You are here:

Edukazzjoni, taħriġ u żgħażagħ

Il-pajjiżi tal-UE huma responsabbli għas-sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ tagħhom stess, iżda l-UE tgħinhom biex jiffissaw miri konġunti u jaqsmu l-aħjar prattiki bejniethom.

Il-programm il-ġdid Erasmus+ hu mfassal biex jittratta l-qgħad fost iż-żgħażagħ billi jtejjeb il-ħiliet u l-impjegabilità taż-żgħażagħ.

Opportunitajiet għaż-żgħażagħ

L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ tippromwovi opportunitajiet indaqs għaż-żgħażagħ fl-edukazzjoni u fl-impjiegi u tħeġġiġhom biex ikollhom rwol attiv fis-soċjetà.

Il-programm Erasmus+ – edukazzjoni, taħriġ taż-żgħażagħ u sport

  • Baġit totali - €14.7 bn (40% aktar mill-perjodu ta' finanzjament preċedenti, li spiċċa fl-2013)
  • Se jgħin iktar minn 4 miljun persuna, (ħafna minnhom żgħażagħ) biex jistudjaw, jitħarrġu, jiksbu esperjenza tax-xogħol jew iwettqu volontarjat barra pajjiżhom
  • Il-programm se jgħin ukoll aktar minn 125,000 organizzazzjoni biex jaħdmu ma' pari f'pajjiżi oħrajn biex jinnovaw u jimmodernizzaw il-prattiki tat-tagħlim u tal-ħidma taż-żgħażagħ.

Europass – CV standard

Europass huwa sett ta' dokumenti li jgħinu lin-nies jippreżentaw il-ħiliet u l-kwalifiki tagħhom f'format standard mal-Ewropa kollha. Dan jippermetti lil dawk li jħaddmu biex jifhmu l-kwalifiki barranin u jgħinu lill-ħaddiema japplikaw għal xogħol barra minn pajjiżhom.

Kwalifiki – il-komparabbiltà u r-rikonoxximent

Il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel   English (en) jagħmilha aktar faċli li jitqabblu kwalifiki nazzjonali differenti billi l-eżamijiet u l-livelli edukattivi jiġu llinkjati ma' qafas komuni ta' referenza. Hu mfassal biex jgħin lill-Ewropej jistudjaw u jaħdmu barra minn pajjiżhom.

L-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali

Permezz tal-Proċess ta' Kopenħagen Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel   čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) magyar (hu) română (ro) suomi (fi) svenska (sv) il-pajjiżi Ewropej (inklużi l-pajjiżi kollha tal-UE), it-trejdunjins u min iħaddem jikkooperaw biex itejbu t-taħriġ u l-edukazzjoni vokazzjonali. Riżultat wieħed ta' dan hija s-sistema Ewropea tal-krediti u n-netwerk tal-assigurazzjoni tal-kwalità Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel   English (en) li jgħinu lill-persuni sabiex jaħdmu u jistudjaw barra minn pajjiżhom.

L-edukazzjoni għolja

Il-Proċess ta' Bologna u l-Qasam tal-Edukazzjoni Għolja Ewropea Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel   English (en) għandhom l-għan li jagħmluha iktar faċli li wieħed jiċċaqlaq bejn sistemi tal-edukazzjoni fl-Ewropa billi jippromwovu r-rikonoxximent reċiproku ta' perjodi ta' studju, kwalifiki komparabbli u standards uniformi tal-kwalità.

L-innovazzjoni u l-intraprenditorija

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknologija (EIT)

Il-mandat tal-EIT Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel   English (en) huwa li jiġbor flimkien l-aqwa istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja Ewropej, ċentri tar-riċerka u negozji biex jiffukaw fuq l-akbar sfidi soċjali.

Riċerka – Programm Marie Skłodowska-Curie

L-iskema Marie Skłodowska-Curie tappoġġja l-iżvilupp tal-karriera u t-taħriġ għar-riċerkaturi fid-dixxiplini xjentifiċi kollha, speċjalment billi tgħinhom jistudjaw u jaħdmu f'pajjiżi u setturi differenti.