Rozszerzenie


Rozszerzenie to proces polegający na przyłączeniu do Unii nowych krajów. Od utworzenia UE w 1957 r. liczba państw członkowskich wzrosła z 6 do 28.

Powiększanie obszaru dobrobytu i demokracji

W ciągu ostatnich 50 lat proces rozszerzania UE o nowe państwa członkowskie przyczynił się do wsparcia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia demokracji w państwach wyzwolonych z jarzma dyktatury.

Jednoczenie Wschodu z Zachodem

W 1957 r. Unię Europejską utworzyło wspólnie sześć krajów: Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia.

Kolejnych kilka krajów Europy Zachodniej przyłączyło się do UE po 1973 r.

Po upadku komunizmu w 1989 r. wiele krajów Europy Środkowej i Wschodniej przystąpiło do UE w ramach dwóch kolejnych rozszerzeń: w 2004 i 2007 r. W 2013 r. Chorwacja została 28 państwem członkowskim UE.

Pełna lista krajów i rok przystąpienia

Kto może przystąpić do UE?

Traktat o Unii Europejskiej stanowi, że każde państwo europejskie, które szanuje demokratyczne wartości UE i je propaguje, może ubiegać się o członkostwo w Unii Europejskiej.

Kandydaci muszą jednak spełnić konkretne kryteria członkostwa. Są to:

 • kryteria polityczne – kraje starające się o członkostwo muszą posiadać stabilne instytucje gwarantujące demokrację, rządy prawa i poszanowanie praw człowieka
 • kryteria gospodarcze – kraje takie muszą mieć sprawnie funkcjonującą gospodarkę rynkową, jak również dostateczną zdolność do sprostania presji konkurencji i siłom rynkowym na obszarze Unii
 • kryteria prawne – kraje chcące wstąpić do UE muszą dostosować swoje prawodawstwo do przepisów i praktyk UE – a przede wszystkim uwzględnić w swojej polityce najważniejsze cele unii politycznej, gospodarczej i walutowej.

Jak to działa?

Proces akcesyjny – czyli proces przystępowania kraju do UE – dzieli się na trzy etapy (przy czym zamknięcie każdego z etapów wymaga zatwierdzenia ze strony wszystkich dotychczasowych członków UE):

 1. Najpierw UE oferuje danemu krajowi perspektywę członkostwa.
 2. Kraj ten uzyskuje oficjalny status kandydata do członkostwa.
 3. Otwarcie oficjalnych negocjacji w sprawie członkostwa to kolejny etap procesu akcesyjnego. Na tym etapie dany kraj musi z reguły przeprowadzić odpowiednie reformy, aby dostosować swoje prawodawstwo do przepisów obowiązujących w UE.

Gdy negocjacje i związane z nimi reformy zostaną pomyślnie zakończone i zatwierdzone przez obie strony, dany kraj może przystąpić do UE – o ile wyrażą na to zgodę wszyscy dotychczasowi jej członkowie.

Które kraje ubiegają się obecnie o członkostwo?

Obecnie UE oferuje perspektywę członkostwa 8 krajom: Albanii, Turcji, Islandii oraz wszystkim krajom byłej Jugosławii (z wyjątkiem Słowenii i Chorwacji, które są już członkami UE).

Oficjalny status kandydata uzyskało 6 z tych krajów:

 • Albania Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Była jugosłowiańska republika Macedonii Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Islandia Deutsch (de) English (en) français (fr) (w wyniku decyzji rządu Islandii negocjacje są aktualnie zawieszone)
 • Czarnogóra Deutsch (de) English (en) français (fr) (rozpoczęto negocjacje)
 • Serbia Deutsch (de) English (en) français (fr) (rozpoczęto negocjacje)
 • Turcja Deutsch (de) English (en) français (fr) (rozpoczęto negocjacje)

Początek strony

Rozszerzenie

Tekst zaktualizowano w czerwcu 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyBądźmy w kontakcie

Facebook

 • Komisja Europejska – RozszerzenieEnglish (en)

Twitter

 • Komisja Europejska – RozszerzenieEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?