Kruimelpad

Energie


De energieproblematiek is een van Europa's grootste uitdagingen. Het vooruitzicht van snel stijgende prijzen en toenemende afhankelijkheid maakt onze energievoorziening minder betrouwbaar, waardoor onze hele economie in gevaar komt. Er moeten ook belangrijke beslissingen worden genomen om de uitstoot en de klimaatverandering te beperken. Bovendien zijn In de komende jaren grote investeringen nodig om de energie-infrastructuur van Europa klaar te maken voor de toekomst.

20-20-20-doelstelling

De EU streeft naar een veilige en duurzame energievoorziening voor een betaalbare prijs. Daarom wil zij tegen 2020 voor de hele EU de "20-20-20-doelstelling" halen:

  • 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990
  • 20% duurzame energie DeutschEnglishfrançais
  • een 20% hoger energierendement.

De EU heeft zelfs beloofd de uitstoot van broeikasgassen met 30% te zullen verlagen als andere ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden dit voorbeeld volgen.

Uiteindelijk wil de EU dat er tegen 2050 80-95% minder broeikasgassen in de atmosfeer komen dan in 1990.

Een 20% lager energieverbruik in 2020

Een dak met zonnepanelen © Carofoto

Zonnepanelen op het dak zijn inmiddels een vertrouwd gezicht.

Efficiënt omgaan met energie is een belangrijke doelstelling voor 2020. Dit is essentieel om onze energie- en klimaatdoelstellingen voor de lange termijn te kunnen halen. Het is ook de meest efficiënte manier om:

  • de uitstoot te verlagen
  • onze energievoorziening en concurrentiepositie veilig te stellen
  • de energiekosten laag te houden.

Om de energie-efficiëntie te verhogen, concentreert de EU zich op openbaar vervoer en de bouw, waar de besparingsmogelijkheden het grootst zijn. Daarnaast helpen slimme energiemeters en de EU-energielabels DeutschEnglishfrançais voor huishoudelijke apparatuur het energieverbruik laag te houden.

Vrij verkeer van energie

Elektriciteit en gas worden via netwerken en pijpleidingen vervoerd, vaak over nationale grenzen heen. Beslissingen over het energiebeleid van het ene land kunnen dus ook gevolgen hebben voor andere landen.

Vrije handel in energie in de EU draagt bij tot:

  • concurrerende prijzen
  • meer keuze voor de consument
  • een betere garantie van de energievoorziening
  • meer zekerheid voor investeerders die hun geld in duurzame technologie en infrastructuur steken.
Het energie-efficiëntielabel © EU

Energielabels helpen de consument producten te kiezen die zuinig omspringen met energie.

Een goed functionerende interne markt DeutschEnglishfrançais met voldoende transmissie- en opslagcapaciteit is de beste garantie voor een continue energievoorziening. De energiestromen reageren dan op de ontwikkelingen in de markt en de vraag. De EU wil dat de nationale energiemarkten uiterlijk in 2014 volledig worden geïntegreerd.

Technologische ommezwaai

Zonder een technologische sprong zal de EU haar 2050-ambitie om de sectoren elektriciteit en vervoer CO2-arm te maken niet waar kunnen maken. Daarom komt zij met een strategie voor energietechnologie DeutschEnglish voor de middellange termijn en voor alle sectoren.

Ontwikkelings- en demonstratieprojecten voor de belangrijkste technologieën, zoals biobrandstoffen van de tweede generatie en slimme netwerken, moeten in een stroomversnelling worden gebracht. Onderzoekers en bedrijven uit de EU moeten hun inspanningen verdubbelen om hun voortrekkersrol te handhaven op de snel groeiende internationale markt voor energietechnologie. Bovendien moeten zij op het gebied van bepaalde technologieën meer gaan samenwerken met landen buiten de EU.

Nauwe internationale samenwerking

De Europese energiemarkt is de grootste regionale markt ter wereld (meer dan 500 miljoen consumenten) en Europa is de grootste invoerder van energie. De uitdagingen waarvoor de EU staat – klimaatbescherming, toegang tot olie en gas, technologische ontwikkeling, energie-efficiëntie – gelden voor de meeste landen en vergen internationale samenwerking.

Het internationale energiebeleid moet worden toegespitst op de gemeenschappelijke doelstellingen van voorzieningszekerheid, concurrentievermogen en duurzaamheid. De betrekkingen met producerende en doorvoerlanden zijn belangrijk, maar ook die met de grote energieverbruikende landen, en dan vooral de groeilanden, winnen aan betekenis.

Naar boven

Energie

Gepubliceerd in februari 2013

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar boven


Video's


CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Verwante thema’s

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?