Oideachas, oiliúint agus an óige


Tá na tíortha ar fad san AE freagrach as a mbeartas oideachais féin agus a gcórais oiliúna féin, ach cabhraíonn an AE leo comhspriocanna a shocrú agus dea-chleachtas a mhalartú.

Tá sé i gceist ag an gclár suaitheanta sa réimse sin – Erasmus+ Englishfrançais – dul i ngleic le dífhostaíocht daoine óga agus cur lena scileanna agus lena seansanna fostaíochta.

Deiseanna do dhaoine óga

Grúpa printíseach © Carofoto

Tosaíocht is ea é cáilíochtaí gairmoideachais a aithint ar fud na hEorpa.

Le Straitéis an AE i leith na hÓige Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) cuirtear chun cinn comhdheiseanna do dhaoine óga san oideachas agus ar an margadh fostaíochta agus spreagtar daoine óga le páirt ghníomhach a ghlacadh sa tsochaí.

Erasmus+ – Oideachas, oiliúint, an óige agus spórt

 • Buiséad iomlán – €14.7 billiún (méadú 40% ar an maoiniú don tréimhse a fhad le 2013)
 • Cabhrófar le breis is 4 mhilliún duine, daoine óga den chuid is mó, staidéar a dhéanamh, oiliúint a fháil, taithí oibre a fháil nó obair dheonach a dhéanamh thar lear.
 • Cabhrófar le breis is 125,000 eagraíocht freisin oibriú lena bpiaraí i dtíortha eile chun an cleachtas múinteoireachta agus an obair don óige a nuáil agus a nuachóiriú.

Tagann Erasmus+ i gcomharbacht ar 7 gclár de chuid an AE atá ann cheana sna réimsí seo, rud a chabhróidh rochtain a fháil ar mhaoiniú – agus a chuimsíonn, den chéad uair, maoiniú don spórt.

Europass – CV caighdeánach

Is sraith doiciméad é Europass a chabhraíonn le daoine a gcuid scileanna agus cáilíochtaí a chur i láthair i bhformáid chaighdeánach uile-Eorpach. Ar an gcaoi sin is fusa d'fhostóirí cáilíochtaí ó thíortha eile a thuiscint, agus d'oibrithe cur isteach ar phoist thar lear.

 • Curriculum Vitae (CV)
 • Pas Teanga - uirlis féinmheasúnaithe do scileanna agus cáilíochtaí teanga
 • Soghluaisteacht Europass - taifead ar thréimhsí staidéir thar lear
 • Forlíonadh Teastais Europass - scileanna atá léirithe le teastais ghairmoiliúna
 • Forlíonadh Dioplóma Europass - taifead ar cháilíochtaí ardoideachais
 • Pas Eorpach Scileanna - eolas cuimsitheach ar scileanna agus ar cháilíochtaí
Dealbh Erasmus © Ollscoil Erasmus Rotterdam

Is in ómós d'Erasmus, scoláire ón 16ú haois, a ainmníodh scéim an AE don staidéar thar lear.

Cáilíochtaí – inchomparáideacht agus aitheantas

Leis an gCreat Eorpach um Cháilíochtaí is fusa cáilíochtaí náisiúnta éagsúla a chur i gcomparáid lena chéile trí scrúduithe agus leibhéil oideachais a nascadh le comhchreat tagartha. Is éard is aidhm don chreat cabhrú le muintir na hEorpa dul chun cónaí thar lear chun staidéar a dhéanamh agus obair a fháil.

Gairmoideachas agus gairmoiliúint

Trí ‘Phróiseas Chóbanhávan’ oibríonn tíortha (gach Ballstát san AE san áireamh), ceardchumainn agus fostóirí na hEorpa i gcomhar lena chéile chun gairmoideachas agus gairmoiliúint a fheabhsú. As an gcomhar sin tháinig an Córas Creidiúna Eorpach agus an Líonra um Dhearbhú Cáilíochta English, a chabhraíonn le daoine obair a fháil agus staidéar a dhéanamh thar lear.

Ardoideachas

Is éard is aidhm do 'Phróiseas Bologna' agus seoladh an Réimse Ardoideachais Eorpaigh English é a dheanamh níos fusa aistriú idir chórais oideachais san Eoraip trí aithint chomhpháirteach ar thréimhsí staidéir, cáilíochtaí inchomparáide agus caighdeáin cháilíochta aonfhoirmeacha a chur chun cinn. 

Nuálaíocht agus fiontraíocht

An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT)

Is é croímhisean na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht English na hinstitiúidí ardoideachais, na hionaid taighde agus na gnólachtaí is fearr san Eoraip a thabhairt le chéile chun díriú ar na mórdhúshláin shóisialta.

Taighde – Clár Marie Skłodowska-Curie

Cabhraíonn scéim Marie Skłodowska-Curie le gairmfhorbairt agus gairmoiliúint taighdeoirí i ngach disciplín eolaíoch, go háirithe trí chabhrú leo staidéar a dhéanamh agus obair a fháil i dtíortha agus in earnálacha éagsúla.

Barr

Oideachas, oiliúint, an óige agus spórt

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Facebook

 • An Foras Eorpach OiliúnaEnglish (en)
 • Tacaíocht do dheiseanna Ardfhoghlama agus Ardoiliúna in Oirthear na hEorpa agus i réigiún CugaisEnglish (en)
 • Líonra EurydiceEnglish (en)
 • Erasmus +English (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?