EU:n laajentuminen


EU:n laajentumisella tarkoitetaan prosessia, jossa uudet maat liittyvät EU:n jäseniksi. EU perustettiin vuonna 1957, minkä jälkeen sen jäsenmaiden lukumäärä on kasvanut 6:sta 28:ään.

Tavoitteena taloudellinen hyvinvointi ja demokratia

EU:n laajentuminen on viimeisten viiden vuosikymmenen aikana edistänyt talouskasvua ja vahvistanut demokraattisia voimia diktatuurista vapautuneissa maissa.

Idän ja lännen yhdistäjä

EU:n perustivat vuonna 1957 Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa.

Useat muut Länsi-Euroopan maat ovat tämän jälkeen liittyneet unioniin vuonna 1973 alkaneissa laajentumisissa.

Kommunismin kaaduttua vuonna 1989 useat Keski- ja Itä-Euroopan maat liittyivät EU:n jäseniksi vuosina 2004 ja 2007. Kroatiasta tuli vuonna 2013 EU:n 28. jäsenmaa.

Jäsenmaat ja liittymisvuodet

Jäsenyyskriteerit

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaan jäsenyyttä voi hakea jokainen Euroopan valtio, joka kunnioittaa EU:n demokraattisia arvoja ja sitoutuu edistämään niiden toteutumista.

Valtio voi kuitenkin liittyä EU:hun vain, jos se täyttää kaikki seuraavat jäsenyyskriteerit:

 • poliittiset kriteerit – vakaat instituutiot, jotka takaavat demokratian, oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen ja ihmisoikeudet
 • taloudelliset kriteerit – toimiva markkinatalous ja edellytykset selviytyä kilpailun ja markkinavoimien paineista EU:ssa
 • oikeudelliset kriteerit – EU:n lainsäädännön ja käytänteiden hyväksyminen ja etenkin poliittisen unionin sekä talous- ja rahaliiton tavoitteiden noudattaminen.

Liittymismenettely

Liittymismenettelyyn kuuluu kolme vaihetta, joiden läpäiseminen edellyttää kaikkien EU:n jäsenmaiden hyväksyntää:

 1. Maalle tarjotaan mahdollisuus EU:n jäsenyyteen.
 2. Maasta tulee jäsenehdokas.
 3. Ehdokasmaan kanssa aloitetaan varsinaiset jäsenyysneuvottelut. Tähän prosessiin kuuluvat yleensä uudistukset, joita EU:n lainsäädännön täytäntöönpaneminen edellyttää ehdokasmaassa.

Kun neuvottelut ja tarvittavat uudistukset on saatu päätökseen kumpaakin osapuolta tyydyttävällä tavalla, ehdokasmaa voi liittyä EU:hun, jos kaikki EU:n jäsenmaat hyväksyvät jäsenyyden.

Jäsenyydestä neuvottelevat maat

EU on tarjonnut seuraaville kahdeksalle maallemahdollisuutta unionin jäsenyyteen: Albania, Islanti, Turkki ja kaikki entisen Jugoslavian maat (paitsi Slovenia ja Kroatia, jotka ovat jo EU:n jäseniä).

Näistä seuraaville kuudelle maalle on myönnetty ehdokasmaan asema:

 • Albania Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Islanti Deutsch (de) English (en) français (fr) (neuvottelut keskeytettiin Islannin hallituksen päätöksestä)
 • Montenegro Deutsch (de) English (en) français (fr) (neuvottelut aloitettu)
 • Serbia Deutsch (de) English (en) français (fr) (neuvottelut aloitettu)
 • Turkki Deutsch (de) English (en) français (fr) (neuvottelut aloitettu)

Sivun alkuun

Laajentuminen

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuun



Pidä yhteyttä

Facebook

 • Euroopan komissio – EU:n laajentuminenEnglish (en)

Twitter

 • Euroopan komissio – EU:n laajentuminenEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.