Ekonomiska och monetära frågor


EU-länderna samordnar sin ekonomiska politik så att de kan agera tillsammans när det dyker upp problem som den senaste ekonomi- och finanskrisen. 19 länder har gått vidare med samordningen och infört euron som sin gemensamma valuta.

Alla EU-länder är med i den ekonomiska och monetära unionen (EMU), som är ramen för det ekonomiska samarbetet. De gemensamma målen är att

 • främja hållbar tillväxt, jobb och större social trygghet för alla
 • samordna insatserna vid globala ekonomi- och finanskriser
 • göra EU-länderna mer motståndskraftiga mot yttre chocker.

Tack vare EU är det billigare att skicka pengar till sina barn när de studerar utomlands.

Tillsammans mot krisen

Ända sedan ekonomi- och finanskrisen började i oktober 2008 har medlemsländerna, Europeiska centralbanken (ECB) och EU-kommissionen samarbetat för att

 • återställa stabiliteten och skapa förutsättningar för tillväxt och nya jobb genom att samordna tillsyn, insatser och stöd till bankerna
 • skydda våra besparingar genom att höja den nationella insättningsgarantin till 100 000 euro per kund och bank
 • upprätthålla kreditflödet till företag och hushåll 
 • inrätta ett bättre system för den ekonomiska och finansiella styrningen i EU.

För att förhindra att banksystemet helt kollapsade räddade EU-länderna för några år sedan sina banker. Mellan 2008 och 2011 sköt man till 1,6 biljoner euro – vilket motsvarar 13 procent av EU:s BNP – till systemet i form av garantier och faktiskt stöd. Det är det största bankstödet hittills i EU. 

För att bevara den finansiella stabiliteten i EU och göra något åt det spända läget på statsskuldsmarknaderna i euroområdet har EU också skapat ett säkerhetsnät för euroländer med problem: den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). Den ersätter tidigare tillfälliga åtgärder och är världens största internationella finansinstitut. ESM har en utlåningskapacitet på upp till 500 miljarder euro och är en viktig pusselbit i EU:s omfattande strategi för att garantera den finansiella stabiliteten i euroområdet.

Du kan läsa mer om EU:s insatser under krisen och den förbättrade förvaltningen av EMU i Finans- och ekonomikrisen.

Fördelarna med euron

Euron är gemensam valuta för många medlemsländer och därmed har det varit enklare för EU att ta ett samlat grepp mot den globala kreditkrisen. Den har också gett större stabilitet än vad som annars hade varit möjligt. ECB har till exempel kunnat sänka räntan i hela euroområdet (i stället för att varje land bestämmer sin egen valutakurs), så att bankerna i EU kan låna upp och låna ut pengar till varandra på samma villkor.

Över 338,6 miljoner invånare i EU använder euron och alla tjänar på den gemensamma valutan:

 • Man behöver inte längre växla pengar när man reser eller gör affärer i euroländerna och sparar därmed både tid och pengar.
 • Det kostar inget eller mycket mindre än tidigare att skicka pengar till andra länder.
 • Konsumenter och företag kan lättare jämföra priser – vilket stimulerar företagen att sänka sina priser.

Att vara medlem i euroområdet är en garanti för prisstabilitet. ECB fastställer viktiga räntesatser på en nivå som ska hålla inflationen i euroområdet under 2 procent på medellång sikt. ECB förvaltar också EU:s valutareserver och kan ingripa på valutamarknaderna och påverka eurokursen.

Så blir ett land medlem i euroområdet

Alla EU-länder förväntas införa euron när deras ekonomier uppfyller vissa krav. De länder som gick med i EU 2004, 2007 och 2013 har också börjat införa euron. Danmark och Storbritannien ingår inte i euroområdet på grund av särskilda politiska överenskommelser.

För att ett land ska kunna gå med i euroområdet måste landets valutakurs vara stabil i två år. Det finns också andra stränga villkor för

 • räntor
 • budgetunderskott
 • statsskuld
 • inflation. 

Billigare utlandsbetalningar

ECB:s uppgift är inte bara att upprätthålla stabila priser, utan också att se till att internationella euroöverföringar är så billiga som möjligt för bankerna och deras kunder.

Mycket stora belopp överförs i realtid genom betalningssystemet Target 2, som drivs av ECB och de nationella centralbankerna. I juni 2015 ska Target 2-Securities dra igång och värdepapperstransaktioner över gränserna i EU kommer att hanteras via en enda plattform som drivs av eurosystemet. Därmed blir värdepappershanteringen säkrare och effektivare.

ECB och EU-kommissionen samverkar för att skapa ett gemensamt eurobetalningsområde (Sepa) för att ge ännu fler tillgång till effektivare och billigare betalningar. I slutändan kommer alla eurobetalningar att hanteras på samma sätt, oavsett om de sker via banköverföring, direkt debitering eller med kort. Det har ingen betydelse om betalningen görs inom landet eller mellan länder. I framtiden kommer reglerna också att omfatta betalningsöverföringar och betalningar med autogiro.

Till början

Ekonomiska och monetära unionen och euron

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Twitter

 • EU-kommissionen – Ekonomi och finansEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?