Izglītība, mācības, jaunatne


Katra ES dalībvalsts īsteno pati savu izglītības politiku, bet ES tām palīdz, izvirzot vienotus mērķus un izplatot paraugpraksi.

Šajā jomā svarīgākā programma ir “Erasmus+” Englishfrançais , kuras galvenais mērķis ir novērst jaunatnes bezdarbu, palīdzēt pilnveidot prasmes un vairot piemērotību darba tirgus prasībām.

Iespējas jauniešiem

Mācekļu grupa © Carofoto

Profesionālās kvalifikācijas atzīšana visā ES ir viena no prioritātēm.

ES jaunatnes stratēģijas Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) princips ir visiem jauniešiem nodrošināt vienādas iespējas izglītoties un būt veiksmīgiem darba tirgū, un tā rosina jaunus cilvēkus būt aktīviem pilsoņiem un piedalīties sabiedrības dzīvē.

“Erasmus+”: izglītība, mācības, jaunatne

  • Kopējais budžets — 14,7 miljardi eiro (par 40 % lielāks salīdzinājumā ar iepriekšējo finansēšanas periodu, kas beidzās 2013. gadā).
  • Programma palīdzēs 4 miljoniem cilvēku, galvenokārt —jauniešiem — studēt, iegūt darba pieredzi vai veikt brīvprātīgo darbu ārzemēs.
  • Šī programma palīdzēs arī vairāk nekā 125 000 organizāciju sadarboties ar partneriem citās valstīs, lai modernizētu mācīšanas metodes un darbu ar jaunatni un šai jomā ieviestu pilnīgi jaunas metodes.

“Erasmus+” aizstāj 7 līdzšinējās ES programmas, kas bija paredzētas šai jomai. Līdz ar to finansējumu saņemt ir vienkāršāk, un pirmo reizi tas paredzēts arī sportam.

Europass — vienota parauga CV

Europass ir dokumentu paraugu komplekts, ar kura palīdzību cilvēkiem ir vieglāk iespējamo darba devēju iepazīstināt ar savām prasmēm un kvalifikāciju standartizētā formātā, kas ir vienāds visā ES. Līdz ar to darba devējiem ir vieglāk saprast citā valstī iegūtu kvalifikāciju, bet darba ņēmējiem — pieteikties vakancēm ārzemēs.

Erasma statuja © Erasmus University Rotterdam

Studijām ārvalstīs paredzētā ES programma ir nodēvēta 16. gadsimta zinātnieka Erasma vārdā.

Kvalifikācijas salīdzināmība un atzīšana

Pateicoties Eiropas kvalifikācijas sistēmai English , ir vieglāk salīdzināt dažādās valstīs iegūtu kvalifikāciju, eksāmenus un iegūto kvalifikācijas līmeni salīdzinot vienotā atsauces sistēmā. Šī sistēma palīdz eiropiešiem doties uz ārzemēm studēt vai strādāt.

Profesionālā izglītība un arodmācības

Īstenojot tā saukto Kopenhāgenas procesu , Eiropas valstis (tostarp — visas ES dalībvalstis), arodbiedrības un darba ņēmēju pārstāvji sadarbojas, lai uzlabotu profesionālo izglītību un mācības. Viens no minētās sadarbības rezultātiem ir Eiropas kredītpunktu pārneses sistēma un kvalitātes nodrošināšanas tīkls English, kas iedzīvotājiem palīdz strādāt un studēt ārzemēs.

Augstākā izglītība

Boloņas procesa un Eiropas augstākās izglītības telpas English izveides mērķis ir Eiropā atvieglot pāreju no vienas valsts izglītības sistēmas uz citas valsts izglītības sistēmu, savstarpēji atzīstot studiju periodus, veicinot salīdzināmu kvalifikāciju un vienotus kvalitātes standartus.

Inovācija un uzņēmējdarbības gars

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

EIT English galvenais uzdevums ir savest kopā Eiropas vislabākās augstākās izglītības iestādes, pētniecības centrus un uzņēmumus, lai pievērstos būtiskām sabiedrības problēmām.

Pētniecība: Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma atbalsta visu zinātnes disciplīnu pētnieku karjeras attīstību un mācības, galvenokārt — viņiem palīdzot studēt un strādāt dažādās valstīs un nozarēs.

Uz augšu

Izglītība, apmācība, jaunatne un sports

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembrī.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuEsiet informēti

Facebook

  • Eiropas Izglītības fondsEnglish (en)
  • Atbalsts progresīvai apmācībai un mācību iespējām Austrumeiropas un Kaukāza valstīsEnglish (en)
  • “Eurydice” tīklsEnglish (en)
  • Erasmus +English (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?