Izobraževanje, usposabljanje in mladi


Izobraževalna politika je v pristojnosti držav članic, EU jim pomaga pri določanju skupnih ciljev in izmenjavi dobrih praks.

Erasmus+ Englishfrançais , osrednji program na tem področju, je namenjen predvsem zmanjšanju brezposelnosti mladih ter izboljšanju njihovega znanja in zaposljivosti.

Možnosti za mlade

Skupina vajencev © Carofoto

Priznavanje poklicnih kvalifikacij v vsej EU je prednostna naloga.

Strategija EU za mlade Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) uveljavlja enake možnosti za mlade v izobraževanju in na trgu dela ter mlade spodbuja k dejavni udeležbi v družbi.

Erasmus+ – izobraževanje, usposabljanje, mladi in šport

  • Skupni proračun – 14,7 milijarde evrov (40 % več kot v obdobju financiranja do leta 2013).
  • Program bo omogočil več kot štirim milijonom Evropejcev, večinoma mladim, delo, študij, delovne izkušnje in prostovoljsko delo v tujini.
  • Program bo prav tako podpiral preko 125 000 organizacij, ki bodo v sodelovanju s sorodnimi organizacijami v drugih državah uvajale inovativne in sodobne učne metode ter delo z mladimi.

Erasmus+ je nadomestil sedem obstoječih programov EU na navedenih področjih in bo poenostavil dostop do finančnih sredstev (prvič tudi za področje športa).

Europass – standardni življenjepis

Europass je sestavljen iz več dokumentov, ki znanje in kvalifikacije posameznika predstavijo v standardizirani vseevropski obliki. Tako lahko delodajalci laže razumejo kvalifikacije iz drugih držav, delavci pa se laže potegujejo za delov v tujini.

Spomenik Erazmu © Erazmova univerza, Rotterdam

Evropski sistem študentskih izmenjav je poimenovan po Erazmu Rotterdamskem, učenjaku iz 16. stoletja.

Kvalifikacije – primerljivost in priznavanje

Evropski okvir kvalifikacij English omogoča lažje primerjanje različnih nacionalnih kvalifikacij, saj izpite in stopnje izobraževanja umešča v skupni referenčni okvir. Evropejcem naj bi olajšal študij in delo v tujini.

Poklicno izobraževanje in usposabljanje

Evropske države (vključno z vsemi državami članicami EU), sindikati in delodajalci medsebojno sodelujejo v okviru t.i. københavnskega procesa , da bi izboljšali poklicno izobraževanje in usposabljanje. Rezultat tega sodelovanja sta med drugim evropski sistem kreditnih točk in mreža za zagotavljanje kakovosti English, ki olajšujeta delo in študij v tujini.

Visokošolska izobrazba

Bolonjski proces in oblikovanje evropskega visokošolskega prostora Englishnaj bi pripomogla k lažjemu prehajanju med izobraževalnimi sistemi v Evropi, saj omogočata vzajemno priznavanje obdobij študija, primerljivost kvalifikacij in enotne standarde kakovosti. 

Inovacije in podjetništvo

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

Osnovno poslanstvo EIT English je povezati najboljše evropske visokošolske ustanove, raziskovalna središča in podjetja pri reševanju velikih družbenih izzivov.

Raziskave – dejavnosti Marie Skłodowska-Curie

Shema Marie Skłodowska-Curie podpira profesionalni razvoj in izobraževanje raziskovalcev z vseh področjih znanosti, zlasti tako, da jim omogoča študij in delo v različnih državah in sektorjih.

Na vrh

Izobraževanje, usposabljanje, mladi in šport

Objavljeno marca 2014

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhOstanite povezani

Facebook

  • Evropska fundacija za usposabljanjeEnglish (en)
  • Podpora ter možnosti za napredno učenje in usposabljanje v Vzhodni Evropi in na KavkazuEnglish (en)
  • Mreža EurydiceEnglish (en)
  • Erasmus +English (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?