Vzdelávanie, odborná príprava a mládež


Krajiny EÚ sú zodpovedné za svoje politiky vzdelávania a odbornej prípravy. Európska únia im však pomáha pri stanovovaní spoločných cieľov a výmene osvedčených postupov.

Jej hlavným programom v tejto oblasti je Erasmus+ Englishfrançais , ktorý sa zameriava najmä na boj proti nezamestnanosti mladých a zlepšenie znalostí a schopnosti zamestnať sa.

Príležitosti pre mladých ľudí

Skupina učňov © Carofoto

Celoeurópske uznávanie odborných kvalifikácií je pre EÚ prioritou.

Stratégia EÚ English (en) pre mládež podporuje rovnaké príležitosti pre mladých ľudí, pokiaľ ide o vzdelávanie a prístup na trh práce, a povzbudzuje ich, aby aktívne participovali na živote spoločnosti.

Erasmus + – vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport

  • Celkový rozpočet – 14,7 miliardy EUR (40 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim finančným obdobím do roku 2013)
  • Pomôže viac ako 4 miliónom najmä mladých ľudí študovať, vzdelávať sa, získavať pracovné skúsenosti alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.
  • Program takisto pomôže viac ako 125 000 organizácií spolupracovať s partnermi v iných krajinách pri inovácii a modernizácii výučby a práce s mládežou.

Erasmus+ nahrádza 7 existujúcich programov EÚ v týchto oblastiach a zjednodušuje prístup k financovaniu okrem iného po prvý raz aj športu.

Europass – štandardný životopis

Europass je súbor dokumentov, ktorý pomáha ľuďom prezentovať ich schopnosti a kvalifikácie v štandardnom celoeurópskom formáte. Zamestnávatelia tak jednoduchšie získajú prehľad o kvalifikáciách získaných v iných krajinách a záujemcovia sa môžu v zahraničí ľahšie uchádzať o prácu.

Socha Erazma © Erazmova univerzita v Rotterdame

Program EÚ pre štúdium v zahraničí je pomenovaný po Erazmovi Rotterdamskom, učencovi zo 16. storočia.

Kvalifikácie – porovnateľnosť a uznávanie

Európsky kvalifikačný rámec English zjednodušuje porovnávanie rôznych národných kvalifikácií prepojením skúšok a stupňov vzdelania do spoločného referenčného rámca. Rámec má podporiť Európanov v štúdiu a práci v zahraničí.

Odborné vzdelávanie a odborná príprava

V rámci kodanského procesu európske krajiny (vrátane všetkých členských štátov EÚ), odborové organizácie a zamestnávatelia spolupracujú na zlepšení odborného vzdelávania a odbornej prípravy. Medzi výsledky tejto spolupráce patria európsky systém kreditov a sieť pre zabezpečenie kvality English, ktoré pomáhajú ľuďom pracovať a študovať v zahraničí.

Vyššie vzdelávanie

Cieľom bolonského procesu a vytvorenia európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania English je zjednodušenie pohybu medzi vzdelávacími systémami v Európe pomocou podpory vzájomného uznávania období štúdia, porovnateľných kvalifikácií a jednotných noriem kvality. 

Inovácie a podnikanie

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Hlavným poslaním EIT English je spojiť najlepšie európske vysokoškolské inštitúcie, výskumné centrá a podniky s cieľom sústrediť záujem na hlavné sociálne výzvy.

Výskum – Program Marie Skłodowskej-Curie

Schéma Marie Skłodowskej-Curie podporuje kariérny rozvoj a odborné vzdelávanie vedcov vo všetkých vedeckých disciplínach najmä tým, že im pomáha študovať a pracovať v rôznych krajinách a odvetviach.

Na začiatok

Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport

Dátum uverejnenia: marci 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

  • Európska nadácia pre odborné vzdelávanieEnglish (en)
  • Podpora možností pokročilého vzdelávania a odbornej prípravy vo východnej Európe a na KaukazeEnglish (en)
  • Sieť EurydiceEnglish (en)
  • Erasmus +English (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?