Kształcenie, szkolenie, młodzież


Każdy z krajów UE sam kształtuje swoją politykę edukacyjną, jednak UE wspiera je w tym zadaniu, określając wspólne cele i upowszechniając dobre wzorce.

Celem głównego unijnego programu w dziedzinie edukacji, Erasmus+ Englishfrançais , jest zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży i zwiększanie jej szans na rynku pracy poprzez edukację.

Możliwości dla młodzieży

Grupa praktykantów © Carofoto

Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych jest priorytetem UE.

Strategia UE na rzecz młodzieży Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) ma na celu zagwarantowanie młodym ludziom równych szans w zakresie dostępu do edukacji i rynku pracy oraz umożliwienie im aktywnego udziału w życiu społecznym.

Erasmus+, edukacja, szkolenia, młodzież, sport

  • Łączny budżet – 14,7 mld euro (40 proc. więcej niż w poprzednim okresie finansowania, który zakończył się w 2013 r.)
  • Uczestnicy – 4 mln osób (przeważnie młodych) pragnących studiować, szkolić się, zdobywać doświadczenie zawodowe lub jako wolontariusz za granicą
  • W ramach programu ponad 125 tys. organizacji będzie współpracować z organizacjami z innych krajów przy opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i dydaktycznych oraz dotyczących pracy.

Erasmus + zastępuje 7 wcześniejszych programów UE w tych dziedzinach i upraszcza dostęp do finansowania, w tym – po raz pierwszy – w dziedzinie sportu.

Europass – standardowe CV

Dokumenty Europass pomagają zaprezentować swoje umiejętności i kwalifikacje w obowiązującym w całej Europie standardowym formacie, dzięki czemu pracodawcom łatwiej jest zrozumieć istotę kwalifikacji uzyskanych w innych krajach, a pracownikom ubiegać się o pracę za granicą. Dokumenty te obejmują:

Pomnik Erazma z Rotterdamu © Uniwersytet Erazma w Rotterdamie

Unijny program wymian studenckich nosi imię szesnastowiecznego humanisty Erazma z Rotterdamu.

Kwalifikacje – zapewnienie porównywalności i ułatwienie uznawania

Dzięki europejskim ramom kwalifikacji English można łatwiej porównać krajowe systemy kwalifikacji, ponieważ egzaminy i poziomy edukacji można odnieść do wspólnych ram referencyjnych. Ramy te mają na celu pomóc Europejczykom studiować i pracować za granicą.

Kształcenie i szkolenie zawodowe

W ramach „procesu kopenhaskiego” kraje europejskie (w tym wszystkie państwa czonkowskie UE), związki zawodowe i pracodawcy wspólnie pracują nad ulepszaniem systemów kształcenia i szkoleń zawodowych. Wynikiem tej współpracy jest między innymi europejski system transferu punktówsystemy zapewniania jakości English, dzięki którym studiowanie lub praca za granicą są łatwiejsze.

Szkolnictwo wyższe

Celem „procesu bolońskiego” i europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego English jest umożliwienie studentom poruszania się pomiędzy różnymi systemami edukacji, co zdecydowanie ułatwiają: wzajemne uznawanie okresów studiów za granicą, porównywalne kwalifikacje i jednakowe normy jakości.

Innowacje i przedsiębiorczość

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

EIT English stanowi forum, w ramach którego najlepsze uczelnie wyższe, ośrodki badawcze i firmy wspólnie zajmują się największymi wyzwaniami społecznymi.

Badania naukowe – program „Maria Skłodowska-Curie”

Program „Maria Skłodowska-Curie” wspiera rozwój zawodowy naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, przede wszystkim umożliwiając im studia lub pracę w różnych krajach i sektorach.

Początek strony

Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport

Tekst zaktualizowano w listopadzie 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyBądźmy w kontakcie

Facebook

  • Europejska Fundacja KształceniaEnglish (en)
  • Szkolenia na poziomie zaawansowanym i centrum zasobów w Europie Wschodniej i na KaukazieEnglish (en)
  • Sieć EurydiceEnglish (en)
  • Erasmus +English (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?