Obrazovanje, osposobljavanje i mladi


Države članice nadležne su za svoje sustave obrazovanja i osposobljavanja, a EU ih podupire u postavljanju zajedničkih ciljeva i širenju dobre prakse.

Novi program Erasmus+ namijenjen je rješavanju problema nezaposlenosti mladih poboljšanjem njihovih vještina i zapošljivosti.

Mogućnosti za mlade

Strategijom EU-a za mlade Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) promiču se jednake mogućnosti za mlade u obrazovanju i u zapošljavanju te se mlade potiče na aktivno sudjelovanje u društvu.

Program Erasmus+ – obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport

  • Ukupni proračun – 14,7 milijardi EUR (40% više u odnosu na prethodno razdoblje financiranja koje je završilo 2013.)
  • Programom će se pomoći više od 4 milijuna osoba, većinom mladih, da studiraju, osposobljavaju se, prikupljaju radno iskustvo ili volontiraju u inozemstvu.
  • Pomoći će se i više od 125 000 organizacija kako bi u suradnji sa srodnim organizacijama u inozemstvu obnovile i modernizirale metode podučavanja i rad s mladima.

Europass – standardni životopis

U Europassu je sadržano više dokumenata kojima se kandidatima/podnositeljima zahtjeva omogućuje predstavljanje vještina i kvalifikacija u standardnom formatu na europskoj razini. To poslodavcima omogućuje bolje razumijevanje kvalifikacija iz drugih zemalja, a radnicima pomaže u pronalaženju zaposlenja u inozemstvu.

Kvalifikacije – usporedivost i priznavanje

Europskim kvalifikacijskim okvirom Englishomogućena je lakša usporedivost različitih nacionalnih sustava, uspostavljanjem poveznice između ispita i stupnjeva obrazovanja i zajedničkog referentnog okvira. Okvirom se nastoji Europljanima olakšati studij i rad u inozemstvu.

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

U okviru kopenhaškog procesa europske zemlje (uključujući sve države članice EU-a), sindikati i poslodavci surađuju na unaprjeđivanju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Rezultati toga su, među ostalim, Europski sustav bodova i mreža osiguranja kvalitete English kojima se olakšava rad i studij u inozemstvu.

Visoko obrazovanje

Svrha je Bolonjskog procesa i Europskog prostora visokog obrazovanja Englisholakšati prijelaz iz jednog europskog obrazovnog sustava u drugi, promičući uzajamno priznavanje razdoblja studiranja, usporedive kvalifikacije i ujednačene standarde kvalitete.

Inovacije i poduzetništvo

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

Osnovna zadaća EIT-a English jest omogućiti suradnju najboljih europskih visokoškolskih ustanova, istraživačkih centara i poduzeća u cilju rješavanja velikih društvenih izazova.

Istraživanje – program Marie Skłodowska-Curie

Programom Marie Skłodowska-Curie podupiru se profesionalni razvoj i osposobljavanje za istraživače u svim područjima znanosti, osobito na način da im se olakšava studij i rad u različitim zemljama i sektorima.

Vrh

Obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport

Rukopis ažuriran u Studenome 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


VrhOstanite povezani

Facebook

  • Europska zaklada za stručnu izobrazbuEnglish (en)
  • Podrška za napredno učenje i mogućnosti obuke u istočnoj Europi i KavkazuEnglish (en)
  • Mreža EurydiceEnglish (en)
  • Erasmus +English (en)

Vrh

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?