Utbildning och ungdomsfrågor


EU-länderna ansvarar för sina egna utbildningssystem, men EU hjälper dem att sätta upp gemensamma mål och utbyta goda lösningar.

EU:s viktigaste program på området, Erasmus+ Englishfrançais , ska bidra till att öka kompetensen så att det blir lättare för unga att hitta jobb. På så sätt kan man motverka ungdomsarbetslösheten.

Möjligheter för unga människor

En grupp lärlingar © Carofoto

Erkännande av yrkeskompetens i hela EU är en prioriterad fråga.

EU:s ungdomsstrategi Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) ska ge ungdomar lika möjligheter till utbildning och jobb och uppmuntrar dem att delta aktivt i samhället.

Erasmus+ för utbildning, ungdomar och idrott

  • Total budget – 14,7 miljarder euro (40 procent mer än under den tidigare budgetperioden till 2013).
  • Ska hjälpa över 4 miljoner människor, främst unga, att studera, praktisera eller arbeta som volontärer utomlands.
  • Programmet ska också hjälpa över 125 000 organisationer att samarbeta med organisationer i andra länder för att hitta nya metoder för undervisning och ungdomsverksamhet.

Erasmus+ ersätter sju EU-program. Nu kan man också söka pengar till idrottsprojekt.

Europass – standard-cv

I Europassintygen kan man beskriva sina färdigheter och kvalifikationer i ett standardformat. Det gör det lättare för arbetsgivarna att förstå och erkänna kvalifikationer från andra länder och det blir därför enklare att söka jobb utomlands.

Erasmusstaty © Erasmusuniversitetet i Rotterdam

EU:s program för utlandsstudier har fått sitt namn efter Erasmus, en humanist på 1500-talet.

System för att jämföra och erkänna kvalifikationer

Det har blivit lättare att jämföra kvalifikationer från olika utbildningssystem, eftersom man numera kan koppla examina och utbildningsnivåer till en gemensam europeisk kvalifikationsramEnglish. Tanken är att hjälpa EU-invånarna att flytta utomlands för att studera och arbeta.

Yrkesutbildning

I den s.k. Köpenhamnsprocessen samarbetar EU-länderna och andra europeiska länder, fackföreningar och arbetsgivare för att förbättra yrkesutbildning och fortbildning. Ett resultat av samarbetet är det europeiska systemet för överföring av meriter och nätverket för kvalitetssäkring English som hjälper människor att arbeta och studera utomlands.

Högre utbildning

Bolognaprocessen och det europeiska området för högre utbildning English ska göra det lättare att flytta mellan olika utbildningssystem i Europa genom att främja ömsesidigt erkännande av studieperioder, jämförbara kvalifikationer och enhetliga kvalitetsnormer.

Innovation och entreprenörskap

Europeiska institutet för innovation och teknik

Europeiska institutet för innovation och teknik English samlar Europas bästa universitet, högskolor, forskningscentrum och företag i projekt om viktiga samhällsutmaningar.

Forskning – Marie Curie-åtgärderna

Marie Curie-åtgärderna stöder karriärutveckling och utbildning för forskare på alla vetenskapliga områden. De får framförallt hjälp med att studera och arbeta i olika länder och sektorer.

Till början

Utbildning, ungdomsfrågor och idrott

Manuskriptet uppdaterades i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Facebook

  • Europeiska yrkesutbildningsstiftelsenEnglish (en)
  • Stöd till avancerade inlärnings- och utbildningstillfällen i Östeuropa och KaukasienEnglish (en)
  • Eurydice-nätverketEnglish (en)
  • Erasmus +English (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?