je od ustanovitve Evropske unije leta 1957 povečalo s 6 na 28.

Širitev blaginje in demokracije

V zadnjih 50 letih je širitev EU spodbujala gospodarsko rast in krepila demokratične sile v državah, ki so se osvobodile diktatur.

Povezovanje vzhoda in zahoda

Ustanovne članice EU leta 1957 so bile Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Luksemburg in Nizozemska.

Številne druge zahodnoevropske države so se pridružile leta 1973.

Po padcu komunizma leta 1989 so se Evropski uniji v dveh širitvah leta 2004 in 2007 pridružile še številne srednjeevropske in vzhodnoevropske države. Leta 2013 se je kot 28 država članica pridružila Hrvaška.

Celotni seznam držav in leto pridružitve

Pogoji za članstvo

Pogodba o Evropski uniji določa, da se lahko Evropski uniji pridruži vsaka evropska država, ki spoštuje demokratične vrednote EU in jih uveljavlja.

Dejansko lahko država postane članica EU, samo če izpolnjuje pogoje za članstvo:

 • politične – stabilne institucije, ki zagotavljajo demokracijo, vladavino prava in človekove pravice,
 • ekonomske – delujoče tržno gospodarstvo ter sposobnost, da obvladuje konkurenco in tržne sile znotraj Unije,
 • pravne – sprejetje zakonodaje in praks EU, zlasti osrednjih ciljev politične, ekonomske in monetarne unije.

Postopek pridružitve

Pridružitev države Evropski uniji poteka v treh fazah (vsako morajo potrditi članice EU):

 1. državi ponudijo možnost članstva,
 2. država postane uradna kandidatka za članstvo,
 3. kandidatka začne uradna pogajanja za članstvo: to navadno pomeni izvedbo reform, ki omogočijo sprejetje zakonodaje EU.

Ko se pogajanja in spremljajoče reforme zaključijo v zadovoljstvo obeh strani, se država lahko pridruži Evropski uniji – ob soglasju vseh članic EU.

Naslednja širitev

Evropska unija je ponudila možnost članstva 8 državam: Albaniji, Turčiji, Islandiji in vsem preostalim državam nekdanje Jugoslavije (Slovenija in Hrvaška sta že članici EU).

Šest med njimi jih ima uradni status kandidatke:

 • Albanija Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • nekdanja jugoslovanska republika Makedonija Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Islandija Deutsch (de) English (en) français (fr) (po odločitvi islandske vlade so bila pogajanja začasno ustavljena)
 • Črna gora Deutsch (de) English (en) français (fr) (pogajanja so odprta)
 • Srbija Deutsch (de) English (en) français (fr) (pogajanja so odprta)
 • Turčija Deutsch (de) English (en) français (fr) (pogajanja so odprta)

Na vrh

Širitev

Rokopis je bil posodobljen november 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhOstanite povezani

Facebook

 • Evropska komisija – širitevEnglish (en)

Twitter

 • Evropska komisija – širitevEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?