Haridus, koolitus ja noored


Iga ELi liikmesriik kujundab ise oma haridus- ja koolitussüsteemid, kuid EL toetab neid ühiste eesmärkide seadmisel ning heade tavade vahetamisel.

Selle valdkonna juhtprogrammi Erasmus+ Englishfrançais peamine eesmärk on tegeleda noorte tööpuudusega ning arendada oskusi ja tööhõivet.

Võimalused noortele

Rühm praktikante © Carofoto

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine kõikjal ELis on esmatähtis.

ELi noorsoostrateegia Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) eesmärk on tagada noortele võrdsed võimalused hariduses ja tööturul ning julgustada neid ühiskondlikus elus aktiivselt osalema.

Erasmus+ – Haridus, koolitus, noored ja sport

  • Kogueelarve on 14,7 miljardit eurot (40% rohkem kui võrrelda 2013. aastani kestnud eelmise eelarveperioodiga)
  • On abiks rohkem kui 4 miljonile (peamiselt noorele) inimesele õppimisel ning koolituse ja töökogemuse saamisel või vabatahtlikutöö tegemisel välismaal
  • Programmiga aidatakse ka rohkem kui 125 000 organisatsioonil teha koostööd juhendajatega teistes riikides, et uuendada ning ajakohastada õpetamismeetodeid ja noorsootööd.

Programmiga Erasmus+ asendatakse seitse asjaomase valdkonna olemasolevat ELi programmi, et lihtsustada juurdepääsu rahastamisele, sealhulgas esmakordselt spordi puhul.

Europass – standard CV

Europassi dokumendid aitavad inimestel tutvustada oma oskusi ja kvalifikatsiooneüleeuroopalises standardvormingus. See lihtsustab tööandjatel mõista teistes riikides omandatud kvalifikatsioone ning töötajatel kandideerida töökohtadele välismaal.

Erasmuse ausammas © Erasmuse Ülikool Rotterdamis

ELi välismaal õppimise programm on oma nime saanud 16. sajandi õpetlase Erasmuse järgi.

Kvalifikatsioonid – võrreldavus ja tunnustamine

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik English muudab erinevates riikides omandatud kvalifikatsioonide võrreldavuse lihtsamaks, koondades eksamid ja haridustasemed ühtsesse võrdlusraamistikku. Selle raamistiku eesmärk on aidata eurooplastel minna välismaale õppima ja tööle.

Kutseharidus ja -koolitus

Euroopa riigid (sh kõik ELi liikmesriigid), ametiühingud ning tööandjad teevad koostööd kutsehariduse ja -koolituse parandamiseks Kopenhaageni protsessi raames. Sellise koostöö üheks tulemuseks on Euroopa ainepunktisüsteem ning kvaliteedi tagamise võrgustik English, mis on inimestele välismaal töötamisel ja õppimisel abiks.

Kõrgharidus

Bologna protsessija Euroopa kõrgharidusruumi English eesmärk on lihtsustada Euroopa haridussüsteemide vahelist liikumist, edendades õppeperioodide vastastikust tunnustamist, võrreldavaid kvalifikatsioone ning ühtseid kvaliteedinõudeid. 

Innovatsioon ja ettevõtlus

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

Tehnoloogiainstituudi English põhiülesanne on koondada Euroopa parimad kõrgharidusasutused, teaduskeskused ja ettevõtjad, et keskenduda suurtele sotsiaalsetele probleemidele.

Teadusuuringud – Marie Skłodowska-Curie programm

Marie Skłodowska-Curie programmiga toetatakse teadlaste karjääri arengut ja koolitust kõikides valdkondades, võimaldades neil õppida ning töötada erinevates riikides ja sektorites.

Üles

Haridus, koolitus, noored ja sport

Välja antud märtsis 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesPüsige liinil

Facebook

  • Euroopa KoolitusfondEnglish (en)
  • Kaasaegsete õppe- ja koolitusvõimaluste toetamine Ida-Euroopas ja KaukaasiasEnglish (en)
  • Võrgustik EurydiceEnglish (en)
  • Erasmus +English (en)

Üles

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?