Koulutus ja nuoriso


Kukin EU-maa on vastuussa omasta koulutusjärjestelmästään, mutta EU tukee niitä yhteisten tavoitteiden asettamisessa ja hyvien toimintamallien jakamisessa.

EU:n koulutusalan lippulaivahanke on Erasmus+ Englishfrançais ‑ohjelma, jolla pyritään kehittämään nuorten taitoja ja työllistymismahdollisuuksia ja siten poistamaan nuorisotyöttömyyttä.

Nuoret

Ryhmä harjoittelijoita © Carofoto

EU:n tavoitteena on ammatillisen pätevyyden tasavertainen tunnustaminen kaikkialla EU:ssa.

EU:n nuorisostrategia Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) edistää nuorten yhtäläisiä mahdollisuuksia koulutuksessa ja työmarkkinoilla. Samalla se kannustaa nuorten aktiivista osallistumista yhteiskuntaan.

Koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma Erasmus+

  • Ohjelman kokonaisbudjetti on 14,7 miljardia euroa (40 % enemmän kuin edellisellä rahoituskaudella vuonna 2013)
  • Ohjelmaan osallistuu yli 4 miljoonaa ihmistä, enimmäkseen nuoria, jotka opiskelevat, työskentelevät tai tekevät vapaaehtoistyötä ulkomailla.
  • Ohjelmasta tuetaan myös yli 125 000 järjestöä, jotka tekevät yhteistyötä muunmaalaisten järjestöjen kanssa opetuskäytäntöjen ja nuorisotyön uudistamisessa.

Erasmus+ -ohjelmalla korvataan seitsemän aiempaa koulutus- ja nuorisoalan EU-ohjelmaa ja yksinkertaistetaan rahoituksen hakemista. Uutena alana mukana on urheilu.

Europass

Europass-asiakirjojen avulla kansalaiset voivat osoittaa pätevyytensä ja koulutustasonsa Euroopan laajuisesti standardoidulla tavalla. Tämä helpottaa niin työnhakijaa kuin työnantajaakin, kun haetaan töitä ulkomailta.

Erasmus Rotterdamilaisen patsas © Erasmus University Rotterdam

EU:n korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelma Erasmus on saanut nimensä 1500-luvulla vaikuttaneen oppineen Erasmus Rotterdamilaisen mukaan.

Tutkintojen vertailtavuus ja tunnustaminen

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys English helpottaa kansallisten tutkintojen vertailua, sillä se antaa opintosuorituksille ja koulutustasoille yhteisen vertailumallin. Tämä helpottaa eurooppalaisten opiskelua ja työntekoa ulkomailla.

Ammatillinen koulutus

Nk. Kööpenhaminan prosessissa eurooppalaiset maat (mukana ovat kaikki EU-maat), ammattijärjestöt ja työnantajien edustajat tekevät yhteistyötä ammatillisen koulutuksen parantamiseksi. Yhteistyön tuloksena on perustettu eurooppalainen opintosuoritusten siirtojärjestelmä ja laadunvarmistusverkosto English edistämään työskentelyä ja opiskelua ulkomailla.

Korkea-asteen koulutus

Nk. Bolognan prosessin ja eurooppalaisen korkeakoulutusalueen English tavoitteena on helpottaa siirtymistä koulutusjärjestelmästä toiseen Euroopassa. Tämä edellyttää opiskelujaksojen vastavuoroista tunnustamista, vertailukelpoisia tutkintoja ja yhtenäisiä laatustandardeja.

Innovointi ja yrittäjyys

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin English päätehtävänä on tuoda yhteen Euroopan parhaita korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja liikeyrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita merkittävien yhteiskunnallisten ongelmien selvittämisestä.

Tutkimus – Marie Skłodowska-Curie-ohjelma

Marie Skłodowska-Curie-ohjelmasta tuetaan kaikkien tieteenalojen tutkijoiden urakehitystä ja koulutusta. Ohjelmaan kuuluvan tutkijavaihdon kautta heillä on myös mahdollisuus työskennellä ja opiskella toisessa maassa tai toisella alalla.

Sivun alkuun

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Teksti on päivitetty marraskuussa 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunPidä yhteyttä

Facebook

  • Euroopan koulutussäätiöEnglish (en)
  • Itä-Euroopan ja Kaukasian resurssikeskus (koulutusmahdollisuuksien ja EU:n nuoriso-ohjelman tuki)English (en)
  • Eurydice – Euroopan koulutusalan tietoverkkoEnglish (en)
  • Erasmus +English (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.