Navigačný riadok

Rozširovanie


Rozširovanie je proces, ktorým sa krajiny stávajú členmi EÚ. Od vzniku Únie v roku 1957 sa počet jej členských štátov rozrástol zo 6 na 28.

Šírenie demokracie a prosperity

Rozširovanie Únie počas uplynulých 50 rokov viedlo k podpore hospodárskeho rastu a posilneniu demokratických síl v krajinách, ktoré sa oslobodili od diktátorských režimov.

Zjednotenie Západu a Východu

Zakladajúcimi štátmi EÚ boli v roku 1957 Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko.

Od roku 1973 sa k Únii postupne pripojili takmer všetky západoeurópske štáty.

Po páde komunizmu v roku 1989 sa mnohé socialistické štáty strednej a východnej Európy začali usilovať o členstvo v EÚ. Ich vstup prebehol v dvoch vlnách – v roku 2004 a v roku 2007. V roku 2013 sa 28. členom EÚ stalo Chorvátsko.

Úplný zoznam členských krajín s rokmi pristúpenia

Podmienky členstva

Zmluva o Európskej únii ustanovuje, že žiadosť o členstvo v EÚ môže predložiť ktorákoľvek európska krajina, ktorá rešpektuje demokratické hodnoty EÚ a zaviaže sa ich podporovať.

Každá krajina však musí navyše splniť všetky kritériá členstva:

 • politické – musí mať stabilné inštitúcie, ktoré garantujú demokraciu, právny štát a ľudské práva;
 • ekonomické – musí mať fungujúce trhové hospodárstvo a musí byť schopná čeliť konkurenčnému tlaku a trhovým silám, ktoré pôsobia v rámci EÚ;
 • právne – musí prijať právne predpisy EÚ, judikatúru Súdneho dvora a najmä hlavné ciele politickej, ekonomickej a menovej únie.

Ako to funguje?

Proces má 3 fázy (všetky podliehajú súhlasu všetkých členských štátov):

 1. Krajine sa ponúkne perspektíva členstva (tzv. potenciálna kandidátska krajina).
 2. Krajina sa stane oficiálnym kandidátom na členstvo.
 3. EÚ začne s kandidátskou krajinou formálne rokovania o členstve (prístupové rokovania). Ide o proces, ktorý zvyčajne zahŕňa reformy potrebné na prijatie právnych predpisov EÚ.

Po ukončení prístupových rokovaní a vykonaní súvisiacich reforiem k spokojnosti oboch strán môže krajina pristúpiť k EÚ – opäť iba so súhlasom všetkých členských štátov.

Ktoré krajiny majú šancu vstúpiť do EÚ?

Status potenciálnej kandidátskej krajiny získalo 8 štátov: Albánsko, Turecko, Island a všetky krajiny bývalej Juhoslávie (okrem Slovinska a Chorvátska, ktoré už sú členmi EÚ).

Šesť z nich už má oficiálny status kandidátskej krajiny:

 • Albánsko Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Island Deutsch (de) English (en) français (fr) (rokovania boli pozastavené na základe rozhodnutia islandskej vlády)
 • Čierna Deutsch (de) English (en) français (fr) Hora (rokovania sa začali)
 • Srbsko Deutsch (de) English (en) français (fr) (rokovania sa začali)
 • Turecko Deutsch (de) English (en) français (fr) (rokovania sa začali)

Na začiatok

Rozšírenie

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

 • Európska komisia – Rozširovanie EÚEnglish (en)

Twitter

 • Európska komisia - Rozširovanie EÚEnglish (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?