Hospodárske a menové záležitosti


Krajiny EÚ koordinujú svoje vnútroštátne hospodárske politiky, aby mohli spoločne reagovať na vážne hospodárske problémy, ako je napríklad súčasná hospodárska a finančná kríza. 19 krajín sa rozhodlo túto koordináciu ešte viac prehĺbiť prijatím spoločnej meny euro.

Hospodárska a menová únia (HMÚ) predstavuje rámec pre spoluprácu v hospodárskej oblasti. Jej členmi sú všetky krajiny EÚ. Ich spoločným cieľom je:

 • podporovať udržateľný rast, tvorbu pracovných miest a vyššiu úroveň sociálneho blahobytu pre všetkých,
 • koordinovane reagovať na celosvetové hospodárske a finančné výzvy,
 • zvýšiť odolnosť krajín EÚ voči vonkajším výkyvom.

Posielať peniaze deťom študujúcim v zahraničí je vďaka EÚ lacnejšie.

Koordinovaná reakcia na krízu

Od októbra 2008, kedy sa začala finančná a hospodárska kríza, vlády jednotlivých štátov, Európska centrálna banka (ECB) a Komisia spolupracujú, aby:

 • obnovili stabilitu a vytvorili vhodné podmienky pre rast a tvorbu pracovných miest – prostredníctvom koordinovaných zásahov a poskytovania podpory bankám,
 • chránili úspory občanov – prostredníctvom zvýšenia vnútroštátnych záruk za vklady na účtoch fyzických osôb v bankách na minimálne 100 000 EUR na zákazníka a banku,
 • zachovali ponuku dostupných úverov pre podniky a domácnosti, 
 • zaviedli lepší systém hospodárskeho finančného riadenia v EÚ.

Aby zabránili úplnému kolapsu bankového systému, vlády členských štátov EÚ prijali v bezprecedentnom rozsahu podporné opatrenia na záchranu bánk. V období rokov 2008 až 2011 sa prostredníctvom záruk alebo formou priameho kapitálu investovali do systému finančné prostriedky vo výške 1,6 bilióna EUR, čo predstavuje 13 % ročného HDP v EÚ. 

S cieľom zachovať finančnú stabilitu EÚ a znížiť napätie na trhoch so štátnymi cennými papiermi v eurozóne EÚ vytvorila bezpečnostnú sieť pre členov eurozóny v ťažkostiach – Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM). ESM nahrádza predchádzajúce dočasné nástroje a je celosvetovo najväčšou medzinárodnou finančnou inštitúciou. S efektívnou úverovou kapacitou až do výšky 500 miliárd EUR je súčasťou komplexnej stratégie EÚ na zabezpečenie finančnej stability v eurozóne.

Viac informácií o reakcii EÚ na krízu a o zlepšenom riadení eurozóny a hospodárskej a menovej únie (HMÚ) nájdete v publikácii Finančná a hospodárska kríza.

Výhody eura

Vďaka euru ako spoločnej mene pre veľkú časť Európy je pre EÚ jednoduchšie koordinovane reagovať na globálnu úverovú krízu. Zároveň priniesla viac stability. ECB mohla napríklad znížiť úrokové sadzby pre celú eurozónu (miesto toho, aby každá krajina určovala vlastné výmenné kurzy), takže banky v Európe si teraz môžu požičiavať medzi sebou za rovnakých podmienok.

Jednotná mena, ktorú používa vyše 338,6 milióna občanov EÚ, prináša výhody všetkým:

 • pri cestovaní alebo podnikaní v rámci eurozóny si viac nemusíme zamieňať peniaze, čo nám šetrí čas a s tým spojené náklady,
 • cezhraničné platby sú oveľa lacnejšie (alebo dokonca bez dodatočných poplatkov),
 • spotrebitelia a podniky môžu ľahšie porovnávať ceny, čo núti podnikateľov účtujúcich privysoké ceny, aby ich znížili.

Euro je zárukou cenovej stability. ECB stanovuje kľúčové úrokové sadzby na úrovni, ktorá zabezpečí udržanie strednodobej inflácie v eurozóne pod 2 %. Takisto spravuje devízové rezervy EÚ a môže intervenovať na devízových trhoch s cieľom ovplyvniť výmenný kurz eura.

Ako vstúpiť do eurozóny?

Od všetkých krajín EÚ, ktoré nepatria do eurozóny, sa očakáva, že euro prijmú, keď na to budú pripravené ich ekonomiky. Krajiny, ktoré pristúpili do Únie v roku 2004, 2007 a 2013, sa postupne stávajú členmi eurozóny. Dánsko a Spojené kráľovstvo ostávajú mimo eurozóny z dôvodu osobitných politických dohôd.

K tomu, aby sa krajina mohla pripojiť k eurozóne, musí mať jej mena stabilný výmenný kurz počas 2 rokov. Existujú ďalšie prísne podmienky, pokiaľ ide o

 • úrokové sadzby
 • rozpočtové deficity
 • úroveň verejného dlhu
 • mieru inflácie 

Lacnejšie cezhraničné platby

Európska centrálna banka nielen udržiava cenovú stabilitu, ale aj zabezpečuje čo najnižšie poplatky za cezhraničné prevody eur pre banky a ich klientov.

Pre transakcie vo veľmi veľkých objemoch prevádzkuje ECB a vnútroštátne centrálne banky systém pre platby v reálnom čase nazývaný TARGET2. Vďaka spusteniu systému TARGET 2-Securities v júni 2015 aj cezhraničné transakcie s cennými papiermi budú zúčtovávané na jednotnej platforme, ktorú prevádzkuje Eurosystém. Zúčtovanie cenných papierov sa tak stane bezpečnejšie a efektívnejšie.

ECB a Európska komisia spoločne pracujú na vytvorení jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA), ktorá by ešte viac rozšírila výhody efektívnejších a lacnejších platieb. Cieľom je, aby sa na všetky platby vzťahovali rovnaké podmienky bez ohľadu na to, či boli realizované ako bankový prevod, priame inkaso alebo platba kartou. Nebude záležať ani na tom, či ide o vnútroštátnu alebo cezhraničnú platbu. EÚ v súčasnosti rozširuje tieto výhody na úhrady a priame inkasá.

Na začiatok

Hospodárska a menová únia a euro

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Twitter

 • Európska komisia – Hospodárske a finančné záležitostiEnglish (en)

Na začiatok

Súvisiace témy

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?