Onderwijs, opleiding, jeugdzaken


Alle EU-landen hebben hun eigen onderwijsbeleid, maar de EU steunt hen bij het vaststellen van gemeenschappelijke doelstellingen en het uitwisselen van goede werkwijzen. Voor het toekomstige economische succes van de EU is het belangrijk dat de bevolking goed opgeleid is zodat we meekunnen in de geglobaliseerde kenniseconomie.
De EU steunt ook programma's die mensen een kans geven te studeren, een opleiding te volgen of vrijwilligerswerk in het buitenland te doen, een taal te leren of online een opleiding te volgen.

Uitwisselingen voor studenten en docenten

Voor de jaren 2007-2013 heeft de EU bijna 13 miljard euro beschikbaar gesteld voor levenslang leren en uitwisselingen. De belangrijkste programma's zijn:

 • Leonardo da Vinci: financiert beroepsopleidingen, in het bijzonder stages voor jonge werknemers in bedrijven buiten het eigen land, en samenwerkingsprojecten tussen opleidingsinstellingen en bedrijven.
 • Erasmus (studeren in het buitenland): sinds 1987 zijn 2,5 miljoen studenten en universitair medewerkers met Erasmus een tijd naar het buitenland gegaan. Erasmus Mundus stelt studenten en academici van over de hele wereld in staat een master- of doctorstitel te behalen dankzij lessen aan diverse Europese universiteiten.
 • Grundtvig: financiert programma's voor volwassenenonderwijs en in het bijzonder transnationale partnerschappen en netwerken.
 • Comenius: financiert samenwerking tussen scholen en hun leerkrachten, uitwisselingen van middelbare scholieren en partnerschappen tussen scholen via internet (eTwinning).
 • Marie Curie: financiert beroepsopleidingen en internationale mobiliteit voor onderzoekers vanaf masterniveau.
Een groep leerlingen © Carofoto

De erkenning van beroepskwalificaties in de hele EU is een prioriteit.

Veel van deze programma's kunnen ook gebruikt worden door studenten, leerkrachten en onderwijsinstellingen in niet-EU-landen, vooral door buurlanden die aan de EU grenzen of die willen toetreden. De EU bevordert ook uitwisselingen op onderwijsgebied en cursussen over Europese integratie in ongeveer 80 landen wereldwijd.

Europass: maakt duidelijk wat uw diploma's en ervaring waard zijn

Europass-documenten helpen mensen hun vaardigheden en diploma's in standaardformaat te presenteren zodat werkgevers kwalificaties uit verschillende landen eenvoudiger kunnen vergelijken en werkzoekenden kunnen solliciteren op banen in het buitenland. De Europass-documenten zijn:

Standbeeld van Erasmus © Erasmus Universiteit Rotterdam

Het EU-systeem voor studeren in het buitenland is genoemd naar Erasmus, een geleerde uit de 16e eeuw.

Diploma's en kwalificaties vergelijken en erkennen

Naast de Europass-documenten, maakt het Europees Kwalificatiekader (EQF) de nationale diplomastelsels vergelijkbaarder. Alle nieuwe kwalificaties die in de EU worden toegekend, verwijzen naar een van de acht EQF-referentieniveaus.

Beroepsonderwijs en -opleiding

33 Europese landen, waaronder alle EU-landen, zijn in overleg over beroepsopleiding en onderwijs via het proces van Kopenhagen, dat o.a. een Europees studiepuntenstelsel en een netwerk voor kwaliteitsborging omvat.

Hoger onderwijs

De EU werkt samen met 20 andere landen om in het kader van het zogenaamde Bolognaproces een Europese ruimte voor hoger onderwijs (EHEA) English tot stand te brengen. Dit moet leiden wederzijdse erkenning van studieperiodes, vergelijkbare kwalificaties en uniforme kwaliteitsnormen.

Kennis- en innovatiegemeenschappen

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) English helpt om onderzoeksresultaten om te zetten in commerciële toepassingen door universiteiten, onderzoeksorganisaties, bedrijven en stichtingen bijeen te brengen. De prioriteit ligt bij klimaatverandering, duurzame energiebronnen en een volgende generatie van informatie- en communicatietechnologie. In de periode 2008-2013 kreeg het EIT 309 miljoen euro EU-financiering.

Kansen voor jongeren

Het initiatief Jeugd in beweging English (en) wil bijdragen aan de opleiding en inzetbaarheid van jongeren door:

 • verbetering van de relevantie van onderwijs en opleidingen;
 • jongeren aan te moedigen gebruik te maken van EU-beurzen om in het buitenland te studeren;
 • EU-landen aan te zetten tot het vereenvoudigen van de overstap van opleiding naar werk.

De EU-strategie voor jongeren (2009) streeft naar gelijke kansen voor jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en moedigt jongeren aan om actief deel te nemen aan de maatschappij.

Jeugd in Actie stimuleert een actieve deelname aan de gemeenschap en steunt projecten waardoor jongeren meer gevoel krijgen voor het EU-burgerschap, bijvoorbeeld door Europees vrijwilligerswerk in het buitenland te verrichten. Voor de periode 2007-2013 heeft de EU hiervoor bijna 900 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Naar boven

Naar bovenBlijf in contact

Facebook

 • Europese Stichting voor opleidingEnglish (en)
 • Ondersteuning van geavanceerde leer- en opleidingsmogelijkheden in Oost-Europa en de KaukasusEnglish (en)
 • Eurydice-netwerkEnglish (en)
 • Erasmus +English (en)

Naar boven

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?