Kruimelpad

Energie


Energie is momenteel een van Europa's grootste uitdagingen. Het vooruitzicht van snel stijgende prijzen en toenemende afhankelijkheid maakt onze energievoorziening minder betrouwbaar, waardoor onze hele economie in gevaar komt. Er moeten ook belangrijke beslissingen worden genomen om de uitstoot en de klimaatverandering te beperken. Bovendien zijn de komende jaren grote investeringen nodig om de energie-infrastructuur van Europa klaar te maken voor de toekomst.

20-20-20-doelstelling

De EU streeft naar een veilige en duurzame energievoorziening voor een betaalbare prijs. Daarom wil zij tegen 2020 voor de hele EU de "20-20-20-doelstelling" halen:

 • 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990
 • 20% duurzame energie Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • een 20% hoger energierendement

De EU heeft zelfs beloofd de uitstoot van broeikasgassen met 30% te zullen verlagen als andere ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden dit voorbeeld volgen.

Uiteindelijk wil de EU dat er tegen 2050 zo'n 80-95% minder broeikasgassen in de atmosfeer komen dan in 1990, zonder dat de bevoorrading of het concurrentievermogen in het gedrang komen. Daarom werken de EU-leiders momenteel aan een stabiel kader voor het energie- en klimaatbeleid Deutsch (de) English (en) français (fr) dat tot na 2020 loopt. Dit moet investeerders zekerheid verschaffen en zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor CO2-arme technologie, en voor banen in de Europese energiesector. 

Het energie- en klimaatkader voor 2030 zal zorgen voor de verdere opbouw van een concurrerend en veilig energiestelsel dat:

 • iedereen betaalbare energie bezorgt
 • de continuïteit van de energievoorziening verbetert
 • ons minder afhankelijk maakt van ingevoerde energie
 • nieuwe mogelijkheden creëert voor groei en werkgelegenheid

Een 20% lager energieverbruik in 2020

Zonnepanelen zijn inmiddels een vertrouwd gezicht.

Efficiënt omgaan met energie is een belangrijke doelstelling voor 2020. Dit is essentieel om onze energie- en klimaatdoelstellingen voor de lange termijn te kunnen halen. Het is ook de meest efficiënte manier om:

 • de uitstoot te verminderen
 • onze energievoorziening en concurrentiepositie veilig te stellen
 • de energiekosten laag te houden

Om de energie-efficiëntie te verhogen, concentreert de EU zich op openbaar vervoer en de bouw, waar de besparingsmogelijkheden het grootst zijn. Daarnaast helpen slimme energiemeters en de EU-energielabels Deutsch (de) English (en) français (fr) voor huishoudelijke apparatuur het energieverbruik laag te houden.

Vrij verkeer van energie

Elektriciteit en gas worden via netwerken en pijpleidingen vervoerd, vaak over nationale grenzen heen. Het energiebeleid van één land heeft onvermijdelijk gevolgen voor andere landen.

Vrije handel in energie in de EU draagt bij tot:

 • concurrerende prijzen
 • meer keuzevrijheid voor consumenten
 • een betere garantie van de energievoorziening
 • meer zekerheid voor investeerders die hun geld in duurzame technologie en infrastructuur steken

Energielabels voor efficiënte apparaten

Een goed functionerende interne markt Deutsch (de) English (en) français (fr) met voldoende doorvoer- en opslagcapaciteit is de beste garantie voor een continue energievoorziening. De energiestromen reageren dan op de ontwikkelingen in de markt en de vraag. De EU wil dat de nationale energiemarkten uiterlijk in 2014 volledig worden geïntegreerd. 

Technologische ommezwaai

Zonder een technologische sprong zal de EU haar langetermijnambitie om de sectoren elektriciteit en vervoer CO2-arm te maken niet waar kunnen maken. Daarom komt zij met een strategie voor energietechnologie Deutsch (de) English (en) français (fr) voor de middellange termijn en voor alle sectoren.

Ontwikkelings- en demonstratieprojecten voor de belangrijkste technologieën, zoals biobrandstoffen van de tweede generatie en slimme netwerken, moeten in een stroomversnelling worden gebracht. Onderzoekers en bedrijven uit de EU moeten meer doen om hun voortrekkersrol te handhaven op de snel groeiende internationale markt voor energietechnologie. Bovendien moeten zij op het gebied van bepaalde technologieën meer gaan samenwerken met landen buiten de EU.

Nauwe internationale samenwerking

Met meer dan 500 miljoen consumenten is de Europese energiemarkt de grootste regionale markt ter wereld en de grootste invoerder van energie. Vele problemen waarmee de EU geconfronteerd wordt, bestaan ook in de rest van de wereld en vergen dus internationale samenwerking:

 • klimaatverandering
 • toegang tot olie en gas
 • ontwikkeling van technologie
 • energie-efficiëntie

Het internationale energiebeleid moet zijn toegespitst op de gemeenschappelijke doelstellingen van voorzieningszekerheid, concurrentievermogen en duurzaamheid. De betrekkingen met producerende en doorvoerlanden zijn belangrijk, maar ook die met de grote energieverbruikende landen, in de eerste plaats de groeilanden, winnen aan betekenis.

Naar boven

Energie

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenCONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Verwante thema’s

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?