Naršymo kelias

Energetika


Energetika – vienas iš pagrindinių nūdienos Europai kylančių uždavinių. Dėl gerokai kilsiančių energijos kainų ir didėsiančios priklausomybės nuo energijos importo perspektyvos energijos tiekimas tampa mažiau patikimas ir kyla pavojus visai ekonomikai. Turi būti priimti svarbūs sprendimai, kad būtų smarkiai sumažintas mūsų išmetamų teršalų kiekis ir pažabota klimato kaita. Ateinančiais metais reikės didžiulių investicijų, kad Europos energetikos infrastruktūra atitiktų ateities poreikius.

20-20-20 tikslai

ES energetikos politikos tikslas – užtikrinti saugų, patikimą ir tvarų energijos tiekimą už prieinamą kainą. Politika grindžiama ES „20-20-20 tikslais“, kuriuos reikia pasiekti iki 2020 m.:

 • 20 %, palyginti su 1990 m. lygiu, sumažinti ES išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį,
 • 20 % ES suvartojamos energijos privalo būti gaunama iš atsinaujinančiųjų išteklių Deutsch (de) English (en) français (fr) ,
 • 20 % padidinti energijos vartojimo efektyvumą ES.

ES lyderiai taip pat pasiūlė ES išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 30 %, jei deramai prisidėti prie šių pastangų įsipareigos kitos ir išsivysčiusios, ir besivystančios šalys, kuriose išmetama daugiausia teršalų.

ES ilgalaikis tikslas – iki 2050 m. išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 80–95 %, palyginti su 1990 m. lygiu, kartu užtikrinant tiekimą ir išlaikant konkurencingumą. Todėl ES lyderiai šiuo metu rengia numatomą energetikos ir klimato politikos strategiją Deutsch (de) English (en) français (fr) , kuri būtų taikoma ir po 2020 m. Ji suteiks tikrumo investuotojams, naujų galimybių diegti mažai anglies dioksido išmetančias technologijas ir kurti darbo vietas ES energetikos sektoriuje. 

2030 m. energetikos ir klimato strategija bus siekiama sukurti konkurencingą ir saugią energetikos sistemą:

 • kad visi gyventojai būtų aprūpinti įperkama energija,
 • kad padidėtų ES energijos tiekimo saugumas,
 • kad sumažėtų priklausomybė nuo energijos importo,
 • kad būtų sukurta naujų ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo galimybių.

Iki 2020 m. sutaupyti 20 % energijos

Saulės elementų ant namų stogų matyti vis daugiau.

Energijos vartojimo efektyvumas – vienas iš pagrindinių tikslų, kuriuos numatyta pasiekti iki 2020 m. Jis itin svarbus siekiant mūsų ilgalaikių energetikos ir klimato tikslų ir ekonomiškiausias būdas:

 • sumažinti teršalų išmetimą,
 • didinti energetinį saugumą ir konkurencingumą,
 • mažinti išlaidas energijai.

Kad padidintų efektyvumą, ES daug dėmesio skiria viešajam transportui ir statybų sektoriui. Šiose srityse galimybės sutaupyti – didžiausios. Be to, gyventojams padedama vartoti mažiau energijos pažangiaisiais skaitikliais ir buitiniams prietaisams skirtomis ES energijos vartojimo efektyvumo etiketėmis Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Laisvas energijos judėjimas

Elektra ir dujos transportuojami tinklais ir vamzdynais, dažnai kertančiais kelias šalis. Vienos šalies priimti energetikos politikos sprendimai neišvengiamai daro poveikį ir kitoms šalims.

Užtikrinus, kad energija Europos Sąjungoje būtų galima prekiauti laisvai, bus pasiekta tokių tikslų:

 • konkurencingos kainos,
 • vartotojai turės daugiau galimybių rinktis,
 • saugesnis tiekimas,
 • investuotojų į naujas atsinaujinančiosios energijos technologijas ir infrastruktūrą saugumas.

Energijos efektyvumo etiketėmis žymimi efektyviai energiją naudojantys įrenginiai

Sklandžiai veikianti vidaus rinka Deutsch (de) English (en) français (fr) su pakankama perdavimo ir kaupimo infrastruktūra geriausiai užtikrina patikimą energijos tiekimą, nes, laikantis rinkos mechanizmų, energija tiekiama ten, kur jos reikia. ES nori, kad nacionalinės energijos rinkos būtų visiškai integruotos iki 2014 m. 

Perėjimas prie kitokių technologijų

Naudodama tas pačias technologijas, ES nepasieks savo ilgalaikių tikslų sumažinti elektros energijos ir transporto pramonės išmetamų anglies junginių. Strateginiame energetikos technologijų plane Deutsch (de) English (en) français (fr) nustatyta visiems sektoriams galiojanti vidutinio laikotarpio strategija.

Turėtų būti sparčiau vykdomi plėtros ir demonstravimo projektai, skirti pagrindinėms technologijoms, pavyzdžiui, antrosios kartos biokurui ir pažangiesiems tinklams. ES mokslininkai ir bendrovės turėtų dėti daugiau pastangų, kad ir toliau pirmautų sparčiai augančioje tarptautinėje energetikos technologijų rinkoje, be to, tam tikrų technologijų srityje turėtų būti intensyviau bendradarbiaujama su ES nepriklausančiomis šalimis.

Tvirta tarptautinė partnerystė

Europos energijos rinka, kurioje yra per 500 mln. vartotojų, yra didžiausia pasaulyje regioninė rinka ir energijos importo rinka. Nemažai ES iškilusių uždavinių aktualūs daugeliui šalių ir turi būti sprendžiami bendradarbiaujant tarptautiniu mastu:

 • klimato kaita,
 • prieiga prie naftos ir dujų,
 • technologijų plėtra,
 • energijos vartojimo efektyvumas.

Tarptautine energetikos politika turi būti siekiama bendrų tiekimo patikimumo, konkurencingumo ir tvarumo tikslų. Ryšiai su gamybos ir tranzito šalimis yra svarbūs, tačiau vis reikšmingesni tampa ir ryšiai su valstybėmis, kuriose suvartojama daug energijos, visų pirma su besiformuojančios rinkos ekonomikos ir besivystančiomis šalimis.

Į puslapio pradžią

Energetika

Rankraštis atnaujintas 2014 m. novembris mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių


Į puslapio pradžiąKONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Susijusios temos

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?