Kruimelpad

Energie


De behoefte aan energie in Europa groeit, maar de prijzen fluctueren sterk en de toevoer hapert. Bovendien moeten we de energiesector milieuvriendelijker maken.

De EU heeft daarom behoefte aan een heldere energiestrategie.

Het energiebeleid van de EU richt zich vooral op:

 • continuïteit English
 • concurrentievermogen
 • duurzaamheid

Energie-unie

De Commissie werkt aan een Europese Energie-unie Deutsch (de) English (en) français (fr) . Die moet zorgen voor gegarandeerde, betaalbare en klimaatvriendelijke energie voor de burgers en bedrijven in de EU.

Energie moet bovendien door de hele EU vrij kunnen circuleren English, over de binnengrenzen heen. Door nieuwe technologie English, efficiënter omgaan met energie English en modernisering van de infrastructuur English helpen we de energiekosten te beperken, nieuwe banen en knowhow te creëren, en de groei en export te stimuleren.

Europa moet zich ontwikkelen tot een duurzame, koolstofarme en milieuvriendelijke economie. Het zal het voortouw nemen op het gebied van duurzame energie English en klimaatbescherming

Dankzij de Energie-unie kan Europa ook makkelijker gezamenlijke standpunten innemen over wereldwijde energieproblemen English.

De Energie-unie bouwt voort op het huidige EU-energiebeleid, waaronder het energie- en klimaatkader voor 2030 English en de Europese strategie voor energiezekerheid English.

EU-energiedoelstellingen

De EU heeft energie- en klimaatdoelstellingen geformuleerd voor 2020, 2030 en 2050

Doelstellingen voor 2020:

 • de uitstoot van broeikasgassen met minstens 20% verminderen ten opzichte van 1990
 • 20% van alle energie opwekken op duurzame wijze
 • de energie-efficiëntie met 20% verbeteren

Doelstellingen voor 2030:

 • de uitstoot van broeikasgassen met 40% verminderen
 • minstens 27% van de energie moet duurzaam worden opgewerkt
 • een energie-efficiëntieverbetering met 27-30%
 • 15% elektriciteitsinterconnectie (d.w.z dat 15% van alle in de EU opgewekte elektriciteit naar andere EU-landen kan worden getransporteerd)

Doelstelling voor 2050:

Een vermindering van de broeikasgassenuitstoot met 80-95% ten opzichte van 1990. Het Energiestappenplan 2050 laat zien hoe dit in zijn werk moet gaan.

Hoe staat het ermee?

De EU ligt goed op schema voor de doelstellingen voor 2020:

 • De uitstoot van broeikasgassen is tussen 1990 en 2012 al met 18% gedaald.
 • Het percentage duurzaam opgewekte energie is gegroeid van 8,5% in 2005 tot 14,1% in 2012.
 • Verwacht wordt dat de energie-efficiëntie in 2020 met 18–19% zal zijn gestegen, net iets minder dan de doelstelling dus. Die doelstelling blijft haalbaar als de EU-landen de EU-wetgeving ter zake volledig toepassen.

Meer over het EU-energiebeleid

Naar boven

Energie

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenCONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Verwante thema’s

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?