Mogħdija tan-navigazzjoni

Affarijiet ekonomiċi u monetarji


Il-pajjiżi tal-UE jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi nazzjonali tagħhom biex ikunu jistgħu jaġixxu flimkien meta jħabbtu wiċċhom ma' sfidi bħall-kriżi ekonomika u finanzjarja attwali. 19-il pajjiż ħadu l-koordinazzjoni pass aktar 'il quddiem billi adottaw l-euro bħala l-munita tagħhom.

Il-pajjiżi kollha tal-UE huma parti mill-unjoni ekonomika u monetarja (UEM), il-qafas għall-kooperazzjoni ekonomika. L-għanijiet komuni huma:

 • il-promozzjoni tat-tkabbir, il-ħolqien tax-xogħol u livell ogħla ta’ ġid soċjali għal kulħadd
 • it-tweġiba għall-isfidi ekonomiċi u finanzjarji dinjin b’mod ikkoordinat
 • li l-pajjiżi tal-UE isiru jifilħu għax-xokkijiet esterni

Bis-saħħa tal-UE, il-ġenituri qed jonfqu inqas biex jibagħtu l-flus lil uliedhom li qed jistudjaw f'pajjiż barrani.

Rispons koordinat għall-kriżi

Mill-bidu tal-kriżi finanzjarja u ekonomika li bdiet f’Ottubru 2008, il-gvernijiet nazzjonali, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u l-Kummissjoni qed jaħdmu flimkien biex:

 • titreġġa’ lura l-istabilità u jinħolqu l-kundizzjonijiet tajbin għat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi – billi jikkoordinaw is-superviżjoni, l-interventi u l-għoti ta' sostenn lill-banek
 • jipproteġu t-tfaddil – billi jżidu l-garanziji nazzjonali għall-kontijiet tal-bank għal minimu ta’ €100,000 għal kull konsumatur u għal kull bank
 • jinżamm fluss ta' kreditu raġonevoli għan-negozji u għall-familji 
 • joħolqu sistema aħjar ta’ governanza finanzjarja u ekonomika tal-UE.

Biex jitwaqqaf il-kollas totali tas-sistema bankarja, il-gvernijiet tal-UE daħlu sabiex isalvaw lill-banek tagħhom b'sostenn urġenti fuq skala bla preċedent. Bejn l-2008 u l-2011, ġew injettati €1.6 triljun - ekwivalenti għal 13% tal-PDG annwali tal-UE - fis-sistema permezz ta' garanziji, jew f'forma ta' kapital dirett. 

Biex tiġi ppreservata l-istabilità finanzjarja tal-UE u tiġi solvuta t-tensjoni fis-swieq tad-dejn sovran fiż-żona tal-euro, l-UE waqqfet ukoll xibka ta' sikurezza għall-membri taż-żona tal-euro li kienu f'diffikultà: il-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabilità (MES). Din hija l-ikbar istituzzjoni finanzjarja internazzjonali fid-dinja u tissostitwixxi l-għodod temporanji ta' qabel. B'kapaċità ta' self effettiva li tasal sa €500 biljun, saret istituzzjoni fissa fl-istrateġija komprensiva tal-UE għall-iżgurar tal-istabilità finanzjarja fiż-żona euro.

Għal aktar tagħrif dwar ir-reazzjoni tal-UE għall-kriżi u l-ġestjoni mtejba tal-UE tal-euro u l-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM), ara 'Il-kriżi finanzjarja u ekonomika'.

Benefiċċji tal-euro

Il-fatt li l-euro hija l-munità komuni għal parti kbira tal-Ewropa għamilha aktar faċli għall-UE li tniedi reazzjoni koordinata għall-kriżi tal-kreditu globali. Ta wkoll aktar stabilità milli kieku kien ikun possibbli. Pereżempju, il-BĊE seta' jnaqqas ir-rati tal-interessi għaż-żona tal-euro kollha (minflok li kull pajjiż joqgħod jistabbilixxi r-rata tal-kambju tiegħu) u b'hekk il-banek fl-UE issa għandhom l-istess kundizzjonijiet biex jissellfu, u jisilfu l-flus lil xulxin.

Il-munita unika, li hija użata minn aktar minn 338.6 miljun ċittadin tal-UE, jibbenefika minnha kulħadd, kif ġej:

 • In-nies m'għandhomx bżonn ibiddlu l-flus meta jivvjaġġaw jew jagħmlu negozju fiż-żona tal-euro, u b'hekk jiffrankaw il-ħin u l-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet.
 • Iqum ħafna inqas (jew ma jqum xejn) biex isiru pagamenti bejn pajjiżi differenti.
 • Il-konsumaturi u n-negozji jistgħu jqabblu l-prezzijiet aktar faċilment, u dan iħeġġeġ lin-negozji li jiċċarġjaw prezzijiet għoljin biex iraħħsuhom.

Li tkun membru fiż-żona tal-euro hi garanzija ta' stabilità fil-prezzijiet. Il-BĊE jistabbilixxi r-rati prinċipali ta' interessi fuq livelli mfassla biex dawn iżommu l-inflazzjoni taż-żona tal-euro 'l isfel minn 2% fit-terminu medju. Jimmaniġġja wkoll ir-riżervi ta' skambju barranin tal-UE u jista' jintervjeni fis-swieq ta' skambju barranin biex jinfluwenza r-rata tal-kambju tal-euro.

Sħubija maż-żona tal-euro

Il-pajjiżi tal-UE li mhumiex fiż-żona tal-euro huma mistennija li jissieħbu, meta l-ekonomiji tagħhom ikunu f'qagħda li jsir dan. Il-pajjiżi li saru membri tal-UE fl-2004, 2007 u fl-2013 qegħdin gradwalment jaqilbu għall-euro. Id-Danimarka u r-Renju Unit baqgħu barra ż-żona tal-euro b’riżultat ta’ ċerti ftehimiet politiċi.

Biex pajjiż jissieħeb maż-żona tal-euro, il-munita l-qadima tiegħu jrid ikollha r-rata tal-kambju stabbli għal sentejn. Hemm kundizzjonijiet oħra stretti fir-rigward ta'

 • ir-rati ta' interess
 • id-defiċits tal-baġit
 • il-livell ta' dejn tal-gvern
 • ir-rati ta' inflazzjoni 

Pagamenti irħas bejn il-pajjiżi

Il-BĊE mhux biss iżomm il-prezzijiet stabbli, iżda wkoll jiżgura li t-transferimenti bejn il-pajjiżi li jużaw l-euro jkunu kemm jista' jkun irħas għall-banek u l-konsumaturi tagħhom.

Għal ammonti kbar ta’ flus, il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali joperaw sistema ta’ pagamenti f’ħin reali, magħrufa bħala TARGET2. Bit-tnedija ta' TARGET2 Securities f'Ġunju 2015, it-transazzjonijiet tat-titoli wkoll se jitpoġġew b'mod transkonfinali fl-Ewropa fuq pjattaforma unika mħaddma mill-Eurosistema. Is-saldu tat-titoli għalhekk se jsir aktar sikur u effiċjenti.

Il-BĊE u l-Kummissjoni Ewropea qed jaħdmu flimkien biex joħolqu Żona Unika ta' Pagamenti bl-Euro (SEPA) biex jiżdiedu l-benefiċċji ta' pagamenti aktar effiċjenti u orħos. Eventwalment kull ħlas bl-euro, kull fejn ikun sar – permezz ta' trasferiment bankarju, debitu dirett jew permezz tal-kard – se jiġi ttrattat eżatt bl-istess mod. Mhux se jagħmel differenza jekk il-pagament ikunx domestiku jew transkonfinali. L-UE bħalissa qed testendi l-benefiċċji għat-trasferimenti tal-kreditu u l-pagamenti ta' debitu dirett.

Fuq

L‑Unjoni ekonomika u monetarja u l‑ewro

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqIbqa’ mgħaqqad

Twitter

 • Kummissjoni Ewropea - Affarijiet Ekonomiċi u FinanzjarjiEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?