Cale de navigare

Energie


Provocarea energetică este una dintre marile probleme cu care se confruntă Europa de astăzi. Perspectiva creşterii acute a preţurilor şi dependenţa tot mai mare de importul de energie ne determină să ne bazăm mai puţin pe rezervele de energie şi ne pun în pericol economia. Este nevoie să luăm decizii foarte importante pentru a reduce drastic emisiile şi pentru a combate schimbările climatice. În anii următori va trebui să investim masiv în infrastructura energetică europeană, pentru a o adapta la nevoile noastre viitoare.

Obiectivele 20-20-20

Scopul politicii UE în domeniul energiei este de a asigura o aprovizionare energetică sigură şi durabilă, la preţuri accesibile. Politica este articulată în jurul obiectivelor „20-20-20”, care trebuie atinse până în 2020:

  • reducerea cu 20% în UE a emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ cu nivelurile înregistrate în 1990
  • 20% din energia consumată în UE să provină din surse regenerabile DeutschEnglishfrançais
  • îmbunătăţirea cu 20% a eficienţei energetice a UE.

Liderii UE au propus, de asemenea, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 30% dacă alţi poluatori importanţi din ţările dezvoltate şi în curs de dezvoltare se obligă să procedeze în acelaşi mod.

Obiectivul UE pe termen lung este reducerea, până în 2050, a emisiilor de gaze cu efect de seră la 80%-95% din nivelurile înregistrate în 1990, precum şi asigurarea aprovizionării şi menţinerea competitivităţii.

Economii de energie de 20%, până în 2020

Panouri solare pe un acoperiş © Carofoto

Montarea de panouri solare pe acoperiş este o practică din ce în ce mai des întâlnită.

Eficienţa energetică este unul dintre obiectivele centrale care trebuie atinse până în 2020. Constituie soluţia pentru a obţine energie pe termen lung şi pentru a ne atinge ţelurile în materie de combatere a schimbărilor climatice, reprezentând, în acelaşi timp, cea mai rentabilă modalitate

  • de a reduce emisiile
  • de a creşte nivelul de siguranţă energetică şi de competitivitate
  • de a menţine costurile energetice la un nivel acceptabil.

Pentru a creşte eficienţa, UE îşi concentrează atenţia pe transportul public şi sectorul construcţiilor, unde se poate economisi cea mai mare cantitate de energie. De asemenea, contoarele inteligente şi etichetele energetice UE DeutschEnglishfrançais pentru aparatura electrocasnică îi ajută pe consumatori să îşi limiteze consumul.

Libera circulaţie a energiei

Electricitatea şi gazul se transportă prin reţele şi conducte care traversează, adesea, frontierele naţionale. Deciziile în materie de politică energetică luate de o ţară afectează, în mod inevitabil, celelalte ţări.

Măsurile menite să garanteze că energia poate fi comercializată liber în UE vor avea conduce la:

  • preţuri mai competitive
  • ofertă mai variată pentru consumatori
  • o mai mare siguranţă a aprovizionării
  • siguranţă pentru investitorii în tehnologii şi infrastructuri regenerabile noi.
Eticheta de eficienţă energetică © UE

Etichetele energetice îi ajută pe consumatori să aleagă produse care economisesc energie

O piaţă internă DeutschEnglishfrançais funcţională, bazată pe o infrastructură suficientă de transport şi stocare, este cea mai bună garanţie pentru siguranţa aprovizionării, deoarece energia va urma mecanismele pieţei şi va ajunge acolo unde este mai multă nevoie de ea. UE doreşte ca, până în 2014, pieţele energetice naţionale să fie complet integrate.

O schimbare tehnologică

În lipsa unui viraj tehnologic, UE nu îşi va realiza obiectivele pentru 2050 în materie de decarbonizare a sectoarelor energiei electrice şi transporturilor. Planul european strategic pentru tehnologiile energetice DeutschEnglish conturează o strategie pe termen mediu, valabilă pentru toate sectoarele.

Trebuie accelerată realizarea proiectelor demonstrative şi de dezvoltare aferente tehnologiilor principale, precum biocarburanţii de a doua generaţie şi reţelele inteligente. Cercetătorii şi companiile din UE trebuie să-şi intensifice eforturile pentru a rămâne în primul eşalon al pieţe internaţionale a tehnologiilor energetice aflată în plină expansiune şi să consolideze cooperarea cu ţări terţe în materie de tehnologii specifice.

Un parteneriat solid la nivel internaţional

Piaţa energetică europeană este cea mai mare piaţă regională din lume (peste 500 de milioane de consumatori) şi totodată cel mai mare importator. Multe dintre provocările cu care se confruntă UE – schimbări climatice, accesul la ţiţei şi la gaz, dezvoltarea tehnologică, eficienţa energetică – sunt comune majorităţii ţărilor şi trebuie abordate în cadrul unui efort de colaborare.

Politica energetică internaţională trebuie să urmărească obiectivele comune de siguranţă a aprovizionării, competitivitate şi durabilitate. Deşi nu trebuie trecută cu vederea importanţa ţărilor producătoare şi de tranzit, relaţiile cu ţările mari consumatoare de energie şi în special cu cele emergente şi în curs de dezvoltare capătă o pondere din ce în ce mai mare.

Începutul paginii

Energia

Publicată în februarie 2013

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Începutul paginii


Înregistrări video


CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: