Udvidelse


Udvidelse er den proces, hvorved lande kommer med i EU. Siden oprettelsen i 1957 er EU vokset fra 6 medlemslande til 28.

Udbredelse af velstand og demokrati

I de sidste 50 år har udvidelsen af EU bidraget til at fremme den økonomiske vækst og styrke de demokratiske kræfter i lande, der har lagt diktaturet bag sig.

Forening af øst og vest

De 6 lande, som stiftede EU i 1957, var Belgien, Frankrig, Nederlandene, Italien, Luxembourg og Tyskland.

Adskillige andre vesteuropæiske lande tiltrådte efter 1973.

Efter murens fald i 1989 blev mange af de tidligere kommunistiske lande fra Central- og Østeuropa medlemmer af EU ad 2 omgange mellem 2004 og 2007. I 2013 tiltrådte Kroatien som land nr. 28.

Komplet liste over lande og tiltrædelsesår

Hvem kan blive medlem?

Traktaten om Den Europæiske Union fastslår, at ethvert europæisk land kan søge om optagelse i EU, hvis det respekterer EU's demokratiske værdier og forpligter sig til at fremme dem.

Men et land kan kun blive optaget, hvis det opfylder alle tiltrædelseskriterierne:

 • de politiske – det skal have stabile institutioner, der sikrer demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettigheder
 • de økonomiske – det skal have fungerende markedsøkonomi og være i stand til at klare konkurrencen og markedskræfterne i EU
 • de retslige – det skal overholde veletableret EU-lovgivning og retspraksis – særlig de største mål for politisk, økonomisk og monetær union.

Hvordan fungerer det?

Der er 3 faser i processen (der alle skal godkendes af alle eksisterende EU-lande):

 1. Landet gives udsigt til EU-medlemskab.
 2. landet bliver officielt kandidat til medlemsskab
 3. Kandidatlandet kommer videre til tiltrædelsesforhandlingerne, en proces, som normalt omfatter, at landet skal vedtage reformer, der indfører den eksisterende EU-lovgivning.

Når forhandlingerne og de ledsagende reformer er gennemført til begge parters tilfredshed, kan landet tiltræde EU – hvis alle eksisterende EU-lande er enige.

Hvilke lande kan blive de næste medlemmer?

EU har på nuværende tidspunkt givet udsigt til medlemsskab til 8 lande: Albanien, Tyrkiet, Island og alle landene i det tidligere Jugoslavien (bortset fra Slovenien og Kroatien, der allerede er medlemmer af EU).

6 af disse lande er blevet tildelt officiel kandidatstatus:

 • Albanien Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Island Deutsch (de) English (en) français (fr) (forhandlingerne er sat i bero efter afgørelse fra den islandske regering)
 • Montenegro Deutsch (de) English (en) français (fr) (forhandlinger indledt)
 • Serbien Deutsch (de) English (en) français (fr) (forhandlinger indledt)
 • Tyrkiet Deutsch (de) English (en) français (fr) (forhandlinger indledt)

Til toppen

Udvidelse

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Facebook

 • Europa-Kommissionen – UdvidelseEnglish (en)

Twitter

 • Europa-Kommissionen – UdvidelseEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?