Navigacijski put

Energija


Energija je jedan od najvećih izazova s kojima se Europa danas susreće. Nagli rast cijena energije i sve veća ovisnost o uvozu čine opskrbu energijom sve nepouzdanijom te ugrožavaju čitavo gospodarstvo. Potrebno je donijeti ključne odluke kako bi se znatno smanjile emisije CO2 i suzbile klimatske promjene. U nadolazećim godinama bit će potrebna velika ulaganja kako bi se europska energetska infrastruktura pripremila za budućnost.

Ciljevi EU-a „20-20-20”

Cilj je energetske politike EU-a osigurati sigurnu, pouzdanu i održivu opskrbu energijom po dostupnim cijenama. Energetska politika temelji se na ciljevima EU-a „20-20-20” koje treba postići do 2020.:

 • 20 postotno smanjenje emisija stakleničkih plinova u EU-u u usporedbi s 1990.
 • 20 postotni udio energije mora biti iz obnovljivih izvora Deutsch (de) English (en) français (fr) u ukupnoj potrošnji energije u EU-u
 • 20 postotno povećanje energetske učinkovitosti u EU-u.

Čelnici EU-a predložili su smanjenje emisija stakleničkih plinova u EU-u za 30 % ako i veliki proizvođači stakleničkih plinova u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju izvan EU-a daju svoj doprinos.

Dugoročni cilj EU-a smanjenje je emisija stakleničkih plinova do 2050. za 80 – 95 % u odnosu na 1990., uz osiguranje opskrbe energijom i održavanje konkurentnosti. Stoga čelnici EU-a uspostavljaju predvidiv okvir za energetske i klimatske politike Deutsch (de) English (en) français (fr) kojim će se obuhvatiti razdoblje i nakon 2020. i osigurati sigurnost za ulagatelje, nove mogućnosti za primjenu niskougljičnih tehnologija i radna mjesta u energetskom sektoru EU-a.  

Okvirom za energetske i klimatske politike do 2030. poticat će se daljnji razvoj konkurentnog i sigurnog energetskog sustava radi

 • osiguranja pristupačne energije za sve
 • povećanja sigurnosti opskrbe energijom u EU-u
 • smanjenja ovisnosti o uvozu energije
 • otvaranja novih mogućnosti rasta i zapošljavanja.

Ušteda energije za 20% do 2020.

Solarne ploče sve su češći prizor.

Glavni cilj do 2020. energetska je učinkovitost. Ona je ključna za postizanje dugoročnih energetskih i klimatskih ciljeva te predstavlja najučinkovitiji način:

 • smanjenja emisija
 • povećanja energetske sigurnosti i konkurentnosti
 • smanjenja troškova energije.

Kako bi povećao učinkovitost, EU usmjerava pozornost na djelatnosti u kojima je mogućnost uštede najveća, a to su javni promet i građevinska industrija. Osim toga potrošači mogu smanjiti potrošnju energije s pomoću pametnih brojila i oznaka energetske učinkovitosti Deutsch (de) English (en) français (fr) kućanskih uređaja.

Slobodno kretanje energije

Električna energija i plin prenose se putem električnih mreža i plinovoda koji često prelaze državne granice. Odluke iz područja energetske politike jedne zemlje neminovno utječu na druge zemlje.

Osiguranjem slobodne trgovine energijom u EU-u omogućuju se:

 • konkurentne cijene
 • veći izbor za potrošače
 • sigurnija opskrba
 • sigurnost za ulagače u nove tehnologije obnovljive energije i infrastrukturu.

Oznake energetske učinkovitosti za prepoznavanje učinkovitih uređaja

Neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta Deutsch (de) English (en) français (fr) s dostatnom infrastrukturom za prijenos i skladištenje energije najbolje je jamstvo sigurne opskrbe jer se njime omogućuje djelovanje tržišnih mehanizama i usmjeravanje energije tamo gdje je potrebna. EU želi potpunu integraciju nacionalnih energetskih tržišta do 2014. 

Tehnološki zaokret

Ako ne učini znatan tehnološki zaokret, EU neće postići svoje dugoročne ciljeve smanjenja emisija CO2 u sektoru električne energije i prometu. Strateškim energetskim tehnološkim planom Deutsch (de) English (en) français (fr) utvrđuje se srednjoročna strategija za sve sektore.

Potrebno je ubrzati razvojne i demonstracijske projekte za najvažnije tehnologije kao što su druga generacija biogoriva i pametnih električnih mreža. Istraživači i tvrtke EU-a trebaju učiniti više kako bi zadržali vodeće mjesto na rastućem međunarodnom tržištu energetske tehnologije te kako bi pojačali suradnju sa zemljama izvan EU-a u području posebnih tehnologija.

Snažno međunarodno partnerstvo

S više od 500 milijuna potrošača energetsko tržište EU-a najveće je regionalno tržište na svijetu i najveći uvoznik energije. Neki od izazova s kojima se EU susreće zajednički su većini zemalja, pa ih treba rješavati u okviru međunarodne suradnje:

 • klimatske promjene
 • pristup nafti i plinu
 • tehnološki razvoj
 • energetska učinkovitost.

U međunarodnoj energetskoj politici potrebno se zauzimati za zajedničke ciljeve sigurnosti opskrbe energijom, konkurentnosti i održivosti. Odnosi sa zemljama proizvođačima i tranzitnim zemljama važni su, ali sve veću važnost imaju i odnosi sa zemljama koje su veliki potrošači energije, a prije svega sa zemljama s rastućim gospodarstvom i zemljama u razvoju.

Vrh

Energija

Rukopis ažuriran u studeni 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


VrhKONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Vezane teme

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?