Obrazovanje, osposobljavanje i mladi


Svaka država članica kreira vlastitu obrazovnu politiku, a EU je podupire u postavljanju zajedničkih ciljeva i širenju dobre prakse. Budući gospodarski uspjeh EU-a ovisi o visokoobrazovanom stanovništvu koje je preduvjet za učinkovito natjecanje u globaliziranom gospodarstvu temeljenom na znanju.
EU financira programe za pomoć u području obrazovanja, osposobljavanja, stručne radne prakse i volontiranja u inozemstvu te promiče učenje jezika i e-učenje.

Razmjene studenata i nastavnika

EU je u razdoblju od 2007. do 2013. dodijelio gotovo 13 milijardi eura za cjeloživotno učenje i razmjene širom svijeta. Glavni su programi:

 • Leonardo da Vinci: strukovno osposobljavanje, osobito stručna praksa za mlade pripravnike u gospodarskim subjektima izvan njihove zemlje te projekti suradnje između ustanova za strukovno osposobljavanje i poduzeća.
 • Erasmus studij u inozemstvu: 2,5 milijuna studenata i sveučilišnog osoblja bilo je od 1987. na stručnoj praksi u okviru programa Erasmus. Erasmus Mundus namijenjen je studentima poslijediplomskih studija i akademskom osoblju iz cijelog svijeta koji žele steći magistarski ili doktorski naslov na europskim sveučilištima.
 • Grundtvig: programi obrazovanja odraslih, osobito transnacionalna partnerstva i mreže.
 • Comenius: suradnja između škola i nastavnika, razmjene učenika u srednjoškolskom obrazovanju i školska partnerstva putem interneta (eTwinning).
 • Aktivnosti Marie Curie: stručno osposobljavanje i pružanje mogućnosti na međunarodnoj razini istraživačima svih stupnjeva poslijediplomskog studija.
Skupina pripravniika © Carofoto 

Glavna je zadaća priznavanje stručnih kvalifikacija na razini EU-a.

Mnogi od tih programa dostupni su studentima, nastavnicima i obrazovnim ustanovama i u zemljama izvan EU-a, osobito onima iz zemalja koje graniče s EU-om ili mu se namjeravaju pridružiti. Osim toga, zajedno s otprilike 80 zemalja iz čitavog svijeta EU promiče razmjene i tečajeve u vezi s europskom integracijom.

Europass: razumljivo predstavite svoje kvalifikacije i vještine

Dokumentima Europass omogućuje se predstavljanje vještina i kvalifikacija u standardnom formatu što poslodavcima omogućuje bolje razumijevanje kvalifikacija iz drugih zemalja, a radnicima olakšava pronalaženje zaposlenja u inozemstvu. To su sljededći dokumenti:

Kip Erazma © Sveučilište Erasmus u Roterdamu

EU-ov program studiranja u inozemstvu nazvan je po Erazmu, učenjaku iz 16. stoljeća.

Kvalifikacije – osigurati usporedivost i olakšati priznavanje

Osim dokumentima Europass i zajedničkim Europskim kvalifikacijskim okvirom (EKO) čini se nacionalne sustave kvalifikacije usporedivijima. Svaka nova kvalifikacija u EU-u usklađena je s jednom od osam referentnih razina unutar EKO-a.

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Trideset i tri europske zemlje (uključujući sve države članice EU-a) raspravljaju o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u okviru kopenhaškog procesa koji uključuje Europski sustav bodova i mrežu osiguranja kvalitete.

Visoko obrazovanje

Zajedno s 20 drugih zemalja EU sudjeluje u izradi Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) English u okviru bolonjskog procesa kojim se promiču uzajamno priznavanje razdoblja studiranja, usporedive kvalifikacije i ujednačeni standardi kvalitete.

Zajednice znanja i inovacija

Okupljanjem sveučilišta, istraživačkih organizacija, poduzeća i zaklada Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) English pridonosi u primjeni rezultata istraživanja u komercijalne svrhe. Prioriteti Instituta uključuju područja kao što su klimatske promjene, obnovljiva energija i sljedeća generacija informacijske i komunikacijske tehnologije. U razdoblju od 2008. do 2013. Institut je od EU-a primio financijska sredstva u iznosu od 309 milijuna eura.

Nove mogućnosti za mlade

Inicijativom Mladi u pokretu English (en) želi se povećati kvaliteta obrazovanja i zapošljivost mladih:

 • dajući veću važnost obrazovanju i osposobljavanju
 • poticanjem mladih da iskoriste stipendije EU-a za studij ili osposobljavanje u drugoj zemlji
 • poticanjem zemalja EU-a da pojednostavne prijelaz iz obrazovanja u rad.

Strategijom EU-a za mlade iz 2009. mladima se žele pružiti jednake mogućnosti u obrazovanju i na tržištu rada te ih se želi poticati na aktivno sudjelovanje u društvu.

Programom Mladi na djelu promiče se aktivno uključivanje mladih u društvo i podupiru projekti kojima im se pruža osjećaj građanstva EU-a, na primjer volontiranjem u drugoj zemlji putem Europske volonterske službe. U razdoblju od 2007. do 2013. EU će u navedene aktivnosti uložiti gotovo 900 milijuna eura.

Vrh

VrhOstanite povezani

Facebook

 • Europska zaklada za stručnu izobrazbuEnglish (en)
 • Podrška za napredno učenje i mogućnosti obuke u istočnoj Europi i KavkazuEnglish (en)
 • Mreža EurydiceEnglish (en)
 • Erasmus +English (en)

Vrh

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?