Vzdelávanie, odborná príprava a mládež


Krajiny EÚ sú zodpovedné za svoje politiky vzdelávania a odbornej prípravy. Európska únia im však pomáha pri stanovovaní spoločných cieľov a výmene osvedčených postupov.

Jej hlavným programom v tejto oblasti je Erasmus+ Englishfrançais , ktorý sa zameriava najmä na boj proti nezamestnanosti mladých a zlepšenie znalostí a schopnosti zamestnať sa.

Príležitosti pre mladých ľudí

Skupina učňov © Carofoto

Celoeurópske uznávanie odborných kvalifikácií je pre EÚ prioritou.

Stratégia EÚ Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) pre mládež podporuje rovnaké príležitosti pre mladých ľudí, pokiaľ ide o vzdelávanie a prístup na trh práce, a povzbudzuje ich, aby aktívne participovali na živote spoločnosti.

Erasmus + – vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport

  • Celkový rozpočet – 14,7 miliardy EUR (40 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim finančným obdobím do roku 2013)
  • Pomôže viac ako 4 miliónom najmä mladých ľudí študovať, vzdelávať sa, získavať pracovné skúsenosti alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.
  • Program takisto pomôže viac ako 125 000 organizácií spolupracovať s partnermi v iných krajinách pri inovácii a modernizácii výučby a práce s mládežou.

Erasmus+ nahrádza 7 existujúcich programov EÚ v týchto oblastiach a zjednodušuje prístup k financovaniu okrem iného po prvý raz aj športu.

Europass – štandardný životopis

Europass je súbor dokumentov, ktorý pomáha ľuďom prezentovať ich schopnosti a kvalifikácie v štandardnom celoeurópskom formáte. Zamestnávatelia tak jednoduchšie získajú prehľad o kvalifikáciách získaných v iných krajinách a záujemcovia sa môžu v zahraničí ľahšie uchádzať o prácu.

Socha Erazma © Erazmova univerzita v Rotterdame

Program EÚ pre štúdium v zahraničí je pomenovaný po Erazmovi Rotterdamskom, učencovi zo 16. storočia.

Kvalifikácie – porovnateľnosť a uznávanie

Európsky kvalifikačný rámec English zjednodušuje porovnávanie rôznych národných kvalifikácií prepojením skúšok a stupňov vzdelania do spoločného referenčného rámca. Rámec má podporiť Európanov v štúdiu a práci v zahraničí.

Odborné vzdelávanie a odborná príprava

V rámci kodanského procesu európske krajiny (vrátane všetkých členských štátov EÚ), odborové organizácie a zamestnávatelia spolupracujú na zlepšení odborného vzdelávania a odbornej prípravy. Medzi výsledky tejto spolupráce patria európsky systém kreditov a sieť pre zabezpečenie kvality English, ktoré pomáhajú ľuďom pracovať a študovať v zahraničí.

Vyššie vzdelávanie

Cieľom bolonského procesu a vytvorenia európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania English je zjednodušenie pohybu medzi vzdelávacími systémami v Európe pomocou podpory vzájomného uznávania období štúdia, porovnateľných kvalifikácií a jednotných noriem kvality. 

Inovácie a podnikanie

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Hlavným poslaním EIT English je spojiť najlepšie európske vysokoškolské inštitúcie, výskumné centrá a podniky s cieľom sústrediť záujem na hlavné sociálne výzvy.

Výskum – Program Marie Skłodowskej-Curie

Schéma Marie Skłodowskej-Curie podporuje kariérny rozvoj a odborné vzdelávanie vedcov vo všetkých vedeckých disciplínach najmä tým, že im pomáha študovať a pracovať v rôznych krajinách a odvetviach.

Na začiatok

Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport

Rukopis bol aktualizovaný v novembri 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

  • Európska nadácia pre odborné vzdelávanieEnglish (en)
  • Podpora možností pokročilého vzdelávania a odbornej prípravy vo východnej Európe a na KaukazeEnglish (en)
  • Sieť EurydiceEnglish (en)
  • Erasmus +English (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?