Kształcenie, szkolenie, młodzież


Każdy z krajów UE sam kształtuje swoją politykę edukacyjną, jednak UE wspiera je w tym zadaniu, określając wspólne cele i upowszechniając dobre wzorce.

Celem głównego unijnego programu w dziedzinie edukacji, Erasmus+ Englishfrançais , jest zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży i zwiększanie jej szans na rynku pracy poprzez edukację.

Możliwości dla młodzieży

Grupa praktykantów © Carofoto

Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych jest priorytetem UE.

Strategia UE na rzecz młodzieży English (en) ma na celu zagwarantowanie młodym ludziom równych szans w zakresie dostępu do edukacji i rynku pracy oraz umożliwienie im aktywnego udziału w życiu społecznym.

Erasmus+, edukacja, szkolenia, młodzież, sport

  • Łączny budżet – 14,7 mld euro (40 proc. więcej niż w poprzednim okresie finansowania, który zakończył się w 2013 r.)
  • Uczestnicy – 4 mln osób (przeważnie młodych) pragnących studiować, szkolić się, zdobywać doświadczenie zawodowe lub jako wolontariusz za granicą
  • W ramach programu ponad 125 tys. organizacji będzie współpracować z organizacjami z innych krajów przy opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i dydaktycznych oraz dotyczących pracy.

Erasmus + zastępuje 7 wcześniejszych programów UE w tych dziedzinach i upraszcza dostęp do finansowania, w tym – po raz pierwszy – w dziedzinie sportu.

Europass – standardowe CV

Dokumenty Europass pomagają zaprezentować swoje umiejętności i kwalifikacje w obowiązującym w całej Europie standardowym formacie, dzięki czemu pracodawcom łatwiej jest zrozumieć istotę kwalifikacji uzyskanych w innych krajach, a pracownikom ubiegać się o pracę za granicą. Dokumenty te obejmują:

Pomnik Erazma z Rotterdamu © Uniwersytet Erazma w Rotterdamie

Unijny program wymian studenckich nosi imię szesnastowiecznego humanisty Erazma z Rotterdamu.

Kwalifikacje – zapewnienie porównywalności i ułatwienie uznawania

Dzięki europejskim ramom kwalifikacji English można łatwiej porównać krajowe systemy kwalifikacji, ponieważ egzaminy i poziomy edukacji można odnieść do wspólnych ram referencyjnych. Ramy te mają na celu pomóc Europejczykom studiować i pracować za granicą.

Kształcenie i szkolenie zawodowe

W ramach „procesu kopenhaskiego” kraje europejskie (w tym wszystkie państwa czonkowskie UE), związki zawodowe i pracodawcy wspólnie pracują nad ulepszaniem systemów kształcenia i szkoleń zawodowych. Wynikiem tej współpracy jest między innymi europejski system transferu punktówsystemy zapewniania jakości English, dzięki którym studiowanie lub praca za granicą są łatwiejsze.

Szkolnictwo wyższe

Celem „procesu bolońskiego” i europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego English jest umożliwienie studentom poruszania się pomiędzy różnymi systemami edukacji, co zdecydowanie ułatwiają: wzajemne uznawanie okresów studiów za granicą, porównywalne kwalifikacje i jednakowe normy jakości.

Innowacje i przedsiębiorczość

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

EIT English stanowi forum, w ramach którego najlepsze uczelnie wyższe, ośrodki badawcze i firmy wspólnie zajmują się największymi wyzwaniami społecznymi.

Badania naukowe – program „Maria Skłodowska-Curie”

Program „Maria Skłodowska-Curie” wspiera rozwój zawodowy naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, przede wszystkim umożliwiając im studia lub pracę w różnych krajach i sektorach.

Początek strony

Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport

Opublikowano w marcu 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyBądźmy w kontakcie

Facebook

  • Europejska Fundacja KształceniaEnglish (en)
  • Szkolenia na poziomie zaawansowanym i centrum zasobów w Europie Wschodniej i na KaukazieEnglish (en)
  • Sieć EurydiceEnglish (en)
  • Erasmus +English (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?