Izobraževanje, usposabljanje in mladi


Izobraževalna politika je v pristojnosti držav članic, EU jim pomaga pri določanju skupnih ciljev in izmenjavi dobrih praks. Prihodnji gospodarski uspeh EU bo odvisen od tega, ali nam bo uspelo imeti visoko izobraženo prebivalstvo, da bomo lahko učinkovito tekmovali v globaliziranem gospodarstvu, ki temelji na znanju.
EU s posebnimi programi financiranja ljudem pomaga pri študiju, izobraževanju, delovni praksi ali prostovoljskemu delu v tujini ter spodbuja učenje jezikov in e-učenje.

Izobraževalne izmenjave mladih in učiteljev

Za obdobje 2007–2013 je EU namenila skoraj 13 milijard EUR za programe izmenjav na področju vseživljenskega učenja in mednarodne izmenjave. Glavni programi so:

 • Leonardo da Vinci: poklicno usposabljanje, zlasti prakse za mlade vajence in pripravnike v podjetjih zunaj njihove matične države, ter projekti sodelovanja, ki povezujejo zavode za poklicno usposabljanje in podjetja.
 • Erasmus – študij v tujini: od leta 1987 je že 2,5 milijona študentov in univerzitetnih delavcev izkoristilo možnosti programa Erasmus. Erasmus Mundus je namenjen podiplomskih študentom in univerzitetnim delavcem z vsega sveta, ki želijo na evropski univerzi pridobiti magistrsko ali doktorsko izobrazbo.
 • Grundtvig: programi izobraževanja za odrasle, zlasti mednarodna partnerstva in omrežja.
 • Comenius: sodelovanje med šolami in učitelji, izmenjave srednješolcev in šolska partnerstva prek interneta (eTwinning).
 • Dejavnosti Marie Curie: strokovno usposabljanje in mednarodne možnosti za raziskovalce od podiplomske ravni dalje.
Skupina vajencev © Carofoto

Priznavanje poklicnih kvalifikacij je v EU prednostna naloga.

V številnih programih lahko sodelujejo tudi mladi, izobraževalni delavci in izobraževalne ustanove iz držav zunaj EU, zlasti tistih, ki mejijo na EU ali se ji nameravajo pridružiti. EU podpira tudi izmenjave in izobraževanja o evropskem povezovanju s približno 80 državami sveta.

Europass: razumljivo predstavite svoje kvalifikacije in znanje

Dokumenti Europass uporabnikom omogočajo, da svoje znanje in kvalifikacije predstavijo v standardizirani obliki, ki delodajalcem pomaga razumeti kvalifikacije iz drugih držav, delavcem pa olajša potegovanje za delo v tujini. Ti dokumenti so:

Spomenik Erazmu © Erazmova univerza, Rotterdam

Evropski sistem študentskih izmenjav je poimenovan po Erazmu Rotterdamskem, učenjaku iz 16. stoletja.

Zagotavljanje primerljivosti in lažjega priznavanja kvalifikacij

Poleg dokumentov Europass se za boljšo primerljivost nacionalnih sistemov kvalifikacij uporablja tudi evropski okvir kvalifikacij. Vsaka nova kvalifikacija v EU mora ustrezati eni od osmih referenčnih stopenj evropskega okvira.

Poklicno izobraževanje in usposabljanje

33 evropskih držav, vključno z vsemi državami članicami EU, v okviru t.i. københavnskega procesa sodeluje na področju poklicnega in izobraževalnega usposabljanja, kar zajema tudi evropski sistem kreditnih točk ter mrežo za zagotavljanje kakovosti.

Visokošolska izobrazba

EU si skupaj z 20 drugimi državami v bolonjskem procesu prizadeva za oblikovanje evropskega visokošolskega prostora English , ki bo omogočil vzajemno priznavanje stopenj študija, primerljivost kvalifikacij in poenotenje standardov kakovosti.

Znanje in inovacije

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo English podpira prenos rezultatov raziskav v tržne proizvode, saj povezuje univerze, raziskovalne ustanove, podjetja in fundacije. Med prednostnimi področji inštituta so boj proti podnebnim spremembam, obnovljivi viri energije ter naslednja generacija informacijskih in komunikacijskih tehnologij. V obdobju 2008–2013 je inštitut prejel 309 milijonov EUR sredstev EU.

Nove možnosti za mlade

Pobuda Mladi in mobilnost English (en) mladim pomaga izboljšati možnosti za izobraževanje in zaposlitev z naslednjimi ukrepi:

 • ustreznejše izobraževanje in usposabljanje,
 • spodbujanje mladih, da izkoristijo štipendije EU za študij in usposabljanje v drugi državi,
 • spodbujanje držav EU, da poenostavijo prehod iz izobraževanja na trg dela.

Strategija EU za mlade (2009) si prizadeva za enake možnosti za mlade v izobraževanju in na trgu dela ter mlade spodbuja k aktivnemu državljanstvu in udeležbi v družbi.

Program Mladi v akciji spodbuja aktivno udeležbo mladih v skupnosti ter podpira projekte, ki krepijo občutek evropske pripadnosti pri mladih, denimo s prostovoljskim delom v drugi državi prek programa Evropska prostovoljska služba. V obdobju 2007–2013 je EU v te dejavnosti vložila skoraj 900 milijonov evrov.

Na vrh

Na vrhOstanite povezani

Facebook

 • Evropska fundacija za usposabljanjeEnglish (en)
 • Podpora ter možnosti za napredno učenje in usposabljanje v Vzhodni Evropi in na KavkazuEnglish (en)
 • Mreža EurydiceEnglish (en)
 • Erasmus +English (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?