Utbildning och ungdomsfrågor


EU-länderna ansvarar för sin egen utbildningspolitik, men EU hjälper dem att sätta upp gemensamma mål och utbyta goda lösningar. För att EU:s ekonomi ska växa måste vi ha välutbildade invånare så att vi kan konkurrera i en globaliserad kunskapsekonomi.
EU finansierar också program som hjälper människor att studera, praktisera eller jobba som volontär utomlands och främjar språkinlärning och e-lärande.

Utbytesprogram för studenter och lärare

EU har avsatt nästan 13 miljarder euro till insatser för livslångt lärande och internationella utbyten under 2007–2013. Det här är de viktigaste programmen:

 • Leonardo da Vinci – yrkesutbildning, särskilt företagspraktik utomlands för unga människor och samarbetsprojekt mellan yrkesskolor och företag.
 • Erasmus – sedan starten 1987 har 2,5 miljoner studenter och universitetsanställda deltagit i utbyten. Genom Erasmus Mundus kan forskarstudenter och akademiker från hela världen gå en europeisk master- eller forskarutbildning vid europeiska universitet.
 • Grundtvig – vuxenutbildning, särskilt partnerskap och nätverk med andra länder.
 • Comenius – samarbete mellan skolor och lärare, elevutbyten på högstadie- och gymnasienivå och skolpartnerskap på internet (eTwinning).
 • Marie Curie-åtgärder – forskarutbildning och internationella forskarutbyten, efter grundexamen.
En grupp lärlingar © Carofoto

Erkännande av yrkeskompetens i hela EU är en prioritet.

Många av programmen är öppna för studenter, lärare och läroanstalter från länder utanför EU, särskilt grannländerna och länder som vill gå med i EU. EU stöder också utbyten och kurser i europeisk integration tillsammans med cirka 80 länder i hela världen.

Europass – förklara dina kvalifikationer utomlands

I Europassintygen kan man beskriva sina kvalifikationer och färdigheter i ett standardformat. Det gör det lättare för arbetsgivarna att förstå och erkänna kvalifikationer från andra länder och det blir därför lättare att söka jobb utomlands. De här intygen finns:

Erasmusstaty © Erasmusuniversitetet i Rotterdam

EU:s program för utlandsstudier har fått sitt namn efter Erasmus, en humanist på 1500-talet.

System för jämförbara kvalifikationer

Förutom Europassintygen finns en europeisk kvalifikationsram för livslångt lärande som ska göra det lättare att jämföra kvalifikationer från olika utbildningssystem. Alla nya kvalifikationer som utfärdas i EU hänvisar nu till en av de åtta nivåerna i kvalifikationsramen.

Yrkesutbildning

EU-länderna och fem andra europeiska länder diskuterar olika yrkesutbildningsfrågor i den s.k. Köpenhamnsprocessen, bland annat ett europeiskt system för överföring av meriter och ett nätverk för kvalitetssäkring.

Högre utbildning

EU samarbetar med 20 andra länder för att skapa ett europeiskt område för högre utbildning English genom den s.k. Bolognaprocessen, som främjar ömsesidigt erkännande av studieperioder, jämförbara kvalifikationer och enhetliga kvalitetsnormer.

Kunskaps- och innovationsgrupper

Europeiska institutet för innovation och teknik English bidrar till att omsätta forskningsresultat i kommersiella produkter genom att bygga partnerskap mellan lärosäten, forskningsorganisationer, företag och stiftelser. Projekten handlar bl.a. om klimat, förnybara energikällor och nästa generation informations- och kommunikationsteknik. Institutet har fått 309 miljoner i EU-bidrag för perioden 2008–2013.

Möjligheter för unga människor

Initiativet Unga på väg English (en) vill förbättra de ungas utbildning och anställbarhet genom att

 • anpassa utbildningen efter de ungas behov;
 • uppmuntra fler att söka EU-bidrag för att studera eller praktisera utomlands;
 • uppmuntra EU-länderna att förenkla övergången från studier till arbete.

EU:s ungdomsstrategi från 2009 ska ge ungdomar lika möjligheter till utbildning och jobb och uppmuntrar ungdomar att engagera sig i samhället.

Programmet Ung och aktiv i Europa (Aktiv ungdom) främjar ungas samhällsengagemang och projekt som gör att de känner sig mer som européer. Genom den europeiska volontärtjänsten kan man t.ex. jobba som volontär utomlands. EU anslår totalt 900 miljoner euro till dessa insatser för perioden 2007–2013.

Till början

Till börjanHåll dig uppdaterad

Facebook

 • Europeiska yrkesutbildningsstiftelsenEnglish (en)
 • Stöd till avancerade inlärnings- och utbildningstillfällen i Östeuropa och KaukasienEnglish (en)
 • Eurydice-nätverketEnglish (en)
 • Erasmus +English (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?