Cale de navigare

Energie


Aprovizionarea cu energie este una dintre principalele provocări cu care se confruntă Europa astăzi. Perspectiva creșterii acute a prețurilor și dependența tot mai mare de importul de energie pun sub semnul întrebării securitatea aprovizionării cu energie și ne pun în pericol întreaga economie. Trebuie să luăm decizii importante pentru a reduce drastic emisiile și pentru a combate schimbările climatice. În anii următori va trebui să investim masiv în infrastructura energetică europeană, pentru a o adapta la nevoile noastre viitoare.

Obiectivele 20-20-20

Scopul politicii UE în domeniul energiei este de a asigura o aprovizionare energetică sigură și durabilă, la prețuri accesibile. Politica se bazează pe obiectivele „20-20-20”, care trebuie atinse până în 2020:

 • reducerea cu 20% în UE a emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ cu nivelurile înregistrate în 1990
 • obținerea a 20% din energia consumată în UE din surse regenerabile Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • îmbunătățirea cu 20% a eficienței energetice a UE.

Liderii UE s-au oferit chiar să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 30%, dacă alți poluatori importanți din țările dezvoltate și în curs de dezvoltare se obligă să procedeze în același mod.

Obiectivul UE pe termen lung estereducerea, până în 2050, a emisiilor de gaze cu efect de seră la 80%-95% din nivelurile înregistrate în 1990, în paralel cu asigurarea aprovizionării cu energie și menținerea competitivității. În acest sens, liderii europeni elaborează în prezent un cadru pentru politicile climatice și energetice Deutsch (de) English (en) français (fr) , valabil și după anul 2020, care să ofere certitudine pentru investitori, să dezvolte noi oportunități pentru tehnologiile cu emisii scăzute de CO2 și să creeze noi locuri de muncă în sectorul energetic din UE. 

Cadrul 2030 privind energia și clima va sta la baza unui progres constant către un sistem energetic competitiv și sigur, care:

 • să asigure accesul universal la energie, la prețuri decente
 • să îmbunătățească securitatea aprovizionării cu energie în UE
 • să reducă dependența de importurile de energie
 • să creeze noi oportunități de creștere și locuri de muncă.

Economii de energie de 20%, până în 2020

Celulele fotovoltaice, o tehnologie din ce în ce mai des întâlnită.

Eficiența energetică este unul dintre obiectivele centrale care trebuie atinse până în 2020. Ea constituie soluția pentru a obține energie pe termen lung și pentru a ne atinge țelurile în materie de combatere a schimbărilor climatice, reprezentând, în același timp, cea mai rentabilă modalitate:

 • de a reduce emisiile
 • de a îmbunătăți securitatea energetică și competitivitatea
 • de a menține costurile energetice la un nivel acceptabil.

Pentru a crește eficiența, UE își concentrează atenția pe transportul public și sectorul construcțiilor, unde se poate economisi cea mai mare cantitate de energie. De asemenea, contoarele inteligente și etichetele energetice UE Deutsch (de) English (en) français (fr) pentru aparatura electrocasnică îi ajută pe consumatori să își limiteze consumul.

Libera circulație a energiei

Electricitatea și gazul se transportă prin rețele și conducte care traversează, adesea, frontierele naționale. Deciziile în materie de politică energetică luate de o țară afectează, în mod inevitabil, celelalte state membre.

Măsurile menite să garanteze că energia poate fi comercializată liber în UE vor avea conduce la:

 • prețuri mai competitive
 • o oferă mai variată pentru consumatori
 • o mai mare securitate a aprovizionării
 • siguranță pentru investitorii în tehnologii și infrastructuri regenerabile noi.

Etichetele energetice identifică aparatele electrocasnice eficiente din punct de vedere energetic

O piață internă Deutsch (de) English (en) français (fr) care funcționează corespunzător, bazată pe o infrastructură adecvată de transport și stocare, este cea mai bună garanție pentru securitatea aprovizionării, deoarece energia va urma mecanismele pieței și va ajunge acolo unde este mai multă nevoie de ea. UE dorește ca, până în 2014, piețele energetice naționale să fie complet integrate. 

O schimbare tehnologică

În lipsa unui viraj tehnologic, UE nu își va realiza obiectivele pe termen lung în materie de decarbonizare a sectoarelor energiei electrice și transporturilor. Planul european strategic pentru tehnologiile energetice Deutsch (de) English (en) français (fr) conturează o strategie pe termen mediu, valabilă pentru toate sectoarele.

Trebuie accelerată realizarea proiectelor demonstrative și de dezvoltare a principalelor tehnologii, cum ar fi biocombustibilii de a doua generație și rețelele inteligente. Cercetătorii și companiile din UE trebuie să-și intensifice eforturile pentru a rămâne în primul eșalon al pieței internaționale a tehnologiilor energetice, aflată în plină expansiune. De asemenea, trebuie să intensificăm cooperarea cu țări terțe în materie de tehnologii specifice.

Un parteneriat solid la nivel internațional

Cu peste 500 de milioane de consumatori, piața energetică a UE este cel mai mare importator și cea mai mare piață regională din lume. Majoritatea țărilor se confruntă cu aproape aceleași provocări cu care se confruntă și UE, de unde necesitatea cooperării la nivel internațional. Este vorba despre provocări precum:

 • schimbările climatice
 • accesul la petrol și gaz
 • dezvoltarea tehnologică
 • eficiența energetică.

Politica energetică internațională trebuie să urmărească obiectivele comune de securitate a aprovizionării, competitivitate și durabilitate. Deși nu trebuie trecută cu vederea importanța țărilor producătoare și de tranzit, relațiile cu țările mari consumatoare de energie și în special cu cele emergente și în curs de dezvoltare capătă o pondere din ce în ce mai mare.

Începutul paginii

Energia

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Începutul paginiiCONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: