Navigointipolku

Energia


Energiansaanti on yksi Euroopan suurimmista haasteista. Energian hintojen nousu ja kasvava riippuvuus tuonnista vähentävät energian huoltovarmuutta ja vaarantavat EU:n koko talouden. EU:n on lähivuosina tehtävä päästöjen leikkauksia ja ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevia tärkeitä päätöksiä. Tulevina vuosina tarvitaan valtavia investointeja, jotta Euroopan energiainfrastruktuuri vastaisi tulevaisuuden tarpeita.

20–20–20-tavoitteet

EU:n energiapolitiikan tavoitteena on turvallinen, luotettava ja kestävä energiansaanti kohtuullisin hinnoin. Politiikan ytimessä ovat nk. 20–20–20-tavoitteet, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2020 mennessä:

  • EU:n kasvihuonekaasupäästöjä tulisi vähentää 20 % vuoden 1990 tasosta
  • EU:n energiankulutuksesta 20 % olisi saatava uusiutuvista lähteistä DeutschEnglishfrançais
  • EU:n energiatehokkuutta olisi lisättävä 20 %.

EU-johtajat ovat myös luvanneet vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä 30 %, jos muut merkittävät suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajat (niin kehittyneet maat kuin kehitysmaatkin) sitoutuvat omiin leikkauksiinsa.

EU:n pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 %:iin vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä niin, että toimitusvarmuus ja kilpailukyky säilyvät.

20 % säästöt vuoteen 2020 mennessä

Aurinkopaneeleita katolla © Carofoto

Aurinkopaneelit yleistyvät.

Energiatehokkuuden parantaminen on yksi keskeisimmistä tavoitteista vuoteen 2020 mennessä. Se on avain EU:n pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja kustannustehokkain tapa, jolla voidaan

  • vähentää päästöjä
  • parantaa energiavarmuutta ja kilpailukykyä
  • pitää energiakustannukset kohtuullisina.

EU pyrkii parantamaan energiatehokkuutta panostamalla joukkoliikenteeseen ja rakennusalaan, joissa energiansäästömahdollisuuksia on eniten. Lisäksi älymittarijärjestelmät ja energiamerkinnät DeutschEnglishfrançais kodinkoneissa auttavat kuluttajia tarkkailemaan energiankulutustaan.

Energian vapaa liikkuvuus

Sähköä ja kaasua siirretään verkostoissa ja putkistoissa, jotka usein ylittävät maiden rajoja. Yhden maan tekemät energiapoliittiset päätökset vaikuttavat näin väistämättä muihinkin maihin.

Energian vapaasta liikkuvuudesta EU:n markkinoilla koituu monia etuja:

  • kilpailukykyiset hinnat
  • laajempi valinnanvara kuluttajille
  • toimitusvarmuuden lisääntyminen
  • parempi suoja sijoittajille ja uusiutuvan energian teknologioihin ja infrastruktuuriin tehtäville investoinneille.
Energiatehokkuusmerkintä © EU

Energiatehokkuusmerkinnät auttavat kuluttajia tuotteiden valinnassa

Toimivat ja riittävään siirto- ja varastoinfrastruktuuriin perustuvat sisämarkkinat DeutschEnglishfrançais ovat paras tae toimitusvarmuudelle, kun energia virtaa markkinoiden kysynnän mukaisesti sinne, missä sitä tarvitaan. EU:n tavoitteena on, että jäsenmaiden kansalliset energiamarkkinat ovat täysin yhdentyneet vuoteen 2014 mennessä.

Teknologiasiirtymän aikaansaaminen

Ilman teknologiasiirtymää EU ei saavuta vuodelle 2050 asettamiaan tavoitteita sähköntuotannon ja liikenteen hiili-intensiivisyyden vähentämisestä. Euroopan strategisessa energiateknologiasuunnitelmassa (SET) DeutschEnglish määritellään keskipitkän aikavälin strategia kaikille sektoreille.

Strategian avulla pyritään nopeuttamaan tärkeimpien teknologioiden kehitys- ja demonstrointihankkeita, joiden kohteena ovat muun muassa toisen sukupolven biopolttoaineet ja älykkäät sähköverkot. EU:n tutkijoiden ja yritysten on lisättävä ponnistelujaan pysyäkseen nopeasti kasvavien kansainvälisten energiateknologiamarkkinoiden eturintamassa. Niiden on myös lisättävä yhteistyötään yksittäisissä teknologioissa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Kansainvälisten kumppanuuksien kehittäminen

Euroopan energiamarkkinat muodostavat maailman suurimman alueellisen markkinan (yli 500 miljoonaa kuluttajaa) ja Eurooppa on suurin energian tuoja. Useat EU:n haasteista – ilmastonmuutos, öljyn ja kaasun saatavuus, teknologian kehitys, energiatehokkuus – ovat yhteisiä useimmille maille ja edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä.

Kansainvälisessä energiapolitiikassa on pyrittävä toimitusvarmuuteen, kilpailukykyyn ja kestävään kehitykseen liittyviin yhteisiin tavoitteisiin. Suhteet tuottaja- ja kauttakulkumaihin ovat keskeisiä, mutta myös suhteet suuriin energiankuluttajamaihin ja etenkin nousevan talouden maihin ja kehitysmaihin ovat käymässä yhä tärkeämmiksi.

Sivun alkuun

Energia

Julkaistu helmikuu 2013

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuun


Videot


YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.