Hospodárske a menové záležitosti


Krajiny EÚ koordinujú svoje vnútroštátne hospodárske politiky, aby mohli spoločne reagovať na vážne hospodárske problémy, ako je napríklad súčasná hospodárska a finančná kríza. Zavedenie eura v sedemnástich krajinách túto koordináciu ešte prehĺbilo.

Hospodárska a menová únia (HMÚ) predstavuje rámec pre spoluprácu v hospodárskej oblasti. Jej členmi sú všetky krajiny EÚ. Ich spoločným cieľom je:

 • podporovať rast, tvorbu pracovných miest a vyššiu úroveň sociálneho blahobytu pre všetkých,
 • koordinovane reagovať na celosvetové hospodárske a finančné výzvy,
 • zlepšiť odolnosť krajín EÚ voči vonkajším otrasom.
Pár posielajúci peniaze cez internet © Imageselect

Posielať peniaze deťom študujúcim v zahraničí je vďaka EÚ lacnejšie.

Koordinovaná reakcia na krízu

Od októbra 2008, kedy začala súčasná finančná a hospodárska kríza, vlády jednotlivých štátov, Európska centrálna banka (ECB) a Komisia spolupracujú, aby:

 • obnovili stabilitu a vytvorili vhodné podmienky pre rast a tvorbu pracovných miest – prostredníctvom koordinovaných zásahov a poskytovania podpory bankám;
 • uchránili úspory občanov – prostredníctvom zvýšenia vnútroštátnych záruk za vklady na účtoch fyzických osôb v bankách na minimálne 100 000 EUR na zákazníka a banku;
 • zachovali ponuku dostupných úverov pre podniky a domácnosti a
 • zaviedli lepší systém finančného riadenia.

Doteraz štáty EÚ investovali do protikrízových opatrení viac ako 1,6 bilióna EUR.

V záujme udržania finančnej stability EÚ a s cieľom zmierniť tlaky na trhoch s dlhovými nástrojmi štátov eurozóny Únia vytvorila systém záchranných nástrojov pre svojich členov v ťažkostiach: Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS), ktorý nahradil dočasné nástroje a je celosvetovo najväčšou medzinárodnou finančnou inštitúciou. Spoločne s príspevkami z Medzinárodného menového fondu (MMF) disponuje finančným stabilizačným balíkom v hodnote do 750 miliárd EUR. Stal sa trvalou a neoddeliteľnou súčasťou komplexnej stratégie EÚ na zabezpečenie finančnej stability v eurozóne.

Krajiny eurozóny

Výhody eura

S eurom ako spoločnou menou pre veľkú časť Európy mohla EÚ jednoduchšie koordinovať opatrenia zamerané na riešenie zníženej úverovej schopnosti bánk. Spoločná mena tiež priniesla viac stability. ECB mohla napríklad znížiť úrokové sadzby pre celú eurozónu (miesto toho, aby každá krajina určovala vlastné výmenné kurzy), takže banky v Európe si teraz môžu požičiavať medzi sebou za rovnakých podmienok.

Euro používa denne viac ako 60 % občanov EÚ. Z jednotnej meny majú prospech všetci:

 • pri cestovaní alebo podnikaní v rámci eurozóny si viac nemusíme zamieňať peniaze, čo nám šetrí čas a s tým spojené náklady;
 • cezhraničné platby sú oveľa lacnejšie (či dokonca bez dodatočných poplatkov);
 • spotrebitelia a podniky môžu ľahšie porovnávať ceny, čo núti podnikateľov účtujúcich privysoké ceny, aby ich znížili.

Euro je zárukou cenovej stability. ECB stanovuje kľúčové úrokové sadzby na úrovni, ktorá zabezpečí udržanie strednodobej inflácie v eurozóne pod 2 %. ECB takisto spravuje devízové rezervy EÚ a môže intervenovať na devízových trhoch s cieľom ovplyvniť výmenný kurz eura.

Euro pre všetkých Európanov

Od všetkých krajín EÚ, ktoré nepatria do eurozóny, sa očakáva, že euro prijmú, keď na to budú pripravené ich ekonomiky. Krajiny, ktoré pristúpili do Únie v roku 2004, 2007 a 2013, sa postupne stávajú členmi eurozóny. Dánsko a Spojené kráľovstvo ostávajú mimo eurozóny z dôvodu osobitných politických dohôd.

K tomu, aby sa krajina mohla pripojiť k eurozóne, musí mať jej mena stabilný výmenný kurz počas dvoch rokov. Ďalšie kritériá, ktoré je potrebné splniť, sa týkajú úrokových sadzieb, rozpočtového schodku, miery inflácie a úrovne verejného dlhu.

Lacnejšie cezhraničné platby

Úlohou Európskej centrálnej banky je nielen udržiavanie cenovej stability, ale aj zabezpečovanie čo najnižších poplatkov za cezhraničné prevody eur pre banky a ich klientov.

Pre transakcie vo veľmi veľkých objemoch prevádzkuje ECB a vnútroštátne centrálne banky systém pre platby v reálnom čase nazývaný TARGET2. V budúcnosti ponúkne rovnaké výhody aj pre prevody cenných papierov.

ECB a Európska komisia spoločne pracujú na vytvorení jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA), ktorá by ešte viac rozšírila výhody efektívnejších a lacnejších platieb. Cieľom je, aby sa na všetky platby vzťahovali rovnaké podmienky bez ohľadu na to, či boli realizované ako bankový prevod, priame inkaso alebo platba kartou. Nebude záležať ani na tom, či ide o vnútroštátnu alebo cezhraničnú platbu. EÚ v súčasnosti rozširuje tieto výhody na priame inkasá.

Na začiatok

Hospodárska a menová únia a euro

Dátum uverejnenia: apríl 2013

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatok


Videá


Zostaňte s nami

Twitter

 • Európska komisia – Hospodárske a finančné záležitostiEnglish (en)

Na začiatok

Súvisiace témy

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?