Oideachas, oiliúint agus an óige


Tá na tíortha ar fad san AE freagrach as a mbeartas oideachais féin agus a gcórais oiliúna féin, ach cabhraíonn an AE leo comhspriocanna a shocrú agus dea-chleachtas a mhalartú.

Tá sé i gceist ag an gclár suaitheanta sa réimse sin – Erasmus+ Englishfrançais – dul i ngleic le dífhostaíocht daoine óga agus cur lena scileanna agus lena seansanna fostaíochta.

Deiseanna do dhaoine óga

Grúpa printíseach © Carofoto

Tosaíocht is ea é cáilíochtaí gairmoideachais a aithint ar fud na hEorpa.

Le Straitéis an AE i leith na hÓige English (en) cuirtear chun cinn comhdheiseanna do dhaoine óga san oideachas agus ar an margadh fostaíochta agus spreagtar daoine óga le páirt ghníomhach a ghlacadh sa tsochaí.

Erasmus+ – Oideachas, oiliúint, an óige agus spórt

 • Buiséad iomlán – €14.7 billiún (méadú 40% ar an maoiniú don tréimhse a fhad le 2013)
 • Cabhrófar le breis is 4 mhilliún duine, daoine óga den chuid is mó, staidéar a dhéanamh, oiliúint a fháil, taithí oibre a fháil nó obair dheonach a dhéanamh thar lear.
 • Cabhrófar le breis is 125,000 eagraíocht freisin oibriú lena bpiaraí i dtíortha eile chun an cleachtas múinteoireachta agus an obair don óige a nuáil agus a nuachóiriú.

Tagann Erasmus+ i gcomharbacht ar 7 gclár de chuid an AE atá ann cheana sna réimsí seo, rud a chabhróidh rochtain a fháil ar mhaoiniú – agus a chuimsíonn, den chéad uair, maoiniú don spórt.

Europass – CV caighdeánach

Is sraith doiciméad é Europass a chabhraíonn le daoine a gcuid scileanna agus cáilíochtaí a chur i láthair i bhformáid chaighdeánach uile-Eorpach. Ar an gcaoi sin is fusa d'fhostóirí cáilíochtaí ó thíortha eile a thuiscint, agus d'oibrithe cur isteach ar phoist thar lear.

 • Curriculum Vitae (CV)
 • Pas Teanga - uirlis féinmheasúnaithe do scileanna agus cáilíochtaí teanga
 • Soghluaisteacht Europass - taifead ar thréimhsí staidéir thar lear
 • Forlíonadh Teastais Europass - scileanna atá léirithe le teastais ghairmoiliúna
 • Forlíonadh Dioplóma Europass - taifead ar cháilíochtaí ardoideachais
 • Pas Eorpach Scileanna - eolas cuimsitheach ar scileanna agus ar cháilíochtaí
Dealbh Erasmus © Ollscoil Erasmus Rotterdam

Is in ómós d'Erasmus, scoláire ón 16ú haois, a ainmníodh scéim an AE don staidéar thar lear.

Cáilíochtaí – inchomparáideacht agus aitheantas

Leis an gCreat Eorpach um Cháilíochtaí is fusa cáilíochtaí náisiúnta éagsúla a chur i gcomparáid lena chéile trí scrúduithe agus leibhéil oideachais a nascadh le comhchreat tagartha. Is éard is aidhm don chreat cabhrú le muintir na hEorpa dul chun cónaí thar lear chun staidéar a dhéanamh agus obair a fháil.

Gairmoideachas agus gairmoiliúint

Trí ‘Phróiseas Chóbanhávan’ oibríonn tíortha (gach Ballstát san AE san áireamh), ceardchumainn agus fostóirí na hEorpa i gcomhar lena chéile chun gairmoideachas agus gairmoiliúint a fheabhsú. As an gcomhar sin tháinig an Córas Creidiúna Eorpach agus an Líonra um Dhearbhú Cáilíochta English, a chabhraíonn le daoine obair a fháil agus staidéar a dhéanamh thar lear.

Ardoideachas

Is éard is aidhm do 'Phróiseas Bologna' agus seoladh an Réimse Ardoideachais Eorpaigh English é a dheanamh níos fusa aistriú idir chórais oideachais san Eoraip trí aithint chomhpháirteach ar thréimhsí staidéir, cáilíochtaí inchomparáide agus caighdeáin cháilíochta aonfhoirmeacha a chur chun cinn. 

Nuálaíocht agus fiontraíocht

An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT)

Is é croímhisean na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht English na hinstitiúidí ardoideachais, na hionaid taighde agus na gnólachtaí is fearr san Eoraip a thabhairt le chéile chun díriú ar na mórdhúshláin shóisialta.

Taighde – Clár Marie Skłodowska-Curie

Cabhraíonn scéim Marie Skłodowska-Curie le gairmfhorbairt agus gairmoiliúint taighdeoirí i ngach disciplín eolaíoch, go háirithe trí chabhrú leo staidéar a dhéanamh agus obair a fháil i dtíortha agus in earnálacha éagsúla.

Barr

Oideachas, oiliúint, an óige agus spórt

Arna fhoilsiú i mí an Mhárta 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


Barr


Físeáin


Fan ceangailte

Facebook

 • An Foras Eorpach OiliúnaEnglish (en)
 • Tacaíocht do dheiseanna Ardfhoghlama agus Ardoiliúna in Oirthear na hEorpa agus i réigiún CugaisEnglish (en)
 • Líonra EurydiceEnglish (en)
 • Erasmus +English (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?