You are here:

Obrazovanje, osposobljavanje i mladi

Države članice nadležne su za svoje sustave obrazovanja i osposobljavanja, a EU ih podupire u postavljanju zajedničkih ciljeva i širenju dobre prakse.

Novi program Erasmus+ namijenjen je rješavanju problema nezaposlenosti mladih poboljšanjem njihovih vještina i zapošljivosti.

Mogućnosti za mlade

Strategijom EU-a za mlade promiču se jednake mogućnosti za mlade u obrazovanju i u zapošljavanju te se mlade potiče na aktivno sudjelovanje u društvu.

Program Erasmus+ – obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport

  • Ukupni proračun – 14,7 milijardi EUR (40% više u odnosu na prethodno razdoblje financiranja koje je završilo 2013.)
  • Programom će se pomoći više od 4 milijuna osoba, većinom mladih, da studiraju, osposobljavaju se, prikupljaju radno iskustvo ili volontiraju u inozemstvu.
  • Pomoći će se i više od 125 000 organizacija kako bi u suradnji sa srodnim organizacijama u inozemstvu obnovile i modernizirale metode podučavanja i rad s mladima.

Europass – standardni životopis

U Europassu je sadržano više dokumenata kojima se kandidatima/podnositeljima zahtjeva omogućuje predstavljanje vještina i kvalifikacija u standardnom formatu na europskoj razini. To poslodavcima omogućuje bolje razumijevanje kvalifikacija iz drugih zemalja, a radnicima pomaže u pronalaženju zaposlenja u inozemstvu.

Kvalifikacije – usporedivost i priznavanje

Europskim kvalifikacijskim okvirom Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) omogućena je lakša usporedivost različitih nacionalnih sustava, uspostavljanjem poveznice između ispita i stupnjeva obrazovanja i zajedničkog referentnog okvira. Okvirom se nastoji Europljanima olakšati studij i rad u inozemstvu.

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

U okviru kopenhaškog procesa Odaberi prijevod prethodne poveznice   čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) magyar (hu) română (ro) suomi (fi) svenska (sv) europske zemlje (uključujući sve države članice EU-a), sindikati i poslodavci surađuju na unaprjeđivanju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Rezultati toga su, među ostalim, Europski sustav bodova i mreža osiguranja kvalitete Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) kojima se olakšava rad i studij u inozemstvu.

Visoko obrazovanje

Svrha je Bolonjskog procesa i Europskog prostora visokog obrazovanja Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) olakšati prijelaz iz jednog europskog obrazovnog sustava u drugi, promičući uzajamno priznavanje razdoblja studiranja, usporedive kvalifikacije i ujednačene standarde kvalitete.

Inovacije i poduzetništvo

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

Osnovna zadaća EIT-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) jest omogućiti suradnju najboljih europskih visokoškolskih ustanova, istraživačkih centara i poduzeća u cilju rješavanja velikih društvenih izazova.

Istraživanje – program Marie Skłodowska-Curie

Programom Marie Skłodowska-Curie podupiru se profesionalni razvoj i osposobljavanje za istraživače u svim područjima znanosti, osobito na način da im se olakšava studij i rad u različitim zemljama i sektorima.