Økonomiske og monetære spørgsmål


EU-landene koordinerer deres økonomiske politikker, så de kan optræde samlet, når de står over for udfordringer som f.eks. den nuværende økonomiske krise. 19 lande er gået endnu videre ved at indføre euroen som deres valuta.

Alle EU-lande deltager i den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), som danner rammen for det økonomiske samarbejde. De fælles mål er at:

 • fremme bæredygtig vækst, arbejdspladser og en højere grad af social velfærd for alle
 • reagere koordineret på de globale økonomiske og finansielle udfordringer
 • gøre EU-landene mere modstandsdygtige over for eksterne chok

Takket være EU er det blevet billigere at studere i udlandet.

Koordineret udspil på krisen

Siden finanskrisen ramte i oktober 2008, har landene, Den Europæiske Centralbank (ECB) og Kommissionen sammen arbejdet for at

 • genoprette stabiliteten og skabe de rette betingelser for vækst og beskæftigelse – ved at koordinere tilsyn, økonomiske indgreb og støtte bankerne
 • beskytte indskyderne – ved at øge de nationale garantier for bankkonti til mindst 100 000 euro for hver kunde pr. bank
 • opretholde rimelige kreditter til virksomheder og private 
 • etablere et bedre system for økonomisk og finansiel styring i EU

For at undgå at banksystemet skulle bryde sammen, greb EU-landenes regeringer ind og reddede bankerne med akut støtte i hidtil uset omfang. Fra 2008 til 2011 blev der pumpet 1,6 billioner euro – svarende til 13 % af EU's årlige bruttonationalprodukt – i systemet i form af garantier eller direkte kapitalindskud. 

For at bevare den finansielle stabilitet i EU og løse op for spændingerne på markedet for statsobligationer i euroområdet har EU også spændt et sikkerhedsnet ud for eurolande med problemer: den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM). Den erstatter de tidligere midlertidige redskaber og er verdens største internationale finansielle institution. Med en udlånskapacitet på op til 500 milliarder euro er den blevet en fast bestanddel af EU's omfattende strategi for at sikre den finansielle stabilitet i euroområdet.

Læs mere om EU's reaktion på krisen og den bedre forvaltning af euroen og den Økonomiske og Monetære Union i: "The financial and economic crisis".

Fordelene ved euroen

Med euroen som fælles valuta for en stor del af Europa er det blevet lettere for EU at komme med et samlet svar på den globale kreditkrise. Den har også givet mere stabilitet, end det ellers havde været muligt. For eksempel kunne ECB sænke renten for hele euroområdet (i stedet for at hvert enkelt land fastsatte sin egen valutakurs), så nu kan bankerne i hele EU låne til og af hinanden på samme betingelser.

Den fælles valuta, som bruges af over 338,6 millioner EU-borgere, er til alles fordel:

 • Folk behøver ikke længere veksle penge, når de rejser eller gør forretninger inden for euroområdet, så de sparer både tid og penge.
 • Det koster meget mindre (eller slet intet) at betale hen over grænserne.
 • Forbrugere og virksomheder kan lettere sammenligne priser, og det tilskynder virksomheder, der tager høje priser, til at sætte dem ned.

At være med i euroområdet er en garanti for stabile priser. ECB fastsætter de vigtigste renter på et niveau, så inflationen i euroområdet holdes under 2 % på mellemlang sigt. Banken styrer også EU's valutareserver og kan gribe ind i udenlandske valutamarkeder for at påvirke kursen på euro.

Hvordan man indfører euroen

EU-lande uden for euroområdet forventes at tilslutte sig, når deres økonomi er klar til det. De lande, der kom med i EU i 2004, 2007 og 2013, er ved at gå over til euroen. Danmark og Storbritannien har pga. en politisk aftale ikke indført euroen.

For at komme med i euroområdet skal et lands valuta have ligget stabilt i to år. Der er andre strenge krav til f.eks.

 • rentesats
 • budgetunderskud
 • statsgæld
 • inflation 

Billigere grænseoverskridende betalinger

ECB sørger ikke kun for prisstabilitet, den sikrer også, at grænseoverskridende overførsler i euro er så billige som muligt for bankerne og deres kunder.

Når der er tale om meget store beløb, kører ECB og nationalbankerne et betalingssystem i realtid, som kaldes TARGET2. Når TARGET2-Securities skal lanceres i juni 2015, cleares værdipapirhandler på tværs af landegrænserne i EU via en enkelt platform, som styres af eurosystemet. På den måde kommer værdipapirhandler til at foregå sikrere og mere effektivt.

ECB og Kommissionen arbejder sammen om at skabe et fælles eurobetalingsområde (SEPA), så fordelene ved mere effektive og billigere betalinger kan udbredes. Målet er, at alle betalinger i euro – uanset om de sker ved bankoverførsel, debet- eller kreditkort – skal behandles nøjagtig ens. Det gør ingen forskel, om betalingen foregår i et land eller på tværs af grænserne. EU arbejder på at udbrede fordelene til også at omfatte kreditoverførsler og direkte debitering.

Til toppen

Den Økonomiske og Monetære Union og euroen

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Twitter

 • Europa-Kommissionen – Økonomiske og finansielle anliggenderEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Relaterede emner

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?