Mogħdija tan-navigazzjoni

Tkabbir


It-tkabbir hu l-proċess li permezz tiegħu il-pajjiżi jingħaqdu fl-UE. Mill-ħolqien tagħha fl-1957 'l hawn, l-UE kibret minn 6 pajjiżi għal 28.

Inxerrdu l-prosperità u d-demokrazija

Matul l-aħħar 50 sena, it-twessigħ tas-sħubija tal-UE ppromwova t-tkabbir ekonomiku u saħħaħ il-forzi demokratiċi f'pajjiżi li nħarġu minn dittatorjati.

Għaqda bejn il-Punent u l-Lvant

Is-sitt membri fundaturi tal-UE fl-1957 kienu l-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, il-Lussemburgu u l-Pajjiżi l-Baxxi.

Diversi pajjiżi Ewropej tal-Punent issieħbu wara l-1973.

Wara l-waqgħa tar-reġimi tagħhom fl-1989, bosta pajjiżi eks komunisti mill-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant saru membri tal-UE f'żewġ mewġiet suċċessivi, bejn l-2004 u l-2007. Fl-2013, il-Kroazja saret it-28 pajjiż li ssieħeb.

Lista sħiħa ta’ pajjizi bis-sena li ssieħbu fiha

Min jista' jingħaqad?

It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jiddikjara li kwalunkwe pajjiż Ewropew jista' japplika għas-sħubija jekk jirrispetta l-valuri demokratiċi tal-UE u jimpenja ruħu biex jippromwovihom.

Iżda b'mod speċifiku, pajjiż jista' jingħaqad biss jekk jilħaq il-kriterji kollha tas-sħubija:

 • politiku – għandu jkollu istituzzjonijiet stabbli li jiggarantixxu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem
 • ekonomiku – għandu jkollu ekonomija tas-suq li tiffunzjona u jkun jista' jiffaċċja pressjoni kompetittiva u forzi tas-suq fi ħdan l-UE
 • legali – għandu jaċċetta l-liġi u l-prattika stabbilita tal-UE - speċjalment l-għanijiet politiċi, ekonomiċi u monetarji ewlenin.

Kif jaħdem?

Il-proċess fih 3 stadji (ilkoll suġġett għall-approvazzjoni mill-pajjiżi eżistenti kollha tal-UE):

 1. pajjiż jiġi offrut il-prospett tas-sħubija
 2. il-pajjiż isir kandidat uffiċjali għas-sħubija
 3. il-kandidat jimxi għan-negozjati formali tas-sħubija, proċess li normalment jinvolvi riformi biex jadotta l-liġi stabbilita tal-UE.

Meta n-negozjati u r-riformi li jġibu magħhom jitlestew għas-sodisfazzjon taż-żewġ naħat, il-pajjiż jista' jingħaqad fl-UE – jekk il-pajjiżi kollha tal-UE jaqblu.

Liema pajjiżi jistgħu jingħaqdu dalwaqt?

Bħalissa l-UE offriet il-prospett tas-sħubija lil 8 pajjiżi: l-Albanija, it-Turkija, l-Islanda u l-pajjiżi kollha tal-eks Jugoslavja (minbarra s-Slovenja u l-Kroazja, li diġà huma membri tal-UE).

5 minn dawn ingħataw status ta' kandidati uffiċjali:

 • It-Turkija Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Is-Serbja Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • L-eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • L-Islanda Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Il-Montenegro Deutsch (de) English (en) français (fr)

Fuq

Tkabbir

Ippubblikat f'Awwissu 2013

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqIbqa’ mgħaqqad

Facebook

 • Kummissjoni Ewropea - TkabbirEnglish (en)

Twitter

 • Kummissjoni Ewropea - TkabbirEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?