Ενέργεια


Το θέμα της ενέργειας αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Το ενδεχόμενο κατακόρυφης ανόδου των τιμών και η ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας καθιστούν τον ενεργειακό μας εφοδιασμό επισφαλή και απειλούν ολόκληρη την οικονομία. Πρέπει να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις για δραστική μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής. Τα επόμενα χρόνια θα χρειαστεί να γίνουν τεράστιες επενδύσεις, ώστε να αποκτήσει η Ευρώπη τις απαραίτητες ενεργειακές υποδομές για την κάλυψη των μελλοντικών μας αναγκών.

Οι στόχοι "20-20-20"

Στόχος της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ είναι ο ασφαλής και βιώσιμος ενεργειακός εφοδιασμός σε προσιτές τιμές. Η πολιτική αυτή έχει σχεδιαστεί με βάση τους λεγόμενους "στόχους 20-20-20" της ΕΕ, η οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020:

  • οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ πρέπει να μειωθούν κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990
  • το 20% της ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές DeutschEnglishfrançais
  • η ενεργειακή απόδοση στην ΕΕ πρέπει να βελτιωθεί κατά 20%.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επίσης εκφράσει την πρόθεσή τους να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 30%, εφόσον και άλλες ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες με μεγάλα ποσοστά τέτοιων εκπομπών δεσμευθούν να προβούν σε ανάλογες μειώσεις.

Η ΕΕ έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο, για το 2050, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95%, σε σχέση με τα ποσοστά του 1990, μεριμνώντας παράλληλα για τον επαρκή ενεργειακό εφοδιασμό και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020

Φωτοβολταϊκά σε στέγη σπιτιού © Carofoto

Τα φωτοβολταϊκά στις στέγες σπιτιών είναι πλέον κάτι συνηθισμένο.

Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί έναν από τους κυριότερους στόχους για το 2020 και παράλληλα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων. Είναι επίσης ο πιο οικονομικός τρόπος για

  • τη μείωση των εκπομπών
  • τη μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα
  • τη διατήρηση του ενεργειακού κόστους σε χαμηλά επίπεδα.

Η ΕΕ επικεντρώνει την πολιτική της στα δημόσια μέσα μεταφοράς και τον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς οι τομείς αυτοί παρέχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον, οι "ευφυείς" μετρητές και οι ενδείξεις ενεργειακής κατανάλωσης DeutschEnglishfrançais για οικιακές συσκευές βοηθούν τους καταναλωτές να δαπανούν λιγότερη ενέργεια.

Ελεύθερη κυκλοφορία της ενέργειας

Η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο μεταφέρονται μέσω δικτύων και αγωγών που συχνά εκτείνονται πέρα από τα εθνικά σύνορα. Οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που λαμβάνει μια χώρα επηρεάζουν αναπόφευκτα και άλλες χώρες.

Η ελεύθερη εμπορία της ενέργειας στο εσωτερικό της ΕΕ θα φέρει τα εξής οφέλη:

  • ανταγωνιστικές τιμές
  • μεγαλύτερη επιλογή για τους καταναλωτές
  • μεγαλύτερη ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού
  • ασφάλεια για όσους επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης © EU

Οι ετικέτες κατανάλωσης ενέργειας βοηθούν τους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα που εξοικονομούν ενέργεια

Μια αποτελεσματική εσωτερική αγορά DeutschEnglishfrançais ενέργειας, με επαρκείς υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης είναι η καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια του εφοδιασμού, καθώς η ενέργεια θα παρέχεται ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο την πλήρη ενοποίηση των εθνικών αγορών ενέργειας έως το 2014.

Στροφή προς τις νέες τεχνολογίες

Εάν δεν χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες, η ΕΕ δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει τον φιλόδοξο στόχο που έχει θέσει για το 2050, δηλαδή να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους κλάδους της ηλεκτρικής ενέργειας και των μεταφορών. Το Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών DeutschEnglish καθορίζει μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική για όλους τους κλάδους.

Είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων ανάπτυξης και επίδειξης βασικών τεχνολογιών, όπως τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς και τα έξυπνα δίκτυα διανομής. Οι ερευνητές και οι επιχειρήσεις της ΕΕ πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να παραμείνουν στην πρωτοπορία της ταχύτατα αναπτυσσόμενης διεθνούς αγοράς ενεργειακής τεχνολογίας και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τρίτες χώρες για συγκεκριμένες τεχνολογίες.

Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας

Η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά είναι η μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά στον κόσμο (πάνω από 500 εκατ. καταναλωτές) και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας. Πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, όπως η κλιματική αλλαγή, η πρόσβαση σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, η ανάπτυξη τεχνολογιών, η ενεργειακή απόδοση, είναι κοινές για τις περισσότερες χώρες και η αντιμετώπισή τους εξαρτάται από τη διεθνή συνεργασία.

Η διεθνής ενεργειακή πολιτική πρέπει να επιδιώκει την επίτευξη των κοινών στόχων της ασφάλειας του εφοδιασμού, της ανταγωνιστικότητας και της αειφορίας. Αν και οι σχέσεις με τις χώρες παραγωγής και διαμετακόμισης παραμένουν σημαντικές, ολοένα μεγαλύτερη σημασία αποκτούν οι σχέσεις με μεγάλες ενεργοβόρες χώρες, και ιδίως με τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Αρχή σελίδας

Ενέργεια

Δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2013

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδας


Βίντεο


Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;