You are here:

Izobraževanje, usposabljanje in mladi

Izobraževalna politika je v pristojnosti držav članic, EU pa jim pomaga pri določanju skupnih ciljev in izmenjavi dobrih praks.

Novi program Erasmus+ je namenjen zmanjšanju brezposelnosti mladih z izboljšanjem njihovega znanja in zaposljivosti.

Možnosti za mlade

Strategija EU za mlade uveljavlja enake možnosti za mlade v izobraževanju in pri zaposlovanju ter jih spodbuja k dejavni udeležbi v družbi.

Program Erasmus+ – izobraževanje, usposabljanje, mladi in šport

  • Skupni proračun – 14,7 milijarde evrov (40 % več kot v prejšnjem obdobju financiranja, ki se je zaključilo leta 2013).
  • Program bo omogočil več kot štirim milijonom Evropejcev, večinoma mladim, študij, usposabljanje, delovne izkušnje in prostovoljsko delo v tujini.
  • Prav tako bo podpiral preko 125 000 organizacij, ki bodo v sodelovanju s sorodnimi organizacijami v drugih državah uvajale inovativne in sodobne metode za učenje in delo z mladimi.

Europass – standardni življenjepis

Europass je sestavljen iz več dokumentov, ki znanje in kvalifikacije kandidata predstavijo v standardizirani vseevropski obliki. Tako lahko delodajalci razumejo kvalifikacije iz drugih držav, delavci pa se laže potegujejo za delo v v tujini.

Kvalifikacije – primerljivost in priznavanje

Evropski okvir kvalifikacij Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) omogoča lažje primerjanje različnih nacionalnih kvalifikacij, saj izpite in stopnje izobraževanja umešča v skupni referenčni okvir. Evropejcem naj bi olajšal študij in delo v tujini.

Poklicno izobraževanje in usposabljanje

Evropske države (vključno z vsemi državami EU), sindikati in delodajalci medsebojno sodelujejo v okviru t.i. københavnskega procesa Seznam prevodov predhodne povezave   čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) magyar (hu) română (ro) suomi (fi) svenska (sv) , da bi izboljšali poklicno izobraževanje in usposabljanje. Rezultat tega sodelovanja sta med drugim evropski sistem kreditnih točk in mreža za zagotavljanje kakovosti Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) , ki olajšujeta delo in študij v tujini.

Visokošolska izobrazba

Bolonjski proces in evropski visokošolski prostor Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) naj bi pripomogla k lažjemu prehajanju med izobraževalnimi sistemi v Evropi, saj omogočata vzajemno priznavanje obdobij študija, primerljivost kvalifikacij in enotne standarde kakovosti.

Inovacije in podjetništvo

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

Namen EIT Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) je omogočiti sodelovanje najboljših evropskih visokošolskih ustanov, raziskovalnih središč in podjetij pri reševanju velikih družbenih izzivov.

Raziskave – dejavnosti Marie Skłodowska-Curie

Shema Marie Skłodowska-Curie podpira profesionalni razvoj in izobraževanje za raziskovalce z vseh področjih znanosti, zlasti tako, da jim omogoča študij in delo v različnih državah in sektorjih.