Mogħdija tan-navigazzjoni

L-Enerġija


L-enerġija hija waħda mill-isfidi ewlenin li qed tiffaċċja l-Ewropa llum. Il-prospett ta' prezzijiet tal-enerġija li żdiedu drastikament u ż-żieda tad-dipendenza fuq l-importazzjonijiet jagħmlu l-provvista tal-enerġija tagħna inqas affidabbli u dan jipperikola l-ekonomija kollha. Jinħtieġu deċiżjonijiet importanti biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tagħna u nillimitaw it-tibdil fil-klima. Fis-snin li ġejjin se jkun hemm bżonn ta' investiment enormi biex nagħmlu infrastruttura tal-enerġija tal-Ewropa adatta għall-ġejjieni.

Il-miri 20-20-20

L-għan tal-politika tal-enerġija tal-UE hu li jiġi żgurat ambjent sikur, sigur u sostenibbli bi prezzijiet raġonevoli tal-provvista tal-enerġija. Il-politika hija bbażata fuq il-miri tal-UE "20-20-20”, li jridu jintlaħqu sal-2020:

 • tnaqqis ta’ 20% fl-emissjonijiet tal-gassijiet li jsaħħnu l-atmosfera mqabbel mal-livelli tal-1990
 • 20% tal-enerġija kkonsmata fl-UE trid tiġi minn sorsi rinnovabbli Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • 20% inqas ħela tal-enerġija fl-UE.

Il-mexxejja tal-UE offrew ukoll li l-UE tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet li jsaħħnu l-atmosfera bi 30% jekk dawk li jniġġsu l-aktar kemm fil-pajjiżi żviluppati kif ukoll fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw jimpenjaw ruħhom li jagħtu s-sehem ġust tagħhom.

Il-mira fit-tul tal-UE hija li sal 2050 jitnaqqsu l-emissjonijiet li jsaħħnu l-atmosfera bi 80-95% taħt il-livelli tal-1990, filwaqt li fl-istess ħin jiġu żgurati l-provvista u ż-żamma tal-kompetittività. Huwa għalhekk li l-mexxejja tal-UE bħalissa qed idaħħlu fis-seħħ qafas prevedibbli dwar il-politika tal-klima u l-enerġija Deutsch (de) English (en) français (fr) , li jmur lil hinn mill-2020, li se jipprovdi ċertezza għall-investituri, opportunitajiet ġodda għat-teknoloġiji b'livell baxx ta' karbonju u impjiegi fis-settur tal-enerġija tal-UE. 

Il-qafas tal-enerġija u l-klima 2030 isuq il-progress kontinwu lejn sistema tal-enerġija kompetittiva u sikura biex

 • jiżgura servizzi ta’ enerġija għall-but ta’ kulħadd
 • itejjeb is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija tal-UE
 • inaqqas id-dipendenza fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija
 • joħloq opportunitajiet ġodda għat-tkabbir u l-impjiegi.

Frankar ta' 20% fl-enerġija sal-2020

Iċ-ċelloli solari qed isiru dehra dejjem aktar familjari fuq il-bjut.

L-effiċjenza tal-enerġija hi għan ewlieni għall-2020: Hija element ewlieni biex jintlaħqu l-miri fit-tul għall-enerġija u l-klima u l-aktar mezz kosteffettiv biex:

 • innaqsu l-emissjonijiet
 • jittejbu s-sigurtà u l-kompetittività tal-enerġija
 • l-ispejjeż tal-enerġija jinżammu baxxi.

Biex tiżdied l-effiċjenza, l-UE qed tiffoka fuq it-trasport pubbliku u l-industrija tal-bini, fejn hemm l-ogħla potenzjal għall-iffrankar. Barra minn hekk, arloġġi tad-dawl intelliġenti u tikketti tal-enerġija tal-UE Deutsch (de) English (en) français (fr) għal apparat tad-dar jgħinu lill-konsumaturi jiffrankaw l-enerġija.

Moviment liberu tal-enerġija

L-elettriku u l-gass huma ttrasportati fi grids jew f'pajpijiet li ħafna drabi jaqsmu l-fruntieri nazzjonali. Id-deċiżjonijiet dwar il-politika tal-enerġija li jittieħdu minn pajjiż wieħed bla ebda dubju jkollhom konsegwenzi fuq l-oħrajn.

Jekk jiġi żgurat li l-enerġija tkun tista' tiġi nnegozjata b'mod liberu fl-UE, dan jgħin biex ikollna:

 • prezzijiet kompetittivi
 • aktar għażla għall-konsumatur
 • iktar sigurtà tal-provvista
 • sigurtà għall-investituri f'teknoloġiji u infrastrutturi għall-enerġija rinnovabbli.

It-tikketti tal-enerġija jidentifikaw tagħmir effiċjenti

Suq intern Deutsch (de) English (en) français (fr) li jiffunzjona tajjeb b'biżżejjed infrastruttura ta' trażmissjoni u ta' ħażna huwa l-aqwa garanzija għas-sigurtà tal-provvista, peress li l-enerġija ssegwi l-mekkaniżmi tas-suq u titwassal fejn ikun hemm bżonnha. L-UE trid li s-swieq nazzjonali tal-enerġija jkunu integrati għal kollox sal-2014. 

Bidla teknoloġika

Mingħajr bidla teknoloġika, l-UE mhix se tilħaq l-ambizzjonijiet fit-tul li telimina l-karbonju mis-setturi tal-elettriku u tat-trasport. Il-Pjan Strateġiku għat-Teknoloġija tal-Enerġija Deutsch (de) English (en) français (fr) jistabbilixxi strateġija fuq tul medju ta' żmien għas-setturi kollha.

Proġetti ta' żvilupp u demostrazzjoni għat-teknoloġiji ewlenin, bħal bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni u l-grids intelliġenti, għandhom jitħaffu. Ir-riċerkaturi u l-kumpaniji tal-UE għandhom jistinkaw iżjed biex jibqgħu fuq quddiem fis-suq internazzjonali li qed jikber għat-teknoloġiji tal-enerġija, u jsaħħu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi mhux tal-UE f'teknoloġiji speċifiċi.

Partenarjat internazzjonali b'saħħtu

B’aktar minn 500 miljun konsumatur, is-suq tal-enerġija tal-UE huwa l-akbar suq reġjonali u importatur tal-enerġija fid-dinja. Bosta sfidi li qed tiffaċċja l-UE huma komuni għal bosta pajjiżi u jiddependu kooperazzjoni internazzjonali:

 • il-bidla fil-klima
 • l-aċċess għaż-żejt u l-gass
 • l-iżvilupp teknoloġiku
 • l-effiċjenza tal-enerġija.

Il-politika tal-enerġija internazzjonali għandha tfittex li tilħaq l-għanijiet komuni tas-sigurtà tal-provvista, il-kompetittività u s-sostenibilità. Filwaqt li r-relazzjonijiet mal-pajjiżi produtturi u ta' tranżitu huma importanti, l-importanza tar-relazzjonijiet man-nazzjonijiet il-kbar li jikkunsmaw l-enerġija, u l-aktar mal-pajjiżi emerġenti u li qed jiżviluppaw, qed tikber.

Fuq

Enerġija

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqGħina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?