Educaţie, formare şi tineret


Fiecare ţară din UE îşi stabileşte propria politică în domeniul educaţiei. În acelaşi timp, Uniunea sprijină statele membre în stabilirea unor obiective comune şi în ceea ce priveşte schimbul de bune practici. În viitor, succesul ei va depinde de o populaţie cu un nivel de educaţie ridicat, care îi va permite să fie competitivă într-o economie globalizată, bazată pe cunoaştere.
De asemenea, UE finanţează programe prin care îi ajută pe cetăţeni să studieze, să se formeze, să urmeze un stagiu sau să facă voluntariat în străinătate, precum şi să promoveze învăţarea limbilor străine şi învăţarea on-line.

Schimburi educaţionale pentru elevi şi profesori

Pentru perioada 2007-2103, UE a alocat aproape 13 miliarde de euro unor programe menite să stimuleze învăţarea de-a lungul vieţii şi schimburile internaţionale. Principalele programe sunt:

 • Leonardo da Vinci: sprijină formarea profesională, în special prin plasarea tinerilor ucenici şi stagiari în întreprinderi din alte ţări şi prin proiecte de cooperare între instituţiile de formare profesională şi întreprinderi;
 • Studii în străinătate în cadrul programului Erasmus: din 1987 şi până în prezent, au efectuat stagii Erasmus 2,5 milioane de studenţi şi cadre universitare. Erasmus Mundus le permite absolvenţilor de studii superioare şi cadrelor universitare din toată lumea să îşi obţină diploma de master sau de doctorat urmând cursuri organizate de universităţi europene;
 • Grundtvig: finanţează programe de formare pentru adulţi, în special parteneriate şi reţele;
 • Comenius: oferă un cadru de cooperare între şcoli şi profesori, facilitează schimburile de elevi între licee şi dezvoltarea parteneriatelor şcolare cu ajutorul internetului (eTwinning);
 • Acţiunile Marie Curie: le oferă cercetătorilor, începând cu cei care au absolvit studii postuniversitare, posiblitatea de a se forma profesional şi de a beneficia de oportunităţi internaţionale.
Grup de ucenici © Carofoto

Recunoaşterea calificărilor profesionale la nivel european reprezintă o prioritate.

De asemenea, multe dintre aceste programe sunt deschise participării elevilor, profesorilor şi instituţiilor de învăţământ din alte ţări, în special din cele aflate în imediata vecinătate a UE sau care intenţionează să adere la Uniune. UE promovează, în egală măsură, schimburi şi cursuri pe tema integrării europene cu aproximativ 80 de ţări din întreaga lume.

Europass: pentru o mai bună înţelegere a calificărilor şi competenţelor dumneavoastră

Documentele Europass îi ajută pe cetăţeni să îşi prezinte competenţele şi calificările folosind un format standard, care le permite angajatorilor să identifice mai uşor calificările acordate în alte ţări, iar lucrătorilor să îşi căute un loc de muncă în străinătate. Documentele sunt următoarele:

Statuia lui Erasmus © Universitatea Erasmus din Rotterdam

Programul european Erasmus, care le permite tinerilor să studieze în străinătate, poartă numele unui mare savant din secolul al XVI-lea.

Calificări – asigurarea comparabilităţii şi facilitarea recunoaşterii

În plus faţă de documentele Europass, Cadrul european al calificărilor (CEC) ameliorează gradul de comparabilitate a sistemelor naţionale de calificare. Fiecare nouă calificare emisă în UE face acum trimitere la unul din cele opt nivele de referinţă prevăzute de cadrul european al calificărilor.

Educaţie şi formare profesională

Un număr de 33 de ţări europene (inclusiv toate ţările UE) discută teme legate de educaţie şi de formarea profesională prin intermediul „procesului de la Copenhaga”, care include un sistem european de credite şi reţeaua de asigurare a calităţii.

Învăţământ superior

UE colaborează cu alte 20 de ţări în cadrul „procesului de la Bologna”, pentru a crea Spaţiul european al învăţământului superior English . Acest proces promovează recunoaşterea reciprocă a perioadelor de studiu, calificări comparabile şi standarde uniforme de calitate.

Comunităţile cunoaşterii şi inovaţiei

Institutul European de Inovare şi Tehnologie English (EIT) contribuie la traducerea rezultatelor cercetării în aplicaţii comerciale reunind universităţi, organizaţii active în domeniul cercetării, companii şi fundaţii. Printre priorităţile sale figurează schimbările climatice, sursele regenerabile de energie şi noua generaţie de tehnologie a informaţiei şi comunicaţiilor. Pentru perioada 2008-2013, a primit o finanţare de 309 milioane de euro.

Oportunităţi pentru tineri

Iniţiativa Tineretul în mişcare English (en) are drept obiectiv să amelioreze educaţia tinerilor şi să le sporească şansele de a găsi un loc de muncă, prin măsuri menite să:

 • sporească relevanţa educaţiei şi formării;
 • încurajeze un număr mai mare de tineri să profite de burse europene pentru a studia sau pentru a urma cursuri de formare în altă ţară;
 • îndemne ţările UE să simplifice trecerea de la statutul de student la cel de angajat.

Strategia UE pentru tineret (2009) îşi propune să le ofere şanse egale tinerilor la nivel de învăţământ şi pe piaţa muncii şi îi încurajează pe aceştia să fie cetăţeni activi şi să participe la viaţa societăţii.

Tineretul în acţiune militează pentru implicarea în proiecte comunitare şi de sprijin, care să le dea tinerilor sentimentul că sunt cetăţeni europeni (de exemplu prin misiuni de voluntariat în altă ţară, prin intermediul Serviciului european de voluntariat). În perioada 2007-2013, UE va investi în aceste activităţi aproape 900 de milioane de euro.

Începutul paginii

Începutul paginiiRămâi conectat

Facebook

 • Fundaţia Europeană de FormareEnglish (en)
 • Sprijin pentru posibilităţi avansate de învăţare şi formare profesională în Europa de Est şi CaucazEnglish (en)
 • Reţeaua EurydiceEnglish (en)
 • Erasmus +English (en)

Începutul paginii

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: