You are here:

Energija

Europa se suočava s povećanom potražnjom za energijom, nestabilnim cijenama i poremećajima u opskrbi. Moramo smanjiti utjecaj energetskog sektora na okoliš.

Za rješavanje tih problema potrebna nam je jasna energetska strategija EU-a.

Tri glavna cilja energetske politike EU-a:

Energetska unija

Komisija je izradila plan europske energetske unije, čime će se za građane EU-a i poduzeća osigurati sigurna, cjenovno dostupna i ekološki prihvatljiva energija.

Bit će omogućen slobodan protok energije preko nacionalnih granica Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) u EU-u. Zahvaljujući novim tehnologijama Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) , mjerama za veću energetsku učinkovitost Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) i obnovljenoj infrastrukturi Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) , smanjit će se troškovi energije u kućanstvima, stvoriti nova radna mjesta i vještine te ojačati gospodarski rast i izvoz.

Europa će postati održivo, niskougljično i ekološki prihvatljivo gospodarstvo. Imat će vodeću ulogu u proizvodnji obnovljive energije Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) i borbi protiv globalnog zatopljenja

Zahvaljujući energetskoj uniji Europi će se omogućiti da pri rješavanju globalnih energetskih pitanja Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) bude usuglašena.

Energetska unija temelji se na postojećoj energetskoj politici EU-a, uključujući okvir za energetsku i klimatsku politiku do 2030. Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) i strategiju energetske sigurnosti Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) .

Energetski ciljevi EU-a

EU si je postavio energetske i klimatske ciljeve do 2020., 2030. i 2050.

Ciljevi do 2020.:

  • smanjenje stakleničkih plinova za najmanje 20 % u usporedbi s 1990.
  • 20 postotni udio energije iz obnovljivih izvora
  • 20 postotno povećanje energetske učinkovitosti

Ciljevi do 2030.:

  • 40 postotno smanjenje emisija stakleničkih plinova
  • najmanje 27 % udjela energije u EU-u iz obnovljivih izvora
  • povećanje energetske učinkovitosti za 27 – 30%
  • cilj od 15 % elektroenergetske interkonekcije (tj. prijenos 15 % električne energije, proizvedene u EU-u, u druge zemlje EU-a)

Cilj do 2050.:

80 – 95 postotno smanjenje stakleničkih plinova u usporedbi s 1990. U Energetskom planu za 2050. opisano je kako to možemo postići.

Dosadašnji uspjeh

EU je na dobrom putu da postigne ciljeve za 2020.:

  • smanjenje stakleničkih plinova za 18 % između 1990. – 2012.
  • udio energije iz obnovljivih izvora povećao se s 8,5 % 2005. na 14,1 % 2012.
  • očekuje se da će se energetska učinkovitost do 2020. povećati za 18 – 19 %. To je samo malo manje od cilja od 20 %. Cilj je ostvariv ako države članice primjenjuju sve potrebne propise EU-a.

Saznajte više o energetskoj politici EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) .