Mogħdija tan-navigazzjoni

L-enerġija


L-isfida tal-enerġija hija waħda mill-akbar kwistjonijiet li qed tiffaċċja l-Ewropa llum. Il-prospett ta' prezzijiet tal-enerġija li żdiedu drastikament u ż-żieda tad-dipendenza fuq l-importazzjonijiet jagħmlu l-provvista tal-enerġija tagħna inqas affidabbli, u dan jipperikola l-ekonomija kollha. Jinħtieġ li jittieħdu deċiżjonijiet importanti biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tagħna u nillimitaw it-tibdil fil-klima. Fis-snin li ġejjin se jkun hemm bżonn ta' investiment enormi biex nagħmlu infrastruttura tal-enerġija tal-Ewropa adatta għall-ġejjieni.

Il-miri 20-20-20

L-għan tal-politika tal-enerġija tal-UE hu li jiġi żgurat ambjent sikur, sigur u sostenibbli bi prezzijiet raġonevoli tal-provvista tal-enerġija. Il-politika hija mibnija madwar il-miri tal-UE "20-20-20”, li jridu jintlaħqu sal-2020:

  • tnaqqis ta’ 20% fl-emissjonijiet tal-gassijiet li jsaħħnu l-atmosfera mqabbel mal-livelli tal-1990
  • 20% tal-enerġija kkonsmata fl-UE trid tiġi minn sorsi rinnovabbli DeutschEnglishfrançais
  • 20% inqas ħela tal-enerġija fl-UE.

Il-mexxejja tal-UE offrew ukoll li l-UE tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet li jsaħħnu l-atmosfera bi 30% jekk dawk li jniġġsu l-aktar kemm fil-pajjiżi żviluppati kif ukoll fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw jimpenjaw ruħhom li jagħtu s-sehem ġust tagħhom.

Il-mira fit-tul tal-UE hija li sal 2050 jitnaqqsu l-emissjonijiet li jsaħħnu l-atmosfera bi 80-95% taħt il-livelli tal-1990, filwaqt li fl-istess ħin jiġu żgurati l-provvista u ż-żamma tal-kompetittività.

Frankar ta' 20% fl-enerġija sal-2020

Panewijiet solari fuq bejt © Carofoto

Is-sistemi tal-enerġija solari qed isiru dehra dejjem aktar familjari fuq il-bjut.

L-effiċjenza tal-enerġija hi għan ewlieni għall-2020: hi element ewlieni biex jintlaħqu l-miri fit-tul għall-enerġija u l-klima u l-aktar mezz kosteffettiv biex:

  • jitnaqqsu l-emissjonijiet
  • jittejbu s-sigurtà u l-kompetittività tal-enerġija
  • l-ispejjeż tal-enerġija jinżammu baxxi.

Biex tiżdied l-effiċjenza, l-UE qed tiffoka fuq it-trasport pubbliku u l-industrija tal-bini, fejn hemm l-ogħla potenzjal għall-iffrankar. Barra minn hekk, arloġġi tad-dawl intelliġenti u tikketti tal-enerġija tal-UE DeutschEnglishfrançais għal apparat tad-dar jgħinu lill-konsumaturi jiffrankaw l-enerġija.

Moviment liberu tal-enerġija

L-elettriku u l-gass huma ttrasportati fi grids jew f'pajpijiet li ħafna drabi jaqsmu l-fruntieri nazzjonali. Id-deċiżjonijiet dwar il-politika tal-enerġija li jittieħdu minn pajjiż wieħed bla dubju ta' xejn għandhom impatt fuq pajjiżi oħrajn.

Jekk jiġi żgurat li l-enerġija tkun tista' tiġi nnegozjata b'mod liberu fl-UE, dan jgħin biex ikollna:

  • prezzijiet kompetittivi
  • iktar għażla għall-konsumaturi
  • iktar sigurtà tal-provvista
  • sigurtà għall-investituri f'teknoloġiji u infrastrutturi għall-enerġija rinnovabbli.
Tikketta għall-effiċjenza tal-enerġija © EU

It-tikketti tal-enerġija jgħinu lill-konsumaturi jagħżlu prodotti li jiffrankaw l-enerġija

Suq intern DeutschEnglishfrançais li jiffunzjona tajjeb b'biżżejjed infrastruttura ta' trażmissjoni u ta' ħażna hu l-aqwa garanzija għas-sigurtà tal-provvista, peress li l-enerġija ssegwi l-mekkaniżmi tas-suq u titwassal fejn ikun hemm bżonnha. L-UE trid li s-swieq nazzjonali tal-enerġija jkunu integrati għal kollox sal-2014.

Bidla teknoloġika

Mingħajr bidla teknoloġika, l-UE mhix se tilħaq l-ambizzjonijiet tal-2050 li telimina l-karbonju mis-setturi tal-elettriku u tat-trasport. Il-Pjan Strateġiku għat-Teknoloġija tal-Enerġija DeutschEnglish jistabbilixxi strateġija fuq tul medju ta' żmien għas-setturi kollha.

Proġetti ta' żvilupp u demostrazzjoni għat-teknoloġiji ewlenin, bħal bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni u l-grids intelliġenti, għandhom jitħaffu. Ir-riċerkaturi u l-kumpaniji tal-UE jeħtieġ li jżidu l-isforzi tagħhom biex jibqgħu fuq quddiem nett fis-suq internazzjonali li qed jikber għat-teknoloġiji tal-enerġija, u jsaħħu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi mhux tal-UE f'teknoloġiji speċifiċi.

Partenarjat internazzjonali b'saħħtu

Is-suq Ewropew tal-enerġija hu l-ikbar suq reġjonali fid-dinja (iktar minn 500 miljun konsumatur) u l-ikbar importatur tal-enerġija. Uħud mill-isfidi li tiffaċċja l-UE – it-tibdil fil-klima, l-aċċess għaż-żejt u għall-gass, l-iżvilupp tat-teknoloġija, l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija – huma komuni għal bosta pajjiżi u jiddependu mill-kollaborazzjoni internazzjonali.

Il-politika tal-enerġija internazzjonali għandha tfittex li tilħaq l-għanijiet komuni tas-sigurtà tal-provvista, il-kompetittività u s-sostenibilità. Filwaqt li r-relazzjonijiet mal-pajjiżi produtturi u ta' tranżitu huma importanti, l-importanza tar-relazzjonijiet man-nazzjonijiet il-kbar li jikkunsmaw l-enerġija, u partikolarment mal-pajjiżi emerġenti u li qed jiżviluppaw, qed tikber.

Fuq

Enerġija

Ippubblikat Frar 2013

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


Fuq


Filmati


Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?